Cíl a účel psychologického vyšetření

    Psychologické vyšetření je jedno z vícero šetření, které se provádí na žádost Magistrátu. Jeho cílem je především posoudit vhodnost žadatelů k požadovanému typu náhradní rodinné péče a dále vytipovat nejvhodnější vlastnosti dítěte pro dané žadatele. Doba plánovaná na psychologické vyšetření je přibližně půl roku, ale může se z různých důvodů prodloužit.

    Cílem psychologického vyšetření je tedy udělat si realistický obrázek o fungování páru, tj. nejenom o jeho kladech a obtížích, které v něm panují, ale i o zákonitostech, které určují chování mezi partnery. Každý člověk je určitá charakteristická vyhraněná bytost, která má své jedinečné vlastnosti, které jsou z části obdivuhodné a z části nelichotivé. To samé platí o manželských párech.

    Dokud psychologické vyšetření nedává plastický, živý a reálný obraz o fungování páru, není možno vyšetření ukončit s pozitivním závěrem. Tedy poctivá a otevřená spolupráce žadatelů s psychology je primárním a nejdůležitějším předpokladem zdařilého a rychlého psychologického vyšetření.

    Existují případy, kdy panují pochyby, nebo kdy se žadatelé tak uzavírají, že není možno nahlédnout na mechanismy interakcí v páru, popřípadě, kdy žadatelé neustále ukazují při vyšetření jen tu hezčí stránku svého vztahu. V těchto případech se musí pokračovat v opakovaných vyšetřeních do té doby, než se pochyby rozptýlí, popř. je nutno vyšetření ukončit s negativním doporučením. Na druhé straně většina problémů, které manželské páry žadatelů mívají, nejsou zásadní povahy, nebývají tedy překážkou přijetí a výchovy dítěte. Zpravidla jdou vhodnou terapií nebo péčí odstranit nebo eliminovat.

    Žadatelé by měli mít na mysli, že neexistuje nic podobného jako pořadník žadatelů. Žadatelům nejsou děti přidělovány na základě délky čekání, ale na základě vhodnosti pro určité, právě právně uvolněné dítě. Tedy s dobou čekání na dítě nevzniká žádný - ani právní ani morální - nárok na přidělení dítěte. Kromě toho v současně době připadají přibližně 3 - 4 žadatelé na jedno bílé dítě do 3 let, které je právně volné. Naproti tomu poměrně malý zájem je o rómské (polorómské) děti a dále o děti školního věku.

    Vyšetření je možno posuzovat jako návštěvu lékaře a tedy na vyžádání můžete od nás dostat potvrzení pro zaměstnavatele.


Hlavní stránka