Moje knihy, sborníky, příručky

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2020

Jeroným Klimeš: Psychologie vzdělávání v době blahobytu.

Myšlení lidí se díky blahobytu velmi proměnilo a to má zásadní dopad i na školství.

Text původního článku.

Celý sborník naleznete zde.

Jeroným Klimeš: Psychologie vzdělávání v době blahobytu. In Dvořák Aleš (ed.): Znalostní školství jako předpoklad rozvoje české společnosti. Společnost pro svatováclavská studia. Edice Svatováclavská studia, ISBN 978-80-270-9314-4

 

Jeroným Klimeš, Zdeněk Adam: Modifikace klasického schématu reakcí na větu: „máte maligní onemocnění“ In: Král Zdeněk, Adam Zdeněk: Histiocytární neoplazie a další vybrané vzácné krevní nemoci. Grada, Praha, 2020, ISBN: 978-80-271-1250-0

Okrajová kapitola v knize věnující se vzácným krevním nemocím, o kterých nevím nic než, že spouští fáze Elisabeth Kübler-Ross. Tedy z psychologického hlediska je pacientovi vcelku jedno, co má, hlavní je vědomí: "Na to se umírá..."

Text příspěvku.

 

ADAM, Zdeněk, Jeroným KLIMEŠ, Luděk POUR, Zdeněk KRÁL, Alice ONDERKOVÁ, Aleš ČERMÁK a Jiří VORLÍČEK. Maligní onemocnění, psychika a stres: příběhy pacientů s komentářem psychologa. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2539-5.

Vcelku zevrubně popsaní interakcí stresu a závažných maligních nemocí.

 

Jeroným Klimeš: Psychologie onkologických pacientů a fenomén placeba.
in Vokurka, Samuel; Tesařová, Petra a kol.: Onkologie v kostce. Current Media, s.r.o., Praha 2018 (1. vydání) ISBN 978-80-88129-37-0

Text příspěvku.

Vokurka, Samuel; Tesařová, Petra a kol.: Onkologie v kostce. Current Media, s.r.o., Praha 2018 (1. vydání) ISBN 978-80-88129-37-0

 

Jeroným Klimeš: Partners and breakups [English]

Popis

Book download

Knihu si můžete koupit přímo u mě, nebo v nakladatelství Kosmas..

KLIMEŠ, Jeroným. Partners and breakups. Překlad Melinda REIDINGER. Praha: Jeroným Klimeš, 2018. 254 stran. ISBN: 9788027046096

 

Jeroným Klimeš: První den ve školce a dva milióny let, které mu předcházely

Když mám ráno trochu času, chodím do školky hrát dětem písničky na klavír, a tak každý rok pozoruji první den dětí ve školce – plačící děti, zoufalé rodiče a znovu a znovu se opakující stejné zbytečné chyby. Zbytečné proto, že při troše pochopení a snahy se jich můžeme vyvarovat.

Celou příručku naleznete zde.

Text původního článku.

Vydalo nakladatelství IMPAKT (M a KC Dupy Dub, Dub u Prachatic). Pokud preferujete tištěnou formu, objednejte si ji za cenu 48,- Kč, viz info@impakt.cz, telefon 773 908 123, nebo v kanceláři Sítě pro rodinu (Truhlářská 24, Praha 1) po domluvě (info@sitprorodinu.cz nebo 602 178 882).
Klimeš Jeroným: První den ve školce a dva milióny let evoluce, které mu předcházely. Impakt, Dub 2017 ISBN 978-80-906350-0-5

 

Jeroným Klimeš: Křesťanství, vztahy a sex

Zatímco kniha Partneři a rozchody se cíleně zaměřila na rozchod a pár základních mechanismů fungování vztahu. Tak tato kniha je globální pohled na problémy rodiny, vztahů a sexu od mládí až po stáří, s nadsázkou můžeme říci jakýsi návod na použití života. Jak mít v hlavě správně nastavené hodnoty, abychom na stará kolena nehonili bycha - přechozené vztahy, zbytečné rozchody, války o děti, neplodnost, nepovedné děti atd. Myslím, že tu knihu ocení nejen laici, ale i psychologové, učitelé, sociální pracovnici i zpovědníci, neboť ti všichni na problémy dnešní rodiny narážejí dnes a denně.

