Seznam písní v Kancionálu

Seznam písní z Kancionálu je možné použít pro nejrůznější aplikace, například pokud se ve farnosti střídá několik varhaníků a není rozpis, co se má hrát, pak není dobré, aby se hrály pouze tři písně pořád dokola. Můžete se inspirovat touto excelovskou tabulkou.

Jeroným Klimeš

ID 

Číslo 

Varianty 

Mše 

Kategorie 

Název 

Strana 

45 

   

Svátost smíření 

Před zpytováním svědomí 

35 

46 

AB  

 

Svátost smíření 

Myšlenky k lítosti a předsevzetí 

36 

47 

AB  

 

Svátost smíření 

Myšlenky k díkům za smíření 

36 

           

48 

A  

 

Nemoc, stáří, smrt 

Za nemocné 

37 

48 

B  

 

Nemoc, stáří, smrt 

V nemoci 

37 

48 

C  

 

Nemoc, stáří, smrt 

Ve stáří 

38 

48 

D  

 

Nemoc, stáří, smrt 

Za dobrou smrt 

38 

48 

E  

 

Nemoc, stáří, smrt 

Tváří v tvář smrti 

38 

10 

48 

 

Nemoc, stáří, smrt 

Za zemřelé 

39 

11 

           

12 

49 

A  

 

Kněžství 

Za papeže 

39 

13 

49 

B  

 

Kněžství 

Za biskupa 

39 

14 

49 

C  

 

Kněžství 

Za kněze 

40 

15 

49 

D  

 

Kněžství 

Za kněze ve farnosti 

40 

16 

49 

 

Kněžství 

Za kněžská a řeholní povolání 

40 

17 

           

18 

50 

A  

 

Manželství, rodina 

Za dobrou volbu manžela 

41 

19 

50 

B  

 

Manželství, rodina 

Snoubenců 

41 

20 

50 

C  

 

Manželství, rodina 

Manželů 

42 

21 

50 

D  

 

Manželství, rodina 

Rodičů 

42 

22 

50 

 

Manželství, rodina 

Dětí za rodiče.  

43 

23 

           

24 

51 

   

Starozákonní modlitby - žalmy 

Oslava Boha - Ž 95 (94) 

43 

25 

52 

   

Starozákonní modlitby - žalmy 

Důvěra v Boha - Ž 23 (22) 

44 

26 

53 

   

Starozákonní modlitby - žalmy 

Prosba - Ž 70 (69)  

44 

27 

54 

   

Starozákonní modlitby - žalmy 

Díky - Ž 116(114) 

45 

28 

55 

   

Starozákonní modlitby - žalmy 

Kajícnost - Ž 51 (50)  

46 

29 

           

30 

     

Svátosti 

Znamení Božího působení 

48 

31 

     

Svátosti 

Křest 

48 

32 

     

Svátosti 

Biřmování 

50 

33 

     

Svátosti 

Eucharistie 

51 

34 

     

Svátosti 

Mešní řád 

53 

35 

     

Svátosti 

Svátost smíření 

67 

36 

     

Svátosti 

Liturgie svátosti smíření 

69 

37 

     

Svátosti 

Zpytování svědomí pro dospělé 

71 

38 

     

Svátosti 

Zrcadlo svědomí I  

72 

39 

     

Svátosti 

Zrcadlo svědomí II  

77 

40 

     

Svátosti 

Zpytování svědomí pro mladší děti 

81 

41 

     

Svátosti 

Zpytování svědomí pro starší děti a dospívající 

83 

42 

     

Svátosti 

Pomazání nemocných 

86 

43 

     

Svátosti 

Odporučení umírajících Bohu 

87 

44 

     

Svátosti 

Kněžství  

92 

45 

     

Svátosti 

Manželství 

93 

46 

           

47 

61 

   

K pobožnostem 

Ambrosiánský chvalozpěv 

95 

48 

65 

   

K pobožnostem 

Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu  

96 

49 

66 

   

K pobožnostem 

Modlitba k zasvěcení Srdci Ježíšovu  

99 

50 

67 

   

K pobožnostem 

Litanie loretánská  

100 

51 

68 

AB 

 

K pobožnostem 

Litanie ke všem svatým 

104 

52 

69 

   

K pobožnostem 

Litanie ke svatým ochráncům naší vlasti 

112 

53 

           

54 

71 

   

Pobožnost křížové cesty 

I. Pro soukromou pobožnost 

115 

55 

72 

   

Pobožnost křížové cesty 

II. Lide můj, slyš nářek Pána svého 

117 

56 

73 

   

Pobožnost křížové cesty 

III. Rozjímej, křesťane  

130 

57 

74 

   

Pobožnost křížové cesty 

IV. První zastavení 

140 

58 

75 

   

Pobožnost křížové cesty 

Ježíši, tichý Beránku 

142 

59 

           

60 

81 

   

Denní modlitba církve 

Ranní chvály 

144 

61 

84 

   

Denní modlitba církve 

Nedělní nešpory  

152 

62 

85 

 

Denní modlitba církve 

Mariánské nešpory  

164 

63 

85 

 

Denní modlitba církve 

Mariánské nešpory  

175 

64 

89 

   

Denní modlitba církve 

Modlitba před spaním 

187 

65 

           

66 

101 

ABC 

M1 

Adventní písně 

Ejhle, Hospodin přijde 

197 

67 

           

68 

102 

 

