Klávesa F5 vygeneruje nahodilou verzi.

Sierpinského trojúhelník

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2017-05-30

Geniální algoritmus na generování Sierpinského trojúhelníku, který jsem našel v Úvodu do fraktálů a chaosu od Petra Šimečka:

x=0, y=0
opakuj do nekonečna
{
vyděl x dvěma
vyděl y dvěma
zvol náhodně jednu z následujících možností:
1) x = x + 100
2) y = y + 100, x = x + 50
3) nedělej nic
nakresli bod [x,y]
}

Varianta 1 - Sierpinského trojúhelník - původní verze fraktálu dle popsaného algoritmu.

Varianta 2 - Výchozí fraktál bez x=x+50 (jen "pootočí").

Varianta 3 - Toto je nejzajímavější variace, protože ta ukazuje, že trojúhelníky jsou vlastně jen epifenoménem, vedlejším produktem, který vzniká jako produkt těchto jakýchsi "kostrovitých krystalů". Ty vznikají tím, že kreslený bod se sice vyrábí náhodným větvením, ale možných variant jeho vzniku není mnoho.

Varianta 4

Varianta 5

Varianta 6

Varianta 7

Zdrojový kód (CTRL+U) a parametry si můžete všelijak pozměnit a vznikne různě deformovaný trojúhelník.

Parametry, které lze nastavit z URL