Jak používat žalmy

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2008

1) Na adrese http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp zjistěte, jaká je neděle nebo jaký svátek připadá na daný den, například podle liturgického kalendáře je 6. neděle v mezidobí.

2) Musíme zjistit liturgický cyklus, který se točí po třech letech a označuje písmeny ABC.
Cyklus buď zjistíme z výše zmíněného kalendáře, nebo ho spočítejte, viz níže dodatek. V kalendáři vyčteme, že je cyklus C.

3) V hnědé knize Zpěvy s odpovědí lidu (zde si můžete stáhnout kompletní ZIP archiv) na konci v seznamu písní najdete odpovídající žalm na daný den. Hledáme tedy 6. neděle v mezidobí v roce 2010, tedy cyklus C. Tento seznam máte zde oscenován:

Na straně S398 najdeme, že 6. neděle v mezidobí cyklus C má být na straně 9. Tu mám jako ukázku oskenovanou zde (Kompletní seznam je Zpěvy s odpovědí lidu ). Tedy text máme. Teď potřebujeme noty.

4) Na dané stránce vidíme K49 nápěv X (K znamená Bohumil Korejs, skladatel). Ten vyhledáme na následujícím seznamu. Náš hledaný nápěv máme na straně 207. Máme tedy noty i text. Teď to stačí nacvičit a zazpívat.

Na stránkách časopisu Psalterium najdete rozhovor s Bohumilem Korejsem.

Dodatky - Jak počítat liturgický cyklus

Aktuální cyklus spočítáme jako zbytek z dělení (aktuální rok - 2002)/3, ke kterému přičteme 1. Například zbytek po dělení (2009-2008)/3 je jednička. Když přičtu jedničku dostanu 2. V roce 2015 je tedy cyklus B. 2016 bude tedy C atd.

     V Calc (Excel) zadejte:
     =MOD(YEAR(NOW())-2002;3)+1
     Do Googlu zadejte
     = (letošní_rok - 2002)%3+1
     např:
     = (2015 - 2002)%3+1