M1 

Adventní písně Roráty 1 

Mnozí spravedliví 

199 

69 

103 

 

M2 

Adventní písně Roráty 1 

Vládce světa 

200 

70 

104 

 

M2 

Adventní písně Roráty 1 

Panno blahoslavená, hle anděl 

201 

71 

105 

 

M3 

Adventní písně Roráty 1 

Chvalme Boha vesele 

202 

72 

106 

 

M4 

Adventní písně Roráty 1 

Vítej, milý Jezu Kriste 

202 

73 

107 

 

M4 

Adventní písně Roráty 1 

Radostné to Děťátko  

203 

74 

108 

 

M4 

Adventní písně Roráty 1 

Ty jsi, Kriste, Boží Syn 

204 

75 

109 

 

M5 

Adventní písně Roráty 1 

Z milosti tak hojné 

205 

76 

           

77 

110 

 

M1 

Adventní písně Roráty 2 

Prolom, Pane nebesa 

206 

78 

111 

 

M2 

Adventní písně Roráty 2 

Všichni věrní křesťané  

208 

79 

112 

 

M2 

Adventní písně Roráty 2 

Z hvězdy vyšlo slunce 

208 

80 

113 

 

M3 

Adventní písně Roráty 2 

Před Pána vstupujem 

209 

81 

114 

 

M4 

Adventní písně Roráty 2 

Zdráv bud, Pane Jezu Kriste 

210 

82 

115 

 

M4 

Adventní písně Roráty 2 

Požehnaný velebný 

210 

83 

116 

 

M4 

Adventní písně Roráty 2 

Jezu, skrytý v svátosti 

211 

84 

117 

   

Adventní písně 

Rodičko Boží vznešená 

212 

85 

121 

 

M123  

Adventní písně 

Aj, slyšte znenadání 

213 

86 

122 

 

M123  

Adventní písně 

Co již dávní proroci 

214 

87 

123 

 

M123  

Adventní písně 

Ejhle, přijde Pán 

216 

88 

124 

 

M123  

Adventní písně 

Jak růže krásná 

217 

89 

125 

 

M.  

Adventní písně 

Sešli, nebe, Spasitele 

218 

90 

126 

 

M123  

Adventní písně 

Vesele zpívejme 

220 

91 

127 

 

M4 

Adventní písně 

Zavítej k nám, Stvořiteli 

221 

92 

128 

 

M1 

Adventní písně 

Dej rosu, nebe nad námi (Rorate) 

222 

93 

129 

 

Adventní písně 

Volá hlas 

227 

94 

130 

 

M123  

Adventní písně 

Z nebe posel vychází 

229 

95 

140 

   

Adventní písně 

Zdráva bud, Panno Maria 

230 

96 

181 

 

M123  

Adventní písně 

Rosu dejte, nebesa 

231 

97 

182 

 

M123  

Adventní písně 

Hlásej píseň veselá 

232 

98 

183 

 

M123  

Adventní písně 

Vítej, Jezu Kriste 

232 

99 

184 

 

M4 

Adventní písně 

Vítej, Hosti nebeský 

234 

100 

185 

   

Adventní písně 

Slavná Matko 

234 

101 

186 

   

Adventní písně 

Slavná Spasitele Matko 

235 

102 

           

103 

201 

   

Vánoční písně 

Narodil se Kristus Pán 

237 

104 

           

105 

202 

 

M1 

Vánoční písně Koledy 1 

Pojdte všichni k jesličkám 

238 

106 

203 

 

M2 

Vánoční písně Koledy 1 

Zvěstujem vám radost 

239 

107 

204 

 

M3 

Vánoční písně Koledy 1 

S pastýři teď o závod 

240 

108 

205 

 

M4 

Vánoční písně Koledy 1 

Vítej nám, Bože vtělený 

241 

109 

206 

 

M4 

Vánoční písně Koledy 1 

Vítej, milý Jezu Kriste 

242 

110 

207 

 

M5 

Vánoční písně Koledy 1 

Nastal pře radostný čas 

243 

111 

208 

 

M5 

Vánoční písně Koledy 1 

Čas radosti, veselosti 

244 

112 

           

113 

209 

 

M1 

Vánoční písně Koledy 2 

Splnilo se Písmo svaté 

245 

114 

210 

 

M2 

Vánoční písně Koledy 2 

V půlnoční hodinu 

246 

115 

211 

 

M3 

Vánoční písně Koledy 2 

Z nebe jsi přišel 

246 

116 

212 

 

M4 

Vánoční písně Koledy 2 

Všude radost 

247 

117 

213 

 

M4 

Vánoční písně Koledy 2 

Hvězda svítí nad Betlémem 

248 

118 

214 

 

M4 

Vánoční písně Koledy 2 

Z nebeské výsosti 

248 

119 

215 

 

M5 

Vánoční písně Koledy 2 

Přijd, ó milý Spasiteli 

249 

120 

216 

 

M5 

Vánoční písně Koledy 2 

Vítej, vítej, božské Dítě 

250 

121 

217 

 

M1-5 

Vánoční písně 

Kriste, světa Spasiteli 

251 

122 

218 

 

Vánoční písně 

Náš Spasitel zvěstovaný  

252 

123 

219 

 

M1-5 

Vánoční písně 

Jdou zástupy věrných (Adeste, fideles) 

254 

124 

           

125 

220 

   

Vánoční písně - Koledy 

Chtíc, aby spal 

256 

126 

221 

 

