Hledání Nové slovo Výpisy Procházení Login Help Odkazy

Neučesané poznámky ke gramatice

Abeceda, alefbeta, kurzíva, transkripce, výslovnost

Někde v České národní knihovně jsem našel tento návod na výslovnost a transkripci, který je myslím pro našince to nejlepší.

Hebrejská abeceda a kurzíva - jak správně psát hebrejská písmena

Podstatná jména

Vázaný stav čili Smichut

Terminologie: Vázaný stav versus samostatný, lat. status constructus, absolutus (z toho i anglická terminologie). Hebrejská etymologie slova smichut se odvozuje od kmene סמך [s-m-ch] záviset, být založen na něčem.

Členy této dvojice se označují: 1. člen נִסְמָךְ [nismach] a 2. člen סוֹמֵךְ [somech].

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA

Přídavná jména

Řada přídavných jmén jsou často jen tvary slovesa v přítomném čase. Například přídavné jméno דּוֹמֶה [dome] podobný jsou v podstatě tvary slovesa לִדְמוֹת [lidmot] podobat se, viz zde. Proto když ve slovníku nenaleznete přesně tvar slovesa či naopak přídavného jména od daného kořene, tak je možno z nouze tipovat z této logiky. Prostě הוא רווח [hu roveach] je obojí - "on je rozšířený", běžný, i "on se rozšiřuje".

Číslovky

Kardináoní číslovky od 1 do 10 (z Wikipedie)
נקבה נקבה זכר זכר
נפרד נסמך נפרד נסמך
1 אַחַת אַחַת אֶחָד אַחַד
2 שְתַּיִם שְתֵּי שְנַיִם שְנֵי
3 שָׁלֹש שְלֹש שְלֹשָה שְלֹשֶת
4 אַרְבַּע אַרְבַּע אַרְבָּעָה אַרְבַּעַת
5 חָמֵש חֲמֵשׁ חֲמִשָּה חֲמֶשֶת
6 שֵש שֵש שִשָּה שֵשֶּת
7 שֶבַע שְבַע שִבְעָה שִבְעַת
8 שְמוֹנֶה שְמוֹנֶה שְמוֹנָה שְמוֹנַת
9 תֵּשַׁע תְּשַׁע תִּשְעָה תִּשְעַת
10 עֶשֶׂר עֶשֶר עֲשָרָה עֲשֶרֶת

Slovesa


Kmeny se obvykle označují jako:
Binjanfunkcepříklad
פעל‎ [pa'al] (קל‎ – kal)prostý aktivní tvar„trestal“
פעל‎ [nif'al]prostý pasivní, popř. reflexivní tvar„trestal se, byl trestán“
יעל‎ [pi'el]intenzivní aktivní tvar„trestával“
ועל‎ [pu'al]intenzivní pasivní tvar„byl, býval trestáván“
פעיל‎ [hif'il]kauzativní aktivní tvar„potrestal, ztrestal“
ופעל‎ [hof'al]kauzativní pasivní tvar„byl potrestán, ztrestán“
תפעל‎ [hitpa'el]intenzivní reflexní, zvratný tvar„býval trestáván“

 

Hifil groupPiel groupQal group
activeHifil Piel Qal/Paal
passiveHufal Pual Nufal
reflexive Hitpael Nifal

Paal - Piel rozdíly

A) Paal bývá netranzitivní. Piel bývá tranzitivní.

B) Denominativnost - Piel bývá odvozen od podstatných jmen.

C) Zesílení, opakování, zintenzivnění. Paal dělal. Piel dělával.

D) Jiné možnosti

 

Piel forms were transformations from nominal clauses, and Hifil forms were transformations from verbal clauses.

Jenni proposed that Qal referred to the action and Piel to the result of the action. Piel indicates indirect action; “Caesar built bridges” Roots with transitive Qal forms produce transitive Piel forms. Jenni proposed that Qal referred to the action and Piel to the result of the action. This results in several distinctions in the use of Qal and Piel: For example, the Piel indicates indirect action; “Caesar built bridges” implies that Caesar had bridges built, and not that he worked on them with his own hands as would be the case for Qal.

Tranzitivní slovesa

Netranzitivní sloveso je bez předmětů. (Karel spí.)
Tranzitivní sloveso přijímá jeden nebo více předmětů. (Karel uspal dítě.)

A transitive verb is a verb that accepts one or more objects.
This contrasts with intransitive verbs, which do not have objects.