Články o politickém systému a volbách

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2009

Pro přehled výpis článků, které se zabývají mou hlavní (a obávám se, že i jedinou :-)) politickou myšlenkou, totiž zavedením otevřené kandidátky. Otevřená kandidátka by představovala drobnou úpravu našeho volebního systému, kde by vše zůstalo tak, jak je, jen výsledné pořadí zvolených poslanců by neurčovala strana, ale vzešlo by z počtu preferenčních hlasů. Zkuste zapřemýšlet o tom, jaký dopad by to mohlo mít na náš volební systém.

http://klimes.wz.cz/video/politici.wmv

Presidentský volební systém a voličské preference 2013-01-07

http://klimes.mysteria.cz/clanky/komentare/hladovka.htm

http://klimes.mysteria.cz/clanky/komentare/strilecka.htm

http://klimes.mysteria.cz/clanky/komentare/mafian_buran.htm

http://klimes.mysteria.cz/clanky/komentare/volby3.htm

http://klimes.mysteria.cz/clanky/komentare/volebni_system.htm

http://klimes.mysteria.cz/clanky/komentare/volebni_slogany.htm 2010

http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/superstar2.htm

http://klimes.mysteria.cz/clanky/komentare/politika.htm

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.: Preferenční hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR Velmi podobné názory, leč z pera člověka mnohem povolanějšího.