M45 

Vánoční písně - Koledy 

Místo Betléma 

257 

127 

222 

 

M1234 

Vánoční písně - Koledy 

Nesem vám noviny 

258 

128 

223 

 

M1234 

Vánoční písně - Koledy 

Poslouchejte, křesťané  

259 

129 

224 

 

M123 

Vánoční písně - Koledy 

Tichá noc 

260 

130 

225 

 

M123 

Vánoční písně - Koledy 

Veselé vánoční hody 

261 

131 

226 

   

Vánoční písně - Koledy 

Vítaný bud, Ježíšku 

262 

132 

227 

 

Vánoční písně - Koledy 

Co to znamenati má 

263 

133 

228 

 

M45 

Vánoční písně - Koledy 

Vánoční čas nastává 

265 

134 

281 

 

Vánoční písně - Koledy 

Poslechněte, národové  

266 

135 

282 

 

Vánoční písně - Koledy 

Betlémské světlo 

268 

136 

283 

 

M1-5 

Vánoční písně - Koledy 

S pastýři pospíchejte 

271 

137 

284 

 

M1234  

Vánoční písně - Koledy 

Slyšte, slyšte, pastuškové  

273 

138 

285 

 

M1234  

Vánoční písně - Koledy 

Sem, pastýři, pospíchejte 

274 

139 

286 

 

M4 

Vánoční písně - Koledy 

S chudými pastýři 

275 

140 

287 

   

Vánoční písně - Koledy 

Poslyšte, bratři, jen 

276 

141 

288 

   

Vánoční písně - Koledy 

Ejhle, naše chasa  

277 

142 

289 

   

Vánoční písně - Koledy 

Co to znamená 

279 

143 

290 

   

Vánoční písně - Koledy 

Vzhůru bratři milí 

280 

144 

291 

 

M5 

Vánoční písně - Koledy 

Ježíška vítat pospěšme 

280 

145 

292 

 

M123 

Vánoční písně - Koledy 

Sióne, již otvírej (k svátku Uvedení Páně do chrámu)  

281 

146 

293 

   

Vánoční písně - Koledy 

Pán je světlo národů (k průvodu o svátku Uvedení Páně do chrámu)  

283 

147 

           

148 

301 

 

Postní písně 

Ach, můj nejsladší Ježíši  

284 

149 

302 

 

M123 

Postní písně 

Dokonáno jest 

286 

150 

303 

 

Postní písně 

Duše věrné 

288 

151 

304 

   

Postní písně 

Hořké muky 

290 

152 

305 

 

M123  

Postní písně 

Již jsem dost pracoval 

291 

153 

306 

 

M123  

Postní písně 

Když na kříži pněl Spasitel 

292 

154 

307 

 

M1234 

Postní písně 

Kristus, příklad pokory 

294 

155 

308 

 

M123  

Postní písně 

Křesťanská duše 

296 

156 

309 

 

Postní písně 

Ó Kriste, v tichý postní den 

298 

157 

310 

 

M1 

Postní písně 

Poděkujme Kristu Pánu 

299 

158 

311 

 

M123 

Postní písně 

Matka pláče 

300 

159 

312 

 

M123 

Postní písně 

Nedejme se k spánku svésti 

302 

160 

313 

 

Postní písně 

Přistup, duše, v zkoušenosti  

304 

161 

314 

 

M123  

Postní písně 

Stála Matka 

306 

162 

315 

 

M1 

Postní písně 

Svatý Bože 

307 

163 

316 

 

M1 

Postní písně 

Svatý Bože, svatý Silný 

308 

164 

317 

 

M123  

Postní písně 

Svatý kříži, tebe ctíme 

308 

165 

318 

AB 

 

Postní písně 

Kriste Králi, dárce spásy 

310 

166 

319 

   

Postní písně 

Já chtěl bych, Bože můj 

311 

167 

320 

 

M1 

Postní písně 

Ó slyš a shlédni k nám (Attende, Domine) 

312 

168 

321 

 

Postní písně 

Ó hlavo Těla církve 

314 

169 

322 

 

Postní písně 

Před tvou tváří 

316 

170 

381 

   

Postní písně 

Zahlad, Bože, mou nepravost (Při udělování popelce)  

318 

171 

382 

 

M1234  

Postní písně 

Srdce kamenné 

319 

172 

383 

 

M1234  

Postní písně 

Hořké Páně umučení (vhodná i k bolestnému růženci) 

321 

173 

384 

 

M1234  

Postní písně 

Ó Kriste, pohlédni 

323 

174 

385 

 

M123  

Postní písně 

Kříži svatý 

324 

175 

386 

   

Postní písně 

Kriste, pro své rány 

325 

176 

           

177 

401 

 

M1-5  

Velikonoční písně 

Aleluja! Živ bud nad smrtí slavný vítěz 

326 

178 

402 

AB 

M1 

Velikonoční písně 

Bůh všemohoucí 

328 

179 

403 

 

M1234  

Velikonoční písně 

Hle, vstal již z mrtvých 

330 

180 

404 

 

M123  

Velikonoční písně 

Raduj se a vesel 

331 

181 

405 

 

Velikonoční písně 

Rozleťte se, zpěvy, vzhůru 

332 

182 

406 

AB 

M1234  

Velikonoční písně 

Velikonoční oběti 

334 

183 

407 

   

Velikonoční písně 

Vesel se, nebes Královno 

335 

184 

408 

 

