Někdo volá na poušti: 'Připravte cestu pánovi!'

Vážení a milí,
naše rodina je katolická od nepaměti. Celé dětství jsem ministroval a varhaničil. Co se týká pravověrnosti, myslím, že můj postoj zřejmě nejpřesněji vyjádřili studenti teologické fakulty: "Víme, že jste zastáncem velmi moderních názorů které se stále ještě vejdou pod hlavičku katolické církve, i když při vyslovení vašeho jména se někteří katolíci silně kroutí. "

Váš Jeroným Klimeš


Aktuální kontakty (contacts)               Objednejte si aktuality


Partneři a rozchody

Adopce, pěstouni,
Romové v NRP


Teologie


Lymfom a rakovina


Přednášky, televize,
rozhlas (mp3, videa)


Muzika, klavír

Moje knihy
Nejzajímavější články
Psychologie
Testy
Komentáře
Programy
Obrázky
Ostatní
Ftipy
Cetba
Odkazy


English


Deutsch


Francaise


Russian

Oblast: Druh ( ): Rok: Autor: Řadit: Search:

U nohou Sokratových...

Sv. Tomáš Akvinský vysvětluje, proč byla druhá světová válka

Ježto tedy Bůh jest všeobecným opatřujícím celého jsoucna, k jeho prozřetelnosti patří, aby dopouštěl, že jsou některé nedostatky v některých zvláštních věcech, aby se nepřekáželo dokonalému dobru celého vesmíru. Kdyby se totiž zabránilo všem zlům; mnohá dobra by chyběla vesmíru: neboť by nebylo života lva, kdyby nebylo zabíjení živočichů; ani by nebylo trpělivosti mučedníků, kdyby nebylo pronásledování tyranů. Proto praví Augustin v Enchir.: "Všemohoucí Bůh by nikterak nenechával nějaké zlo ve svých dílech, kdyby nebyl tak všemohoucí a dobrý, že dobře učiní také ze zla." (I q. 22 a. 2 ad 2 http://summa.op.cz)

Předchozí nestránoucí moudra

 

Místo pro vaši reklamu

Úryvek z Nového zákona na dnešní den


Kavárna Golden Pacific Café
Galerie Nové Butovice, 1.p.
Na stůl vám přijete občerstvení na mašince.


Náš kocourek zlámal nohu,
nepřišel nám týden domů.
Byl hezký strakatý,
měl ocácek makatý.

Jeroným Klimeš: Psycholog a jeho svědectví o Kristu

Tato má kniha se zabývá psychikou Krista a vůbec psychologickým pozadím křesťanství. (2011-01-18 00:00:00, Teologie, Četba, 1, d, e)

Jeroným Klimeš: Psychologist and his witness about Christ

My second book is devoted to psychology of Jesus. He was undoubltefully an adopted child so let's confront Gospels with psychology of step family care. (2008-01-01 00:00:00, Teologie, English, 1, d, e)

Radikály vytváří okolí, umírnit se musí chtít sami, říká bývalý islamista

Bývalý islámista popisuje myšlení extrémistů. Zajímavý je popis i jeho náboženských konverzí. (2017-03-26 00:00:00, Teologie, Četba, 0, d, e)

Recenze: Claude Tresmontant: Hebrejský Kristus - jazyk a stáří evangelií

Aktualizovaná recenze úžasné knihy! Tresmontant přesvědčivě obhajuje, že evangelia byla napsaná původně hebrejsky. (2017-01-10 00:00:00, Teologie, Odkazy, 0, d, e)

Formotvorné postavy Ježíše a jeho osudová žena

Ježíšovo dětství je pro psychologa klíčem k pochopení jeho dospělé psychiky. Naštěstí se zdá, že líčení Ježíšova dětství je vcelku autentickým záznamem reálných událostí. (2016-12-26 00:00:00, Teologie, Četba, 1, d, e)

Jak vypadala Betlémská hvězda?


