Neplodnost a náhradní rodinná péče - NPR
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

 

    Tato stránka obsahuje tři základní informace:

1) Nejrůznější články a práce týkající se problematiky NRP a neplodnosti

2) Stránky bývalého oddělení Náhradní rodinné péče při MCSSP

3) Informace o adopci na dálku, kde jsem sám adoptoval jednoho černouška v Africe.

 


 

Nejrůznější práce o NRP a neplodnosti

Neplodnost, identita dětí v NRP a jiné

Hostitelství

Beletrie


 

Oddělení Náhradní rodinné péče

Vážení čtenáři,

    naše oddělení ukončilo svou činnost 29. března 2000. Stalo se tak kvůli změně zákona o sociálně právní ochraně dítěte. Když jsme nastupovali do toho oddělení, tak trochu jsme již tušili, že nás potká tento osud, ale přesto jsme za rok udělali kus práce. Něco málo vyčtete z těchto stránek, které jsem ponechal v původním nezměněném stavu. Doufáme, že vám budou i nadále tyto stránky k užitku. Věřím, že se na nás stále můžete obrátit o radu, i když už nikdo z nás již nepracuje v tomto oboru. Já osobně jsem rád, že jsem se mohl tomuto oboru věnovat alespoň po necelé dva roky, protože dětem z dětských domovů fandím, aniž vlastně vím proč, či kde se to ve mně vzalo. :-)

Váš Jeronym Klimes


    Pracovníci Náhradní rodinné péče rádi uvítají zájemce o jakoukoliv formu náhradní péče, rádi poskytnou potřebnou radu či informaci i těm, kteří zdaleka nejsou rozhodnuti, a jen je tato myšlenka napadla jako určitá forma pomoci dětem, o které se z nejrůznějších důvodů nemohou starat jejich biologičtí rodiče.

    Hlavní účelem oddělení náhradní rodinné péče (NRP) při Městském centru sociálních služeb a prevence je vypracovávání psychologických posudků na žadatele o NRP. Toho času je to jediné ministerstvem pověřené psychologické pracoviště v Praze.

    Kromě této činnosti oddělení poskytuje samozřejmě i poradenskou pomoc lidem s dětmi v NRP a zájemcům o NRP, stejně jako i informace o různých druzích NRP.

    Dále se oddělení zabývá výzkumnými a pedagogickými otázkami, například vliv dlouhodobé neplodnosti na psychiku párů, vývoj nových diagnostických nástrojů pro zjišťování párových interakcí, statistika žadatelů o NRP ap. Umožňuje praxi studentům psychologie a různých druhů sociálních škol.

    V současné době probíhá v oblasti NRP řada změn vyplývajících z nového zákona o sociální právní ochraně dítěte. Tyto změny zřejmě postihnou jak žadatele, tak organizace činné v této oblasti, včetně našeho oddělení. Informujte se tedy včas o případných změnách.

   Těžištěm této webovské stránky je poskytnout zájemcům první a základní informace o psychologickém vyšetření, seznámit odbornou veřejnost s obsahem naší práce, jakož i odkazy na podobné a související organizace.


Zpráva o činnost oddělení NRP za rok 1999
Odkazy na jiné organizace
Příklad zvacího dopisu pro žadatele o NRP
Cíl a účel psychologického vyšetření
Kde nás najdete.
Co řekneme osvojenému dítěti.
Poznámka k neplodnosti z pohledu náhradní rodinné péče.
Příklad životopisu jedné žadatelky
Příklad hostitelství jednoho rómského kluka
Příběh Tomáše a jeho náhradních rodičů
A trochu humoru poprvé...
A trochu humoru podruhé...

 


 

Adopce na dálku aneb příběh Alexe

Adopce na dálku je cílená forma pomoci dětem v chudých zemích, kde víte, co se děje s vašimi penězi.

 


 

Události a názory - má hlavní stránka