M1 

Velikonoční písně 

Vstalť jest této chvíle 

336 

185 

409 

 

Velikonoční písně 

Základ církve pevná skála 

337 

186 

410 

 

Velikonoční písně 

Aleluja, církev zpívá 

340 

187 

411 

 

M123  

Velikonoční písně 

Aleluja. Zazpívej, církvi (O tilii)  

342 

188 

412 

 

M123  

Velikonoční písně 

Třetího dne vstal Stvořitel 

345 

189 

413 

 

M1234  

Velikonoční písně 

Žije! Kristus povstal v hrobu 

346 

190 

415 

 

Velikonoční písně 

Vstoupil Pán v slávu nebeskou 

348 

191 

421 

 

Velikonoční písně 

Kristus seslal Těšitele 

349 

192 

422 

AB 

M2 

Velikonoční písně 

Přijd, ó Duchu přesvatý  

351 

193 

422 

M2 

Velikonoční písně 

Svatý Duchu, sestup k nám 

352 

194 

423 

 

M2 

Velikonoční písně 

Přijd, Tvůrce, Duchu Svatý 

353 

195 

424 

 

Velikonoční písně 

Sestup na nás, Duchu Svatý 

354 

196 

425 

 

Velikonoční písně 

Ty Boží lásko 

356 

197 

481 

 

M1-5  

Velikonoční písně 

Jako vítěz 

358 

198 

482 

 

Velikonoční písně 

Zvítězil Lev 

359 

199 

483 

 

M1234  

Velikonoční písně 

Bratri, nad svým vykoupením 

361 

200 

484 

 

M1-5 

Velikonoční písně 

Pán Ježíš Kristus 

362 

201 

485 

   

Velikonoční písně 

Raduj se, Královno nebeská 

364 

202 

           

203 

501 

AB 

 

Zpěvy ke mši, ordinária 

Zpívané odpovědi ke mši 

365 

204 

502 

   

Zpěvy ke mši, ordinária 

Ordinárium J. Olejníka I.  

377 

205 

503 

   

Zpěvy ke mši, ordinária 

Ordinárium K. Břízy 

384 

206 

504 

   

Zpěvy ke mši, ordinária 

Ordinárium P. Ebena  

389 

207 

505 

   

Zpěvy ke mši, ordinária 

Ordinárium Z. Pololáníka  

395 

208 

506 

   

Zpěvy ke mši, ordinária 

Latinské odpovědi ke mši 

403 

209 

507 

   

Zpěvy ke mši, ordinária 

Ordinárium VIII- De angelis  

416 

210 

508 

   

Zpěvy ke mši, ordinária 

Ordinárium XI - Orbis factor  

421 

211 

509 

   

Zpěvy ke mši, ordinária 

Ordinárium Missa mundi  

426 

212 

           

213 

510 

M1 

Obecné mešní písně 

Pokrop mě yzopem  

429 

214 

510 

M1 

Obecné mešní písně 

Rač yzopem mě pokropit 

429 

215 

511 

 

Obecné mešní písně 

Viděl jsem pramen vody  

430 

216 

511 

M1 

Obecné mešní písně 

Pojd, kajícníku, před oltář 

431 

217 

512 

 

Obecné mešní písně 

Bože, před tvou velebností 

432 

218 

513 

 

Obecné mešní písně 

Hled, mocný Hospodine  

434 

219 

514 

 

Obecné mešní písně 

Hospodine, všech věcí Pane 

436 

220 

515 

 

Obecné mešní písně 

Jako dítky k Otci svému 

444 

221 

516 

 

Obecné mešní písně 

Na své tváře padáme 

446 

222 

517 

 

Obecné mešní písně 

Pozdvihni se, duše, z prachu 

448 

223 

518 

AB 

Obecné mešní písně 

Shlédni, Bože 

450 

224 

519 

 

Obecné mešní písně 

Buďte bdělí (eschatologická)  

453 

225 

520 

 

Obecné mešní písně 

Hospodine všemohoucí 

455 

226 

521 

 

Obecné mešní písně 

Pane, chci být jako ty (pro děti)  

462 

227 

522 

 

Obecné mešní písně 

Plníme, Kriste, tvoje přání 

463 

228 

523 

 

Obecné mešní písně 

Ty jsi, Pane, v každém chrámě  

465 

229 

524 

 

Obecné mešní písně 

V posvátné úctě klekáme 

466 

230 

525 

 

Obecné mešní písně 

Všichni jsme děti Boží (se slokou k pomazání nemocných) . 

469 

231 

582 

   

Zpěvy ke mši, ordinária 

Druhé ordinárium J. Olejníka  

471 

232 

583 

   

Zpěvy ke mši, ordinária 

Tretí ordinárium J. Olejníka  

478 

233 

584 

   

Zpěvy ke mši, ordinária 

Staroslověnské ordinárium J. Olejníka 

486 

234 

586 

   

Obecné mešní písně 

Pokrop mě yzopem  

493 

235 

587 

   

Obecné mešní písně 

Viděl jsem pramen vody 

494 

236 

588 

 

Obecné mešní písně 

V zkroušenosti klekáme 

495 

237 

589 

 

Obecné mešní písně 

Na kolena padejme s pokorou 

498 

238 

590 

 

Obecné mešní písně 

Tobě, Bože, na výsosti 

500 

239 

591 

 

Obecné mešní písně 

Před tebou hlavu sklání 

401 

240 

592 

 

