Komunikace s biskupy

Uvedení do problému

Na počátku této komunikace stály dvě události. Především u nás ve Vlachově Březí skončil kněz a nový není (nebyl). Naše farnost má přes padesát lidí a zeje prázdnotou. Za této situace mi přišlo tragikomické, když se kardinál Vlk ptá Boha, co má dělat. Přece podívat se, jak to dělal Kristus a dělat to stejně. Že Kristus je cesta, se učí děti v prvním roce náboženství.

Alfou a omegou mého sdělení je: Biskupové by měli aktivně a osobně navštívit prázdné farnosti, podívat se, zda tam někde není starší muž, ať svobodný nebo ženatý, ale každopádně pevný ve víře, a toho vysvětit na kněze. Kristovi nebylo proti srsti ustanovit ženatého a postaršího sv. Petra za skálu, na které stojí církev. Ano, naše církev je založena na postarším ženáčovi. Kristovi totiž bylo líto lidí bez pastýře a ne celibátu a semináře. Přál bych si, aby byli naši biskupové taky takoví.

Ale abych nepostupoval příliš unášen vášní, tak jsem se pokusil napřed následovat Kristovu výzvu a soukromě napsat biskupům dopis. Po čtyřech marných pokusech se rozhostilo mlčení. Tedy dál pokračuji podle Kristovy výzvy a hledám bratry a sestry, kteří se mnou sdílí stejný pohled na věc.

Přečtěte si prosím čtyři dopisy, zvažte, co je na nich z vašeho pohledu rozumné a pošlete biskupům svůj názor na tuto věc.

Tady jsou emaily biskupům, eventuálně sekretářů, které se mi podařilo sehnat. Budu rád, když mi vaši reakci přepošlete na kopii. Má adresa je Jeronym.Klimes@seznam.cz

Rád bych ještě jednou zdůraznil, že nemá velkou cenu si něco pomyslet, nebo s kamarády prohodit pár slov, nebo mně osobně napsat, že mám či nemám pravdu. Odpovědnost máme především, abychom svůj názor řekli biskupům, protože změna musí vyjít od nich a jiné biskupy mít nebudeme. I laici selhávají svou pasivitou a neochotou bojovat za zájmy Krista a jeho církve. Myslím si, že boj za to, aby ve farnostech byli zralí kněží (ať ženatí nebo svobodní), je rozhodně boj, ve kterém Kristus stojí na naší straně.

Stejně tak nečekám, že budete se mnou sdílet každý detail. Já v tomto procesu nejsem důležitý. Důležité je, aby ve farnostech byli kněží, kteří jsou tam co platní. Přál bych si, aby se mnou sdíleli tuto myšlenku. Ostatní jsou nedůležité.

 

S přáním pokoje Váš

 

Jeroným Klimeš

 

PS. Adresy biskupů a jejich sekretářů vypsané:

apha@apha.cz; biskplz@biskplz.top.cz; sekretariatbiskup@biskupstvi-ltm.cz; biskup@bcb.cz; kurie@bcb.cz; arcibol@arcibol.cz; gatnarp@arcibol.cz; brno@biskupstvi.cz; cupr@biskupstvi.cz; kurie@doo.cz; mmatejova@doo.cz; randa@katyd.cz; biskupstvi@diecezehk.cz; sekretariat_CBK@cirkev.cz; cerna@apha.cz; biskup.josef@biskupstvi-ltm.cz; biskup.pavel@biskupstvi-ltm.cz; herbst@apha.cz; tomas.spidlik@centroaletti.com; mach@diecezehk.cz