HN.IHNED.CZ, 15.12.2008, Vítězslav Křížek,  www.ihned.cz/krizek

Jeroným Klimeš: Když rodič daruje peníze, ochudí sebe

Vánoce dnes vypadají jako závody v utrácení peněz. Lidé se pro dárky běžně zadlužují. "Smyslem Vánoc ale přece není koupit si pod stromeček nové Volvo," říká psycholog Jeroným Klimeš.

HN: Může mít dítě radost z dárku v podobě peněz v obálce, nebo je o něco ochuzeno?

Radost tam určitě bude, je však rozptýlená do dvou okamžiků. První radost dítě zažije z toho, že to není "jen" nová košile a ta druhá přijde až někdy po Třech králích, v nějakém obchodě a před cizí prodavačkou. Ochuzen je především rodič, který tuto cestu volil. Vidět to nedočkavé očekávání a to nadšení v dětských očích, když si dárek rozbaluje, je přece veliká radost především pro dárce.

HN: Je peněžní forma daru nějaký nový trend ve společnosti?

Asi to tak bude. Obsah starých tradic jistě degeneruje, mladší lidé je zapomínají a přebírají jen jejich formu. Jsme v jakémsi přechodném období deziluze. Smutné je, že dítě vychované v této "tradici" bude dávání dárků bez přemýšlení o potřebách a přáních obdarované osoby asi pokračovat. Zřejmě také nevynaloží námahu k sehnání toho dárku, nezamyslí se nad jeho potřebou a hodnotou. Tragický zánik lidstva se tím ale nejspíš neuskuteční, jen se vytvoří nová ideologie.

HN: Jsou děti nějak citově ochuzeny při takto do jisté míry neosobním předávání dárků?

To bych neřekl. Ten jeden večer to neovlivní. Mnohem důležitější je harmonický rodinný život během celého roku.

HN: Co říkáte na to, že kritériem hezkých Vánoc v poslední době často bývá cena dárků? A to jak u dětí tak u dospělých.

Bohužel to tak je. Rodiče by však svoje potomky měli vést k tomu, že peněz budou mít vždycky míň, než kolik by si přáli. Drahý dárek by si proto měli vždy dobře rozmyslet. "Výchova" v duchu, že peněz je neustále dostatek, jim totiž může způsobit, že se s financemi nikdy nenaučí správně hospodařit.

HN: A co dospělí a dárky v podobě peněz?

Můj názor je, že dospělí by měli mít radost především z toho času, situace a atmosféry, kdy jsou se svými blízkými pohromadě. To by měl být jejich největší dárek, který není reprezentován žádnou formou peněz. Stačí jenom poskytnout pocit ze vzájemné sounáležitosti.

HN: Co by si tedy od vánočního stromečku měly odnést děti?

Určitě by to neměly být jen věci včetně poukázek na ně. Pokud k nim nepřidáme pravé poslání Vánoc, pak je to jen pouhá výměna věcí. Obsahem Vánoc má být hlavně pospolitost všech lidí se vzájemným obdarováním. Všichni by měli po ten magický čas mít trochu víc než obvykle a nebýt sami. Nejsou to jen svátky rodiny, jak to dnes mnoho lidí vnímá.