Placebo efekt a Benny Hinn

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2015-04-05

Placebo efekt spočívá v tom, že nemocnému nepodáme účinný lék, ale pouze jeho napodobeninu. Například nemocnému dáme místo pilulky obsahující lék pouze pilulku, která obsahuje čistý cukr nebo škrob. Když ale pacient věří tomu, že v pilulce je lék, který ho má uzdravit, tak víme, že tato víra má prokazatelný vliv a je odpovědná za minimálně 20% uzdravení oproti pacientům, který nebyl podán ani lék, ani placebo pilulka.

Jak vidíte, placebo efekt je sice vědecky dokázaný, ale věda nezná žádný efektivní nástroj, jak placebo efekt využívat při léčbě nemocných. Na rovinu si řekněme - kéž by to uměla, protože minimálně 20 % uzdravení, která se v dvojitě slepých klinických studiích běžně připisují placebo efektu, je opravdu hodně a je škoda, že nejsou prakticky využívaná. Placebo efekt totiž říká, že každý pátý nemocný má možnost nastavit svou psychiku tak, aby se sám uzdravil. Toto přenastavení psychiky díky placebo efektu popisuje například J. W. Goethe (http://goethe.klimes.us).

Na rozdíl od lékařů ale placebo efekt chaoticky využívají léčitelé, jako je Benny Hinn a to je i podstata jeho show. Úleva, kterou prodává svým následovníkům, je dvojí. První může být úleva trvalá, a tou je zmíněný placebo efekt. Druhým typem úlevy je hypnoticko-sugestivní působení, které má ale dočasný účinek a odeznívá do několika dnů až maximálně týdnů. Hypnotickými instrukcemi můžeme člověku vsugerovat, že například necítí bolest, ale bohužel tato pomoc sugescí není trvalá.

Jako věřícímu člověku mi na celé akci nevadí, že si Benny Hinn vydělává, jak umí. Vadí mi však, že při tom parazituje na křesťanství. Když Ježíš uzdravil například malomocného, tak jednak z toho většinou nedělal žádnou veřejnou show, ale rozhodně si za to nenechal zaplatit. Naopak po vyléčení uzdraveného poslal ke kněžím, kteří Ježíšovi nebyli příliš přátelsky naklonění, aby oni nezávisle na něm posoudili, zda došlo ke skutečnému vyléčení a zda dotyčný se může vrátit do společnosti, kde už nikoho nenakazí malomocenstvím (Mt 8, 4; Lk 17, 14). Toto nezávislé odborné posouzení není v repertoáru B. Hinna. Když Ježíšovi učedníci mluvili cizími jazyky, tak jim cizinci rozuměli, jak mluví jejich mateřštinou (Sk 2, 11). Zde se ale za mluvení jazyky (glosolálii) považuje blábolení nesmyslných slabik, kterým nerozumí nikdo.

Základem všech křesťanských uzdravení není jistota, že mě Bůh uzdraví či zachrání od bolesti, nemoci či obecně uchrání od cesty kříže. Naopak základem zázračných uzdravení bylo vždy odevzdání se do rukou Božích. Něco na způsob: "Chceš-li, můžeš mě uzdravit. Pokud ale, Bože, nechceš, nebo se ti to nějak nehodí, tak mě neuzdravuj. Ne má, ale Tvá vůle se staň." (Mt 8, 2; Lk 22, 42) Uzdravení se nedá koupit, do zázračného uzdravení se nedá materiálně "zainvestovat". Uzdravení není produkt manipulace ani s davy, ani s Bohem. Boha není možno zapřáhnout do vozíku, aby jako v pohádce "Oslíku, otřes se cestoval" po nějakém "Miracle Crusades" a vydělával Benny Hinnovi milióny. Pokud podobné iluze kolem sebe Hinn šíří, tak ať je to, co je to, jistě to má s křesťanstvím pramálo společného a správný křesťan by se měl jeho frivolního nakládání s Biblí a křesťanskou vírou zdaleka vyhnout.


Více o placebo