Zpráva o činnost oddělení NRP při MCSSP za rok 1999
vypracoval Mgr. Jeroným Klimeš

    Oddělení NRP při MCSSP pracuje ve čtyřech lidech:

Mgr. Jeroným Klimeš - psycholog - plný úvazek
Mgr. Helena Vaněčková - psycholog - půl úvazku
Mgr. Simona Hoskovcová - psycholog - půl úvazku
Zdena Prokopová - sociální pracovnice - půl úvazku

    Za rok 1999 prošlo naším oddělením 236 klientů z toho 204 mužů a 227 žen, děti nepočítaje, zpravidla se tedy jedná o páry. Klienty můžeme rozdělit podle různých kritérií.

Z hlediska objednatele:

Počet Objednavatel
3 Jiný
174 Magistrát
43 MCSSP
11 Vlastní iniciativa
5 Obvodní úřad
2 Kojenecký ústav

Z hlediska účelu kontaktu:

Počet Vyšetření
146 Psychologické vyšetření
25 Revizní psychologické vyšetření
9 Rozhovor, konzultace
1 Terapie
10 Psychologické vyšetření dětí
1 Revizní psychologické vyšetření dětí
43 Experiment
5 Praxe studentů

Z hlediska vyšetření dětí:

Počet Vyšetřeno jedno či více dětí
39 ano
199 ne

Z hlediska napsaných a odeslaných posudků:

Počet Vyšetřující
59 Klimeš Jeroným
47 Vaněčková Helena
9 Hoskovcová Simona

Z hlediska stavu žádosti:

Počet Stav žádosti
89 doporučeno
64 nedokončeno
9 pozastaveno
68 ukončeno
8 zamítnuto

Z hlediska stavu žádosti a vyšetřujícího:

Počet Stav žádosti Vyšetřující
15 nedokončeno Klimeš Jeroným
47 doporučeno
6 pozastaveno
4 zamítnuto
60 ukončeno
15 nedokončeno Vaněčková Helena
37 doporučeno
3 pozastaveno
4 zamítnuto
10 ukončeno
7 doporučeno Hoskovcová Simona
30 nedokončeno Objednaní klienti, kteří se ještě neozvali

    Průměrný obsah vyšetření

    Každé vyšetření na žádost Magistrátu, obvodního úřadu či jiné organizace předpokládá v průměru 3 - 4 sezení v délce 2 - 4 hodiny, při kterém je použito kolem různých 12 testových a vyšetřovacích metod zpravidla zadávaných dvojmo - každému z páru zvlášť. Tento druhy vyšetření se týká následujících počtů žadatelů (párů) o NRP.
Počet Vyšetřující
81 Klimeš Jeroným
66 Vaněčková Helena
7 Hoskovcová Simona

    Vývoj nových testových metod, spolupráce s jinými organizacemi

    V rámci snahy o zdokonalování vyšetření vhodnosti k NRP se v oddělení snažíme o vývoj a testování nových diagnostických metod. V  tomto roce jsme vyvinuli Inventář manipulativního chování, který jsme testovali na 130 lidech. Jednak žadatelů o NRP a jiných experimentálních osob. 
S pomocí praktikantů se podařilo statisticky ověřit některé předpoklady projektivních metod používaných při vyšetřeních o NRP. 
Dále jsme navázali spolupráci s Universitní klinikou pro psychoterapii z Vídeňské university, se kterou se máme podílet na výzkumu žárlivosti a nevěry.     

Publikování a účast na kurzech Kojeneckého ústavu v Praze

    Na kurzech Kojeneckého ústavu v Praze se pravidelně podílí Mgr. Helena Vaněčková. Vznikla domovská stránka našeho oddělení na Internetu, kde je mnoho informací týkající se jak vlastního oddělení, tak informací užitečných pro žadatele o NRP. Dále jsme se podíleli na veřejné diskusi o neplodnosti na internetovém denníku Neviditelný pes v listopadu tohoto roku (http://pes.eunet.cz).     

Statistické zpracování dat a informací

    Přes katastrofální stav výpočetní techniky používané v oddělení NRP se daří vést informace o klientele a vyšetřených testech na počítači.     

Co není možno zjistit

    Bohužel nejsou známá přesná čísla vyšetření mimo kanceláře MCSSP, tj. vyšetření v rodinách, dětských domovech a kojeneckých ústavech. Podobně se neevidují aktivy, na kterých bývají přítomni jeden až tři psychologové, podle toho, jaké děti a žadatelé se právě probírají.

Hlavní stránka