Události a názory

Vážení a milí,

tuto stránku jsem nazval z vděku a na počest stejnojmenného programu Svobodné Evropy, který mě v dětství formoval.

Moje webové stránky tvoří přes 3000 mých článků a nahrávek, takže bez vyhledávání se v nich těžko zorientujete.
Obecné doporučení pro nově příchozího čtenáře: Nastavte si jeden ze klíčů, který Vás zajímá, a k němu řazení podle priority, popřípadě příznak nadčasové, například Priorita & Rozchody.

Zde je vysvětlen význam jednotlivých klíčů

Váš Jeroným Klimeš


Aktuální kontakty               Objednejte si aktuality


Partneři a rozchody

Výchova dětí,
adopce, pěstouni,
Romové v NRP


Teologie


Lymfom a rakovina


Přednášky, televize,
rozhlas (mp3, videa)


Muzika, klavír

Můj notový archiv
Moje knihy
Nejzajímavější články
Psychologie
Komentáře
Matematika
Programy
Obrázky
Ostatní
Ftipy


English


Deutsch


Francaise


Russian


Slovak

Klíče: Příznaky: Rok: Autor:

U nohou Sokratových...

Od 18 let výše je žena stará panna.

"Dostalo-li se dívce vzdělání v literních předmětech, hudbě, francouzštině a kreslení byla považována v 15 letech za vychovanou a následovalo její uvedení do společnosti a samozřejmě také sňatek. Za určitý limit pro vdavky byly považovány tři roky od uvedení dívky do společnosti. Poté spadala do kategorie "starých panen", to napsala Karolína Světlá.
U muže z měšťanského prostředí se nejčastější věková hranice pro uzavření sňatku pohybovala okolo věku třiceti let.
Sám Matěj Havelka dcerám četl o astronomii a vykládal jim astronomické zákony, učil je o silách centrifugálních a centripetálních.
Regnerová Kristýna: Životopis Zdenky Hlávkové (1843-1902)


Předchozí nestárnoucí moudra

 

Your AD Here!


Buy for your English speaking friends this book on breakups.

Optimálný počet detí je 3 až 4 na rodinu

Při řemesle ani nasilnici si nemůžeme dělat, co chceme, proč čekáme, že si můžeme dělat, co nás napadne, v partnerských vztazích? (slovenská verze) 2016-12-25, id(1406), Rozchody, Rodina, Slovak, ja(1), priorita(0),

Kde sa berie sila reality show?

Slovenský preklad rovnojmeného článku. 2012-12-25, id(1028), Psychologie, Slovak, ja(1), priorita(0),

 
 
 

Předchozí odkazy   <   -   -   -   >   15624 dalších webových stránek, odkazů a kontaktů