Předchozí Další Jít na záložku Čtení na dnešek

Shledal jsem, že se žaloba týká sporných otázek jejich zákona, ale že nejde o žádný zločin, který by zasluhoval smrt nebo vězení. Protože jsem se dověděl, že proti tomuto muži chystají úklady, posílám ho ihned k tobě a také žalobcům jsem nařídil, aby ho žalovali před tvým soudem." Vojáci tedy podle rozkazu vzali Pavla a během noci ho dopravili do Antipatridy. Na druhý den nechali jezdce pokračovat v cestě s Pavlem a sami se vrátili do pevnosti. Jezdci dojeli do Cesareje, odevzdali dopis místodržiteli a předali mu i Pavla. Místodržitel přečetl dopis a zeptal se Pavla, z které provincie pochází. Když se dověděl, že z Kilikie, řekl: "Vyslechnu tě, jakmile se dostaví tvoji žalobci." A dal rozkaz, aby byl hlídán v Herodově paláci. Act_24 Za pět dní přišel velekněz Ananiáš s několika staršími a s nějakým Tertullem právníkem, a dostavili se k místodržiteli, aby na Pavla podali žalobu. Když byl Pavel předvolán, Tertullus začal obžalobu: "Vznešený Félixi, tvou zásluhou se těšíme dokonalému míru a tvou moudrou péčí spěje všechno u tohoto národa k lepšímu.


Úryvek č. 418

Číslo (1-746):
Moje články v oblasti teologie