Články o politickém systému a volbách

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2009

Pro přehled výpis článků, které se zabývají mou hlavní (a obávám se, že i jedinou :-)) politickou myšlenkou, totiž změnou stávajících volebních systémů. Volební systémy by měli být takové, aby systematicky stěžovali vstup do politiky psychopatům. To stávající systémy nejen nečinní, ba naopak ty jsou spíš šité na míru psychopatům. U prezidentského volebního systému je to návrh pořadových testů, u parlamentního volebního systému je to zavedení otevřené kandidátky. Otevřená kandidátka by představovala drobnou úpravu našeho volebního systému, kde by vše zůstalo tak, jak je, jen výsledné pořadí zvolených poslanců by neurčovala strana, ale vzešlo by z počtu preferenčních hlasů. Zkuste zapřemýšlet o tom, jaký dopad by to mohlo mít na náš volební systém.

Všechny články na téma volby a volební systém