Volební slogany

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2010

Kdysi jsme s oční kamerou testovali letáky jedné firmy. Dospěli jsme k zajímavému závěru. V letácích nebyl problém. Byly poutavé, nápadité, neměly příliš malé písmo, takže byly i dobře čitelné, lidi věděli, co je uvnitř, dokonce znali i firmu. Jenže tam byl zakopaný pes. Dalo by se říci, že ta firma byla "známá firma". Lidi říkali: "Jo, ty znám. Nikdy víc!!!" Tam se ukázalo, že nejde jen o to, mít dobře vystavěnou reklamu, ale především dobré jméno. Protože reklama je otázkou několika sekund, maximálně prvních minuty. Na ní nasedají další mnohem složitější procesy, například rozhodování.

Při pohledu na volební slogan vzniká jakýsi amalgám toho, co je napsáno, s tím, co volič o dané straně třeba už dávno ví. Volební slogany mohou být jen pouhou připomínkou, co strana chce, aby si volič uvědomil. Z tohoto pohledu strany jsou na tom stejně jako zmíněná firma – věnují velkou pozornost reklamě, ale malou pozornost svému dobrému jménu. V poslední době narůstá zhnusení obyčejných lidí ze stran. Těžko bychom hledali člověka, který je přesvědčen o nezkorumpovanosti našich politiků. Bohužel strany podobně jako daná firma nemají na výběr, musí něco voličům předložit. Tak to stejně jako v businesse zkouší trochu intuicí, trochu nazdařbůh, trochu profesionálně, trochu amatérsky.

Řešení” (ODS – billboard, na kterém je jen tohle jediné slovo)

Snad nejjalovější reklamu má momentálně ODS. Slovo "řešení" by mělo odkazovat právě na vzpomínky voliče, co dobrého nám tato strana za poslední dvě dekády přinesla. Pokud Vás teď narychlo nic nenapadne, je to známka, že tato reklama u vás selhala. Měla by být více konkrétní.

Nezapomínejme! Nedovolme ČSSD a KSČM získat ve volbách většinu” (ODS)

Tento motiv velmi rezonuje s obavami podnikatelů, že ve volbách zvítězí Paroubek. Bohužel volič si opět pamatuje, že tento slogan byl náplní minulých voleb, které skončily patově, kdy snad jediným hmatatelným výsledkem voleb byla výměna manželek u Paroubka a Topolánka.

Navíc toto je jen slogan, ODS v reálu nevykazuje žádné sklony sloučit se s jinými malými stranami, aby pravicové strany opravdu měly většinu a hlasy pravicových voličů se nerozmělnily do stran, které se do parlamentu nakonec nedostanou.

Znám cestu z krize” (Miloš Zeman)

I zde se Zeman odkazuje na své dobře známé jméno a veliké činy, které by si měl jeho potenciální volič dobře pamatovat.

"Máte právo změnit politiku" (Zeman)

Bezobsažné lichocení voliči a šimrání jeho ega je častým jevem.

Nechceme další 'CzechTek'” (místopředseda Zemanovy strany Vladimír Hönig)

Tento slogan je již adresnější. Měl by oslovit ty, kteří byli nespokojeni s čímsi, co souvisí s Czechtekem. Czechtek ale polarizoval českou veřejnost, proto by mělo být zřejmé ze zbytku billboardu, na jakou stranu se Hönig staví – na stranu demonstrantů či policie?

Dobrý den je, když se sejde celá rodina” (KDU-ČSL)

Pozitivní myšlení a pro rodinné hodnoty tímto sloganem připomíná KDU-ČSL. To je dobře postavený slogan, opravdu upomíná voliče na to, co tato strana dlouhodobě prosazuje. Ale je otázkou, jak tento postoj bude almagámovat v  mysli voliče třeba se vzpomínkou, že jejich předseda Svoboda se hned po zvolení demonstroval svou blízkost s Paroubkem, nebo jak si v soudních tahanicích dělá dobrý den z Charity.

Když se kecají blbosti, tak spím” (Schwarzenberg)

Tento slogan je vyjímečný tím, že je odpovědí na otázku: "Proč bych měl volit někoho, kdo v Senátu spí?" Voliče zřejmě moc netrápí fakt, že starší pán během dne usíná, ale tuto banalitu vyčítaly Schwarzenbergovy billboardy opozice, tak je zřejmě užitečné na to odpovědět touto formou. Na okraj, kdyby největším hříchem našich politiků bylo, že občas v parlamentu usnou, tak bych jim s radostí koupil postele a láskou chodil naklepávat polštářky.

Zásady, ne výsady” (TOP 09)

Top 09 je strana, která stojí a padá na dobrém jméně Schwarzenberga. Tedy i tento slogan bude rezonovat s touto pověstí a přáním, aby Schwarzenberg zatočil s nepotismem v naší politice.

ČSSD proti placení u lékaře. Lepší budoucnost pro obyčejné lidi”

Z čistě marketingového pohledu jsou billboardy ČSSD velmi zdařilé. Paroubek se netají s tím, že bedlivě naslouchá výzkumům veřejného mínění. Jeho billboardy jsou proto i tak komponované – nelíbí se vám poplatky či cokoli, tak to zrušíme. Na pozadí je jasné vědomí – historii píše vítěz, nesplněné volební sliby nikdo neřeší.

Náš program jste vy” (Věci veřejné)

Další příklad lichocení voliči.

"Roste počet agresivních a týraných dětí.

Věci veřejné: Šikana, násilí a vandalismus musí ze škol pryč"

Podobně jako Top 09 jsou na tom Věci veřejné. I ty stojí na autoritě jednoho muže – Radka Johna a na nadějích, které do něj vkládají diváci jeho pořadu. Orientace na děti, školu je však blízká s KDU-ČSL, proto tyto slogany vyvolají otázku jakou šanci má tato strana, aby se dostala do Parlamentu.

"S lidmi pro lidi" (KSČM)

Další bezobsažné lichocení voliči, které spíš ubezpečuje jejich skalní voliče, než že by přilákalo nové.

"JISTOTA pro lidi, NADĚJE pro tuto zemi" (ČSSD)

Jeden z mála billboardů, který má rezonovat s naším vlastenectvím. I zde je vidět, že billboardy ČSSD jsou tématicky velmi pestré. Je namístě očekávat, že největší slabosti ČSSD nebudou ležet v billboardech, ale v jejich politice.

"Změňme klima v české politice" (Zelení)

Zde zelení dobře poukazují na svou hlavní ekologickou orientaci. Jejich slabina opět neleží v billboardu, ale v tom, jak za poslední roky přesvědčili voliče svou reálnou politikou.