Obecné mešní písně 

V zkroušenosti srdce 

503 

241 

           

242 

601 

   

Odpovědi k žalmům - Advent 

Pane, přijď  

505 

243 

602 

   

Odpovědi k žalmům - Advent 

Pane, ukaž nám své milosrdenství 

505 

244 

603 

   

Odpovědi k žalmům - Advent 

Vězte, že blízko jest 

505 

245 

604 

   

Odpovědi k žalmům - Advent 

K tobě pozvedám 

505 

246 

           

247 

611 

   

Odpovědi k žalmům - Vánoce 

Dnes jsme viděli 

506 

248 

612 

   

Odpovědi k žalmům - Vánoce 

Uzřely všechny končiny země 

506 

249 

613 

   

Odpovědi k žalmům - Vánoce 

Budou se ti klanět 

506 

250 

           

251 

621 

   

Odpovědi k žalmům - Velikonoce 

Aleluja 

506 

252 

622 

   

Odpovědi k žalmům - Velikonoce 

Aleluja 

507 

253 

623 

   

Odpovědi k žalmům - Velikonoce 

Aleluja 

507 

254 

624 

   

Odpovědi k žalmům - Velikonoce 

Bůh nás obnovil 

507 

255 

625 

   

Odpovědi k žalmům - Velikonoce 

Pán povstal z hrobu 

507 

256 

626 

   

Odpovědi k žalmům - Velikonoce 

Sešli Ducha svého 

507 

257 

627 

   

Odpovědi k žalmům - Velikonoce 

Toto je den 

508 

258 

628 

   

Odpovědi k žalmům - Velikonoce 

Jásejte Bohu 

508 

259 

629 

   

Odpovědi k žalmům - Velikonoce 

Bůh se vznáší 

508 

260 

           

261 

631 

   

Odpovědi k žalmům - Kristus, Eucharistie 

Kristus vítězí 

508 

262 

632 

   

Odpovědi k žalmům - Kristus, Eucharistie 

Kristus mezi námi 

509 

263 

633 

   

Odpovědi k žalmům - Kristus, Eucharistie 

Okuste a vizte 

509 

264 

           

265 

641 

   

Odpovědi k žalmům - Maria a svatí 

Mé srdce jásá 

509 

266 

642 

   

Odpovědi k žalmům - Maria a svatí 

Buď veleben Hospodin  

509 

267 

643 

   

Odpovědi k žalmům - Maria a svatí 

Slyš, dcero 

510 

268 

644 

   

Odpovědi k žalmům - Maria a svatí 

Velebí má duše 

510 

269 

645 

   

Odpovědi k žalmům - Maria a svatí 

Všude na zemi (apoštolové) . 

510 

270 

646 

   

Odpovědi k žalmům - Maria a svatí 

Do tvých rukou (mučedníci) 

510 

271 

647 

   

Odpovědi k žalmům - Maria a svatí 

Jděte do celého světa (duchovní pastýři) 

510 

272 

648 

   

Odpovědi k žalmům - Maria a svatí 

Blaze každému (svatí a světice) . 

511 

273 

649 

   

Odpovědi k žalmům - Maria a svatí 

Má duše, chval (svatí a světice) 

511 

274 

           

275 

651 

   

Odpovědi k žalmům - Díky, Chvála, Důvěra 

Zpívejte Hospodinu  

511 

276 

652 

   

Odpovědi k žalmům - Díky, Chvála, Důvěra 

Chválíme tě, Pane 

511 

277 

653 

   

Odpovědi k žalmům - Díky, Chvála, Důvěra 

Všechno, co žije 

511 

278 

654 

   

Odpovědi k žalmům - Díky, Chvála, Důvěra 

Na tebe spoléhám 

512 

279 

655 

   

Odpovědi k žalmům - Díky, Chvála, Důvěra 

Milosrdný a milostivý 

512 

280 

656 

   

Odpovědi k žalmům - Díky, Chvála, Důvěra 

Oslavujte Pána 

512 

281 

657 

   

Odpovědi k žalmům - Díky, Chvála, Důvěra 

Hospodin je mé světlo 

512 

282 

658 

   

Odpovědi k žalmům - Díky, Chvála, Důvěra 

Má duše žízní 

512 

283 

659 

   

Odpovědi k žalmům - Díky, Chvála, Důvěra 

Budu velebit 

512 

284 

           

285 

661 

   

Odpovědi k žalmům - Kající - Prosby 

Z hlubin volám k tobě 

513 

286 

662 

   

Odpovědi k žalmům - Kající - Prosby 

Pamatuj, Pane 

513 

287 

663 

   

Odpovědi k žalmům - Kající - Prosby 

Vyslyš nás 

513 

288 

664 

   

Odpovědi k žalmům - Kající - Prosby 

Pane, smiluj se neboť jsem zhřešili 

513 

289 

665 

   

Odpovědi k žalmům - Kající - Prosby 

Nevzpomínej, Pane 

514 

290 

666 

   

Odpovědi k žalmům - Kající - Prosby 

Hospodin je blízko 

514 

291 

667 

   

Odpovědi k žalmům - Kající - Prosby 

Když dnes uslyšíte 

514 

292 

668 

   

Odpovědi k žalmům - Kající - Prosby 

Buď se mnou, Pane 

514 

293 

669 

   

Odpovědi k žalmům - Kající - Prosby 

U Pána je slitování 

514 

294 

           

295 

671 

   

