Předchozí Další Jít na záložku Čtení na dnešek

Vždy a všude to přijímáme s velikou vděčností. Ale abych tě už déle nezdržoval, prosím tě, abys byl tak laskav a krátce nás vyslechl. Shledali jsme, že tento člověk jako morová nákaza po celém světě vyvolává nepokoje mezi Židy a je hlavou nazorejské sekty. Pokusil se i znesvětit chrám a my jsme ho zadrželi. --- Až ho budeš vyslýchat, můžeš se sám přesvědčit o tom všem, co na něj žalujeme." K jeho řeči se připojili i Židé a tvrdili, že je tomu tak. Když ho místodržitel vyzval k obhajobě, Pavel promluvil: "Vím, že už mnoho let vykonáváš úřad soudce v tomto národě, a proto s klidnou myslí přednáším svou obhajobu. Můžeš si zjistit, že tomu není víc než dvanáct dní, co jsem přišel do Jeruzaléma, abych se poklonil Bohu, a ani v chrámu, ani v synagógách, ani jinde ve městě mě nikdo nepřistihl, že bych se s někým přel anebo dokonce podněcoval vzpouru davu. A nemohou dokázat před tebou nic, pro co mě nyní žalují. Přiznávám se ti však k tomu, že podle směru, který oni označují za sektu, sloužím Bohu svých předků: Věřím všemu, co je napsáno v zákoně Mojžíšově a v prorockých knihách,


Úryvek č. 419

Číslo (1-746):
Moje články v oblasti teologie