Přikláním se s názoru, že Betlémská hvězda byla reálný pozorovatelný úkaz. Ne smyšlené vyprávění. Osobně se kloním k této interpretaci Keplerovy konjunkce. (2016-12-24 00:00:00, Teologie, Četba, 1, d, e)

Křesťanské manželství po rozvodu (mp3 přednáška)

Záznam přednášky a presentace z konference Na cestě k dialogu 2015. Pastorace lidí na hraně a za hranou svých možností. Předmanželský sex, kritéria církevního rozchodu. (2015-10-25 00:00:00, Teologie, Rozchody, 1, d, e)

Psychologické pozadí ustanovení eucharistie

Eucharistie je prapodivný zvyk křesťanů, kterému je těžké porozumět. Tento článek psychologicky vysvětluje, jak Ježíš uvažoval, dříve než ustanovil eucharistii jako centrální svátost křesťanství. (2015-10-25 00:00:00, Teologie, Četba, 1, d, e)

Výklad desatera na Christnetu

Výklad Desatera z plánované knihy, jak vyšel na pokračování na Christnetu. (2014-12-31 00:00:00, Teologie, Četba, 1, d, e)

Jarkův krutý a mstivý Bůh - kdo to je?

Sebenenávist není problém jen Petra Urbana, ale i Jarka Nohavici. Toto jsem napsal už v roce 1997... Tak možná se to bude hodit. (2014-10-12 00:00:00, Teologie, Četba, 1, d, e)

Příčinný důkaz Boží existence

Příčinnost je charakteristická vlastnost tohoto světa. Příčiny se přirozeně za sebe řadí asi jako rodokmen. Každopádně bez ohledu na to, zda těchto příčin je v řadě konečně či nekonečně mnoho, vždy musí existovat nějaká příčina ostatních příčin, kterou nikdo nevytvořil. Proč? O tom je právě tento důkaz. (2013-11-10 00:00:00, Teologie, Četba, 1, d, e)

Předmanželský sex a pastýřské opomenutí biskupů

Pokračování článku na téma předmanželský sex u katolíků. (2012-12-27 00:00:00, Teologie, Rozchody, 1, d, e)

Hodnota trvalých, leč hříšných vztahů

Jakmile se kněží ve zpovědnici dozvědí o předmanželském konkubinátu čili smilstvu, tak znají dnes jen jediné doporučení - a to sexuální abstinenci, a pokud to nejde, tak rozchod. Neberou do úvahy hodnotu věrných vztahů, které se nemohou stát manželstvím. Ty považují za bezcenné z principu, totiž tím, že jsou hříšné. To není moc moudré... (2012-12-27 00:00:00, Teologie, Rozchody, 1, d, e)

Nadace svatého Františka z Assisi

Jak znám lidi z této nadace, tak jsem si jist, že u těch se peníze netunelují. Proto nemám strach je nejen podporovat, ale i propagovat. :-) (2012-12-25 00:00:00, Teologie, NRP, 0, d, e)

Co s předmanželským sexem bezdětných?

Impotence naší ideologie se momentálně projevuje v neschopnosti církve nějak se poprat se změnou životních podmínek po Druhé světové válce, mimo jiné i s otázkou předmanželského sexu. (2012-04-12 00:00:00, Teologie, Rozchody, 1, d, e)

Zpověď a klíče od Božího království

Co asi dělají zpovědníci, když nezaměří pozornost lidí na to jejich chování, které jim dělá z života peklo? (2012-04-02 00:00:00, Teologie, Rozchody, 1, d, e)

Křesťanská manželství a církevní rozvody

Katolické manželství se sice chápe jako nerozlučitelné, ale na druhou stranu církevní soudy běžně prohlašují za "od začátku neplatné" mnoho manželských svazků, které mají děti a fungovaly spolu řadu let. Je to příznak ideologického tápání. Zde je pár postřehů k tomuto tématu. (2011-12-27 00:00:00, Teologie, Rozchody, 1, d, e)

Přehled článků na téma horoskopy, astrologie, synchronicita, proutkaření...

Barnumův efekt a jiné kuriozity ze světa paranormální psychologie... (2011-02-14 00:00:00, Teologie, Četba, 1, d, e)

Teocentrismus versus egocentrismus - MP3 záznam přednášky

Přednáška v Židenicích o výhodách teocentrické motivační struktury a proč nemá egocentrická z dlouhodobého pohledu šanci. K poslechu si otevřete presentaci v pdf. (2010-06-16 00:00:00, Teologie, Odkazy, 1, d, e)

Michaela Klimešová: Mešova stéla

Moje žena dokončila studia teologie a hle, jaké zajímavé téma si vybrala pro svou diplomovou práci. Říkala, že si musí vybrat něco, do čeho jí nemohu kecat. To se jí podařilo. Tady vidíte, jakou já mám chytrou ženu (dar z nebes). :-) (2009-12-24 00:00:00, Teologie, Četba, 1, d, e)

Všechny následující odkazy v kategorii - Teologie
All english records


6186 dalších webových stránek, odkazů a kontaktů