Odpovědi k žalmům - Za zemřelé 

Odpočinutí věčné 

515 

296 

672 

   

Odpovědi k žalmům - Za zemřelé 

Pán je můj pastýř 

515 

297 

673 

   

Odpovědi k žalmům - Za zemřelé 

Hospodin je můj pastýř 

515 

298 

           

299 

681 

   

Odpovědi k žalmům - Různé 

Kde je opravdová láska 

515 

300 

682 

   

Odpovědi k žalmům - Různé 

Světlo k osvícení pohanů 

515 

301 

683 

   

Odpovědi k žalmům - Různé 

Pane, smiluj se a zachraň nás 

516 

302 

684 

   

Odpovědi k žalmům - Různé 

Slova tvá, Pane 

516 

303 

685 

   

Odpovědi k žalmům - Různé 

Jsme jeho lid 

516 

304 

686 

   

Odpovědi k žalmům - Různé 

Do domu Hospodinova  

516 

305 

           

306 

691 

   

Verš před evangeliem 

Aleluja 

517 

307 

692 

   

Verš před evangeliem 

Aleluja 

517 

308 

693 

   

Verš před evangeliem 

Aleluja 

517 

309 

694 

   

Verš před evangeliem 

Aleluja, aleluja 

517 

310 

695 

   

Verš před evangeliem 

Aleluja, aleluja, aleluja.  

517 

311 

696 

   

Verš před evangeliem 

Chvála tobě, Kriste 

517 

312 

697 

   

Verš před evangeliem 

Chvála tobě, Kriste 

517 

313 

           

314 

701 

 

M45 

Písně k Ježíši 

Andělský chlebe 

518 

315 

702 

 

M1-5 

Písně k Ježíši 

Ať Srdci Ježíšovu ' 

518 

316 

703 

 

M45 

Písně k Ježíši 

Buď slaven, mocný Králi 

520 

317 

704 

AB 

 

Písně k Ježíši 

Chvalte, ústa 

521 

318 

705 

   

Písně k Ježíši 

Pange, lingua 

523 

319 

706 

 

M1 

Písně k Ježíši 

Jezu Kriste, štědrý kněže  

525 

320 

707 

 

M123  

Písně k Ježíši 

Ježíši, Králi 

526 

321 

708 

AB 

M1-5  

Písně k Ježíši 

Ježíši, tebe hledám 

528 

322 

709 

 

M1-5 

Písně k Ježíši 

K nebesům se orla vzletem 

530 

323 

710 

 

M1-5  

Písně k Ježíši 

K svátku tajemnému 

532 

324 

711 

 

M1-5 

Písně k Ježíši 

Kde jsi, Jezu, spáso má 

534 

325 

712 

 

M4-5 

Písně k Ježíši 

Klaním se ti vroucně  

536 

326 

713 

 

M5 

Písně k Ježíši 

Na kolena padejme 

537 

327 

714 

 

M4 

Písně k Ježíši 

Ó pokrme pocestných 

538 

328 

715 

 

Písně k Ježíši 

Ó Srdce Páně, archo naší spásy 

539 

329 

716 

 

M5 

Písně k Ježíši 

Pojďte uctít poklonou 

541 

330 

717 

AB 

M1-5 

Písně k Ježíši 

Sióne, chval Spasitele 

542 

331 

717 

M1-5  

Písně k Ježíši 

Sióne, chval Spasitele 

543 

332 

718 

 

M5 

Písně k Ježíši 

Skrytý Bože 

544 

333 

719 

 

M4 

Písně k Ježíši 

Svatý, svatý 

545 

334 

720 

 

M4 

Písně k Ježíši 

Útěcho duše mé  

546 

335 

721 

 

M4 

Písně k Ježíši 

Vítej nám, hoste přemilý  

547 

336 

722 

 

M4 

Písně k Ježíši 

Vítej, vítej, tělo přezázračné 

548 

337 

723 

 

M45 

Písně k Ježíši 

Vzhůru, srdce 

549 

338 

724 

 

M45 

Písně k Ježíši 

Zde nebeská je mana  

550 

339 

725 

 

M45 

Písně k Ježíši 

Zdráv bud, Chlebe 

551 

340 

726 

 

M4 

Písně k Ježíši 

Hledám, kde bydlíš, Pane (pro děti) 

552 

341 

727 

 

M45  

Písně k Ježíši 

Kde jsi, můj Ježíši  

553 

342 

728 

 

M1-5  

Písně k Ježíši 

Ó Srdce Páně nejsvětější 

554 

343 

781 

   

Písně k Ježíši 

Chvalte, ústa 

555 

344 

782 

 

M45 

Písně k Ježíši 

Adoro te devote  

556 

345 

783 

 

M45 

Písně k Ježíši 

Klaním se ti vroucně  

558 

346 

784 

 

Písně k Ježíši 

Svatá oběť začíná se  

560 

347 

785 

 

M1-5  

Písně k Ježíši 

Z lásky raněný Ježíši  

562 

348 

786 

 

M1-5 

Písně k Ježíši 

Dulcis lesu memoria (Vzpomínko sladká, Ježíši)  

563 

349 

787 

 

M45  

Písně k Ježíši 

Chléb, hle jasných nebešťanů  

565 

350 

788 

 

M1-5  

Písně k Ježíši 

Srdce Páně, archo spásy 

566 

351 

789 

 

M1-5  

Písně k Ježíši 

Ó andělé, k nám dolů spějte 

567 

352 

790 

 

