Chtěl by Ježíš restituce?

25.6.2012 Lidové noviny, str. 11 Názory
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
ÚHEL POHLEDU

Kněží mají shromažďovat věřící, ne majetek. To se jim ale nedaří

Fascinovaně hledím na návrh církevních restitucí a překvapuje mě především jejich rozsah. Ač jsem členem menšiny, která má z těchto peněz profitovat, nemyslím si, že je dobrý nápad udělat takovou majetnickou rošádu, kdy každý občan ČR zaplatí církvím 13 tisíc korun. Vidím čtyři důvody.

Za prvé, vrací se příliš velká částka. Okolo roku 1950 různé církve zastupovaly 95 procent populace (z toho 77 procent katolíci). Mezitím ale došlo k velkému rozchodu – většina populace církve opustila. Dnes se ke katolické církvi hlásí okolo 10 procent populace.

Věřících ubývá Při každém rozchodu si expartneři berou část společného majetku. Katolická církev tedy dnes připomíná zhrzeného exmanžela, který si osobuje nárok na celé bývalé jmění obou partnerů jen proto, že on se stále jmenuje Novák, ale ona už má jméno někoho jiného. Myslím, že by církev měla dostat z bývalého majetku poměrnou část, kterou dnes zastupuje populaci ČR, tedy například v návrhu má prý připadat 75 miliard korun na katolíky, z toho poměrná část je 10 miliard korun. Navíc věřících ubývá z populace ČR asi procento každým rokem. Zatím se nezdá, že by byla církev schopná tento trend zvrátit. Takže za pár let tu bude nás věřících jako homosexuálů, ale na rozdíl od nich budou církve disponovat 130 miliardami.

Za druhé, majetek církev zkorumpuje. Jednou za Ježíšem přišel zbožný mladík. Ježíš na něj vlídně pohleděl a řekl: „Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“ On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Jinými slovy Ježíš si uvědomoval, že bohatství je kámen na krku při cestě k Bohu.

Toto evidentně není filozofie dnešního kléru. Bohatstvím církve jsou svatí. Kněží proto mají shromažďovat věřící, ne majetek. Jenže to jim jde dnes jak psovi pastva. Přemíra bohatství naopak zakonzervuje shnilé praktiky stávajícího kléru a nikdy nedojde k tolik potřebné obrodě církve.

Z toho vyplývá i třetí bod. Nabytý majetek se z velké části rozkrade. Jinými slovy z církevních restitucí by se měli radovat především ateisté a nevěřící, protože dnes vázaný majetek se stejně vrátí mezi ně a mezitím se církev udusí vlastní hamižností. Co víc si může ateista přát?

Za čtvrté, navracení majetku ještě posílí averzi většiny národa k církvím. Sv. Pavel se chlubí: „Když jsem byl u vás, nikomu jsem nebyl na obtíž. Ve všem jsem jednal a budu jednat tak, abych pro vás nebyl břemenem.“ To ale není řeč dnešní církve, protože ano, komunisti ji okradli, ale dnes nebudou platit komunisti, ale celá společnost, tedy podle zmíněného modelu rozvodu: „Rozvedla ses? Nejenže nic nedostaneš, ale ještě mi zaplatíš bolestné a kompenzaci inflace.“ S díky odmítnout Ježíš nám neustále otloukal o hlavu, že nemáme lpět na majetku. Tak měla i církev postupovat v otázce Chrámu sv. Víta. Arcibiskup Vlk měl říci: „Národe, církev ti s láskou věnuje tuto katedrálu.“ Postavili jsme ji už jednou, klidně si takových postavíme ještě sto. Koneckonců jako si adventisté postavili krásný kostel na Brumlovce. Tak má postupovat dnes i arcibiskup Duka. Vzít si z nabízených restitucí potřebný drobet a zbytek s díky odmítnout.


Ale nemějte strach. Ježíš v této otázce nestojí na naší straně. Kdysi ho někdo ze zástupu požádal: „Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví.“ Ježíš mu odpověděl: „Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ A následně dodal: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí.“ Proto se i já omlouvám vám, nevěřící, za své chrapounské bratry a sestry.

- - -

Z církevních restitucí by se měli radovat především ateisté a nevěřící, protože dnes vázaný majetek se stejně vrátí mezi ně a mezitím se církev udusí vlastní hamižností


Foto popis | „Národe, církev ti s láskou věnuje tuto katedrálu.“ Tak měl reagovat arcibiskup Vlk v otázce navrácení katedrály sv. Víta.