Ukázku z několika kapitol naleznete na straně http://vztahy.klimes.us.

Objednejte si tuto knihu!

 

Jeroným Klimeš: Partneři a rozchody

Toto je moje vlajková loď - okolo 10 000 prodaných kusů. Víceméně přepracovaná disertace Reakce na ambivalentní objekt z roku 2003.

Více na téma partnerství najdete na mých stránkách.

Objednejte si tuto knihu!

 

Jeroným Klimeš: Psycholog a jeho svědectví o Kristu

Když jsem dělal v oblasti adoptivních a pěstounských rodin řadu let, začalo mi pomalu docházet, že Ježíše - jak ho známe z evangelií - také charakterizuje mysl adoptovaného dítěte a hledání svého pravého otce, za kterého on pravda považoval samého Boha. Tento vhled, který se mi otevřel zcela náhodou, ale umožňuje lépe pochopit uvažování Ježíše coby člověka, tak jsem si řekl, že by to mohlo zajímat i jiné lidi.

Více o této knize naleznete v tomto přehledu.

Objednejte si tuto knihu!

Jeroným Klimeš: Nemoc a naše psychika

Těžká nemoc - lymfom, rakovina - naše prožívání a chování nemění kvalitativně, ale spíš je jen extrémně zesílí. Tedy i zcela zdraví lidé mohou odhadnout, jak se budou v průběhu nemoci chovat. Součástí je i kapitola - vše, co jste chtěli vědět o smrti, ale báli jste se zeptat.

Více na toto téma naleznete na mých stránkách.

Tuto knihu si můžete stáhnout jako PDF, nebo objednat si ji zdarma u organizace Lymfomhelp

Jeroným Klimeš: Budování identity dítěte

Téma identity adoptovaného dítěte bylo v náhradní rodinné péči dlouho zanedbáváno.

Více na toto téma naleznete na mých stránkách.

Tuto knihu si můžete stáhnout jako PDF, nebo objednat si ji zdarma u organizace Rozum a cit

Jeroným Klimeš: V dobách dávných, v dobách ledových...

Kapitola v knize. O problémech nového světa.

Více o této knize naleznete v této ukázce.

Objednejte si tuto knihu!

Jeroným Klimeš: Psychické záludnosti rekonvalescence

Kapitola v příručce pro paciety (PDF), na co si dát pozor po léčbě zhoubných lymfomů,vhodná i pro jiné onkologické pacienty. Rekonvalescence je zkrátka zaludné období...

Jeroným Klimeš: Psychologie korupce v policejní práci

Tato kapitola vyšla v rámci knihy Dančák, B., Hloušek, V., Šimíček, V.(eds.): Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii. Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Brno, 2006

Objednejte si tuto knihu!

 

Klimeš, Jeroným: Evoluční psychologie a původ náboženství.

Tato kapitola vyšla v rámci knihy Houser Pavel ed.: Kapka metanového deště, Dokořán, Praha, 2007. Tyto myšlenky souvisí též s knihou Psycholog a jeho svědectví o Kristu, viz výše. Jinak je v knize mnoho dalších zajímavých informací. Například jak lidé určovali čas podle hvězd v antice, otázky masivního vymírání ap.

Objednejte si tuto knihu!

Józef Augustyn (ed.): Hluboce zraněni

Sborník věnovaný problematice sexuálního zneužívání u kléru. Autoři se ve svých příspěvcích věnují z pohledu formátorů a zkušených duchovních vůdců.

V této knize jsem napsal jednu kapitolu, podobně jako dr. S. Brichcínem a další. Bohužel na webu není podrobný obsah.

Téma celibátních selhání jsem ještě podrobněji rozpracoval ve své diplomové práci.

Objednejte si tuto knihu!

Jeroným Klimeš: Freudovo dílo je dodnes aktuální.

Článek ve sborníku Kolektiv autorů: 150 let do narození Sigmudna Freuda. (sborník textů) CEP 51/2006

Stáhněte si tuto knihu v PDF nebo objednejte.

Jeroným Klimeš: Amalgám psychologie a přírodních věd

Příspěvek na konferenci Věda a příroda (Sborník ze semináře) 20.3.2006 MZLU. Je tam řada zajímavých a pro mě objevných příspevků od jiných autorů.

Stáhněte si tento sborník v PDF nebo objednejte.