Vážená redakce,

dovolte, abych vyjádřila svůj názor na článek Romana Míčky, který jste publikovali v listopadovém čísle pod názvem Ctirad “Ovád” Pospíšil. Byla bych ráda, kdybyste můj dopis dr. Míčkovi otiskli jako odpověď na daný článek. Dopis posílám panu Míčkovi a na vědomí děkanovi Teologické fakulty Jihočeské univerzity a děkanovi Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Musím se přiznat, že je mi nepochopitelné, že jako redakce takové články otisknete, a to ještě na profesora Karlovy univerzity. Cožpak to není proti profesionální etice, že otiskujete pomluvy a neověřené informace?

S pozdravem

Doc. Dr. Mireia Ryšková ThD.

KTF UK

V Praze 30. 11. 2006

Vážený pane Míčko,

když jsem si přečetla Váš článek, nevěřila jsem svým očím. Vy jakožto pracovník policie, doktorand na dvou universitách a absolvent oboru Učitel náboženství a etiky, tedy představitel české (křesťanské) inteligence, jste napsal článek, v němž se opíráte o informace z druhé a třetí (nebo kolikáté) ruky a který hrubě poškozuje čest člověka, jehož, jak píšete, osobně ani neznáte. Tón Vašeho článku je skutečně těžko únosný pro pracovníka ve veřejném sektoru a člena akademické obce. Neumím si představit, jaké hodnoty chcete předávat svým dětem nebo těm, které snad budete učit, když nedodržujete základní pravidla slušnosti.

Jak můžete házet špínu na člověka, s nímž jste v životě nemluvil, kterého neznáte a o němž nevíte nic jiného, než co Vám sdělili jiní nebo co jste si přečetl v pochybných médiích. Nechci se s Vámi přít o to, zda prof. Ctirad Pospíšil má nebo nemá děti, ale sdělit Vám, že Vám především do toho po pravdě řečeno vůbec nic není, že nevíte nic o tom, jak se věci opravdu mají. Profesora Pospíšila osobně znám, vážím si ho jako člověka a velmi kvalitního teologa a jsem přesvědčená, že žádné děti nemá, ale to není rozhodující důvod, proč Vám píši. Obviňujete církev ve jménu Vám neznámých dětí (po vzoru pana Klimeše se činíte jejich nikým nezvaným zastáncem) a ani nevíte, zda církev s takovýmito problémy něco dělá nebo ne. Na jakém podkladě můžete tvrdit to, co tvrdíte? Kdo Vás ustanovil soudcem nad svědomím a životem druhého člověka?

Vaši věrohodnost snižuje už takový detail, že v září 2006 na KTF nešlo o setkání systematických teologů, nýbrž o setkání vyučujících systematické (dogmatické) teologie, což je významný rozdíl. TF JU místo vyučujících vyslala doktorandy, ti sice za věc jistě nemohli, ale nesplňovali zadání, kvůli němuž se setkání konalo. Vy jste tam nebyl, tak proč se rozčilujete nad věcí, o níž máte pouze zprostředkované informace? Proč se neozval někdo z účastníků a proč jste se se svou stížností neobrátil přímo na prof. Pospíšila? Místo toho všeho napadáte naprosto nevybíravým způsobem člověka, který se těžko může bránit. Myslela jsem si, že takováto kultura je výsadou našich politiků, ale bohužel zjišťuji, že se usazuje v akademických a církevních kruzích. Tím svět jistě neoslovíme. Je mi líto, že jste se snížil na tuto úroveň. Když jste tak nevybíravě veřejně označil profesora Pospíšila za ováda a vyzval ho k odchodu (odkud?), měl byste se mu také veřejně omluvit. Protože Váš článek je skutečně nehorázný.

Doc. Dr. Mireia Ryšková ThD.