Příklad zvacího dopisu pro žadatele o NRP

P.T.
Josef Novák
Marie Nováková
Nad Strží 20
160 00 Praha 5

Věc: Pozvání k psychologickému vyšetření

    Vážení žadatelé,

    Na základě žádosti Magistrátu ze dne 3. 11. 99 vás zveme k psychologickému vyšetření, ke kterému se můžete objednat na telefonním čísle: 66 106 434 (Mgr. Jeroným Klimeš), 66 106 429 (Mgr. Helena Vaněčková či Mgr. Simona Hoskovcová) nejlépe mezi 10:00 - 14:00. Vlastní vyšetření se bude skládat z řady dvou- až tříhodinových setkání. O dalších detailech budete informováni při vstupním setkání.

Jak se k nám dostanete:
   Konečná tramvaje 1, 9, 16 stanice Spojovací. Ve směru jízdy je vysoká budova učňovského učiliště, do kterého vejdete hlavním vchodem. Potom půjdete doleva podle šipek na Městské centrum sociálních služeb a prevence. Projdete nádvořím k výtahu. Vyjedete do 1. patra, kde jsou dveře č. 10 a zvonek.


Těšíme se na vaši návštěvu.
S úctou

Zdena Prokopová,
sociální pracovnice NRP

V Praze dne 19. 11. 1999
Naše značka: 99220

Hlavní stránka