M45  

Písně k Ježíši 

Ó Jezu, hoste nebeský 

568 

353 

791 

 

M4 

Písně k Ježíši 

Dárce spásy, Chlebe živý 

570 

354 

792 

 

M4 

Písně k Ježíši 

Svátosti drahá 

570 

355 

793 

 

M4 

Písně k Ježíši 

Pozdraven bud ve svátosti 

571 

356 

794 

 

M5 

Písně k Ježíši 

Ó Bože, zde se tobě klaníme 

572 

357 

795 

 

M4 

Písně k Ježíši 

Ejhle, oběť přesvatá 

573 

358 

796 

 

M45 

Písně k Ježíši 

S poníženým k zemi čelem 

574 

359 

797 

 

M5 

Písně k Ježíši 

Adoremus in aeternum  

574 

360 

798 

 

M5 

Písně k Ježíši 

Je to jeden chléb 

575 

361 

           

362 

801 

 

M123  

Písně k Marii 

Budiž vděčně velebena 

577 

363 

802 

 

M123  

Písně k Marii 

Chválu vzdejme, ó křesťané  

578 

364 

803 

 

M123  

Písně k Marii 

Jako ta růžička krásná 

580 

365 

804 

 

M123  

Písně k Marii 

K nebesům dnes zaleť písní 

581 

366 

805 

 

M123  

Písně k Marii 

Maria, Maria 

583 

367 

806 

 

M123  

Písně k Marii 

Máti Páně přesvatá  

584 

368 

807 

 

M123  

Písně k Marii 

Matko Boží, neslýcháno 

585 

369 

808 

 

M123  

Písně k Marii 

Matko přesvatá  

587 

370 

809 

 

M123  

Písně k Marii 

Ó Maria, Boží Máti 

588 

371 

810 

 

M  

Písně k Marii 

Ó Maria, útočiště naše 

589 

372 

811 

   

Písně k Marii 

Slyš, jaký to nad řekou 

591 

373 

812 

 

M123  

Písně k Marii 

Tisíckráte pozdravujem tebe 

592 

374 

813 

M5 

Písně k Marii 

Velebí má duše 

595 

375 

813 

M5 

Písně k Marii 

Velebí má duše 

596 

376 

814 

   

Písně k Marii 

Zdráva bud, nebes Královno (růžencová)  

597 

377 

815 

   

Písně k Marii 

Zdráva bud, Panno Maria 

599 

378 

816 

 

M123  

Písně k Marii 

Zdrávas, hvězdo spanilá 

601 

379 

817 

 

M123  

Písně k Marii 

Zdrávas, Maria! Anděl Páně z nebe 

601 

380 

818 

 

M123  

Písně k Marii 

Bud zdráva, panen koruno 

603 

381 

819 

   

Písně k Marii 

Jakou to vůní dýchá zem 

605 

382 

820 

 

M123  

Písně k Marii 

Vychvalujme vesele 

606 

383 

           

384 

821 

 

Písně k svatým 

Dělníku Boží (k sv. Josefu) 

608 

385 

822 

 

M123  

Písně k svatým 

Jak se moudrost Boží (k sv. Josefu) . 

610 

386 

823 

 

M123  

Písně k svatým 

Zdráv bud, strážce (k sv. Josefu) 

611 

387 

824 

 

M123  

Písně k svatým 

Já jsem si vyvolil (k sv. Anně)  

612 

388 

825 

 

M123  

Písně k svatým 

Jak červánky ohlašují ráno (k sv. Anně) 

613 

389 

826 

 

M123  

Písně k svatým 

Od sítí tvých (k sv. Petru)  

614 

390 

827 

 

Písně k svatým 

Vyvolil si apoštoly (k sv. apoštolům)  

615 

391 

828 

 

M123  

Písně k svatým 

Bože, cos ráčil (k sv. Cyrilu a Metodějovi)  

617 

392 

829 

 

Písně k svatým 

Ejhle, oltář (k sv. Cyrilu a Metodějovi)  

619 

393 

830 

 

Písně k svatým 

Svatý Václave 

622 

394 

830 

 

Písně k svatým 

Svatý Václave 

623 

395 

831 

 

Písně k svatým 

V zemi věrných Čechů (k sv. Václavu)  

626 

396 

832 

 

M123  

Písně k svatým 

Ještě než vzpjal se první chrám (k sv. Ludmile) 

628 

397 

833 

 

M123  

Písně k svatým 

Ty, jenž jsi slavná koruna (k sv. Vojtěchovi) 

830 

398 

834 

 

M123  

Písně k svatým 

Lid český (ke sv. Zdislavě)  

631 

399 

835 

 

M123  

Písně k svatým 

Vroucně vzýván (k sv. Janu Nepomuckému) 

632 

400 

836 

 

M123  

Písně k svatým 

Radostnou píseň (k sv. Anežce)  

633 

401 

838 

 

M1 

Písně k svatým 

Svatým bratřím chvály znějí (po sloce k českých patronům)  

634 

402 

839 

 

Písně k svatým 

K oltáři Páně (k českým patronům)  

637 

403 

840 

 

M123  

Písně k svatým 

Všichni Boží vyvolení (ke všem svatým)  

640 

404 

841 

 

Písně k svatým 

Kolik svatých zdobí nebe (k sv. obecně)  

641 

405 

842 

 

Písně k svatým 

Prolití krve (k mučedníkům)  

642 

406 

843 

 

Písně k svatým 

Pane žní (k duchovním pastýřům)  

644 

407 

844 

 

Písně k svatým 

Bůh je láska (k pannám a řeholníkům)  

645 

408 

845 

 

Písně k svatým 

Vždy žena budiž chválena (k ženám)  

646 

409 

870 

ABC 

 

Písně k svatým 

Anděle Boží, strážce můj 

648 

410 

           

411 

881 

 

M123  

Doplněk 

Ó Panno líbezná 

650 

412 

882 

 

M123  

Doplněk 

Panno blahoslavená, nad anděly 

651 

413 

883 

 

M123  

Doplněk 

Hvězdo jitřní 

652 

414 

884 

 

M123  

Doplněk 

Maria, tvé jméno 

653 

415 

885 

 

M123  

Doplněk 

Bud zdráva, Panno Maria 

655 

416 

886 

   

Doplněk 

Pod ochranu tvou 

656 

417 

887 

   

Doplněk 

Zdrávas, Královno 

657 

418 

888 

 

M5 

Doplněk 

Slavná slova 

658 

419 

889 

 

Doplněk 

Andělé Boží, modlitby 

660 

420 

890 

   

Doplněk 

Anděle Boží, strážce můj 

661 

421 

891 

 

M123  

Doplněk 

Pějme píseň o Hedvice (k sv. Hedvice)  

662 

422 

892 

 

M123  

Doplněk 

Vzývej církvi, svého kněze Jana (k sv. J. Sarkandrovi)  

663 

423 

893 

   

Doplněk 

Památku činíme (k sv. Janu Křtiteli) 

664 

424 

894 

   

Doplněk 

Slavíce svátek milého (k sv. Janu Křtiteli)  

665 

425 

           

426 

901 

   

Příležitostné písně 

Blíž k tobě, Bože můj 

666 

427 

902 

 

M5 

Příležitostné písně 

Chvalme Hospodáře všehomíra  

667 

428 

903 

 

M5  

Příležitostné písně 

S námi je Bůh náš 

668 

429 

904 

 

M123  

Příležitostné písně 

Tvůrce mocný 

668 

430 

905 

   

Příležitostné písně 

Ty mocný, silný, veliký 

670 

431 

906 

 

M12 

Příležitostné písně 

Bud Bohu chvála (ke křtu) 

670 

432 

907 

 

M5 

Příležitostné písně 

Chvalte Pána, chvalte 

672 

433 

908 

 

M45 

Příležitostné písně 

Chvalte Pána, všichni lidé (pro děti) . 

673 

434 

909 

 

M5 

Příležitostné písně 

Nejvyšší a mocný (píseň sv. Františka). 

674 

435 

910 

   

Příležitostné písně 

Jeden Pán (ekumenická) 

675 

436 

911 

 

M2 

Příležitostné písně 

Otče náš, milý Pane (před kázáním)  

676 

437 

912 

 

M1 

Příležitostné písně 

Hospodine, mocný Králi (prosebná)  

677 

438 

913 

   

Příležitostné písně 

Přísný soudce (prosebná za úrodu) 

678 

439 

914 

   

Příležitostné písně 

Bůh ti tento život dal (misijní, kající) 

679 

440 

916 

 

Příležitostné písně 

O hojné požehnání (svatební)  

680 

441 

917 

 

Příležitostné písně 

Bud ve svátosti (k posvěcení chrámu) 

682 

442 

918 

 

Příležitostné písně 

Bože vše mocný a vlídný (k posvěcení chrámu) 

684 

443 

921 

 

Příležitostné písně 

Bože, věrným zemřelým (za zemřelé)  

685 

444 

922 

   

Příležitostné písně 

Matičko Kristova (za zemřelé)  

686 

445 

923 

 

Příležitostné písně 

Ó Bože, k prosbám lidu (za zemřelé) . 

687 

446 

924 

   

Příležitostné písně 

Odpočiňte v pokoji (za zemřelé)  

689 

447 

925 

 

Příležitostné písně 

Při tvé lásce neslýchané (za zemřelé) 

690 

448 

926 

   

Příležitostné písně 

Zpívejme píseň naděje (pohřební)  

691 

449 

927 

 

M5 

Příležitostné písně 

Dej mi, Pane, bdělé srdce (modlitba sv. Tomáše)  

692 

450 

928 

 

M5 

Příležitostné písně 

Učiň mě, Pane nástrojem (modlitba sv. Františka)  

692 

451 

929 

 

M5 

Příležitostné písně 

Vezmi si, Pane (modlitba sv. Ignáce) 

694 

452 

930 

 

Příležitostné písně 

Hospodine, pomiluj ny  

694 

453 

930 

 

Příležitostné písně 

Hospodine, ulituj nás 

695 

454 

930 

 

Příležitostné písně 

Hospodine, pomiluj ny  

696 

455 

931 

   

Příležitostné písně 

Tam, kde strmí církve skála 

697 

456 

932 

 

Příležitostné písně 

Bože, chválíme tebe 

698 

457 

932 

 

Příležitostné písně 

Tebe, Bože chválíme 

699 

458 

981 

   

Příležitostné písně 

Hospodine, pomiluj nás 

701 

459 

982 

   

Příležitostné písně 

Bože, chválíme tebe 

702 

460 

983 

 

M2 

Příležitostné písně 

Mluv, Pane 

703 

461 

984 

   

Příležitostné písně 

Panno blahoslavená, Matko milosti 

704