Restituce ano, ale podstatně menší

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2012

Fascinovaně hledím na návrh církevních restitucí a překvapuje mě především jejich rozsah. Ač jsem členem menšiny, která má z těchto peněz profitovat, nemyslím si, že je dobrý nápad udělat takovou majetnickou rošádu, kdy každý občan ČR zaplatí církvím 13 tisíc korun. Vidím čtyři důvody:

1) Vrací se příliš velká částka

Okolo roku 1950 různé církve zastupovaly 95% populace (z toho 77 % katolíci). Tedy těm i sloužil tento majetek, který se má dnes vracet církvi. Mezi tím ale došlo k velkému rozchodu - většina populace církve opustila. Dnes se ke katolické církvi hlásí okolo 10 % populace. Při každém rozchodu si ex-partneři berou část společného majetku. Katolická církev tedy dnes připomíná hrzelého exmanžela, který si osobuje nárok na celé bývalé jmění obou partnerů jen proto, že on se stále jmenuje Novák, ale ona už má jméno někoho jiného. Myslím, že by církev měla dostat z bývalého majetku poměrnou část, kterou dnes zastupuje populaci ČR, tedy například v návrhu má prý připadat 75 miliard Kč na katolíky, z toho poměrná část je 10 miliard Kč (10/77 = 13%). Navíc věřících ubývá z populace ČR asi 1 % každý rok. Zatím se nezdá, že by byla církev schopná tento trend zvrátit. Takže za pár let tu bude nás věřících jako homosexuálů, ale na rozdíl od nich budou církve disponovat 130 miliardami. (To je o dost víc než roční rozpočet ministerstva školství, ze kterého jsou financovány všechny školy.)

2) Majetek církev zkorumpuje

Jednou za Ježíšem přišel zbožný mladík. Ježíš na něj vlídně pohleděl a řekl: "Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!" On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Jinými slovy Ježíš si uvědomoval, že bohatství je kámen na krku při cestě k Bohu: "Snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království."

Toto evidentně není filosofie dnešního kléru. Bohatstvím církve jsou svatí. Kněží proto mají shromažďovat věřící, ne majetek. Jenže to jim jde dnes jak psovi pastva. Přemíra bohatství naopak zakonzervuje shnilé pratiky stávajícího kléru a nikdy nedojde k tolik potřebné obrodě církve. Z toho vyplývá i následující bod:

3) Nabytý majetek se z velké části rozkrade

Jinými slovy z církevních restitucí by se měli radovat především ateisté a nevěřící, protože dnes vázaný majetek se stejně vrátí mezi ně a mezitím se církev udusí vlastní hamižností. Co víc si může ateista přát?

4) Navracení majetku ještě posílí averzi většiny národa k církvím

Sv. Pavel se chlubí "Když jsem byl u vás, nikomu jsem nebyl na obtíž. Ve všem jsem jednal a budu jednat tak, abych pro vás nebyl břemenem." To ale není řeč dnešní církve, protože ano, komunisti ji okradli, ale dnes nebudou platit komunisté, ale celá společnost, tedy podle zmíněného modelu rozvodu: "Rozvedla jsi se? Nejen že nic nedostaneš, ale ještě mi zaplatíš bolestné a kompenzaci inflace."

Ježíš nám neustále otloukal o hlavu, že nemáme lpět na majetku: "Tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť." Tak měla i církev postupovat v otázce chrámu sv. Víta. Arcibiskup Vlk měl říci: "Národe, církev ti s láskou věnuje tuto katedrálu." Postavili jsme ji už jednou, klidně si takových postavíme ještě sto. Konec konců jako si adventisté postavili krásný kostel na Brumlovce. Tak má postupovat dnes i arcibiskup Duka. Vzít si z nabízených restitucí urgentně potřebný drobet a zbytek s díky odmítnout.

Ale nemějte strach. Ježíš v této otázce nestojí na naší straně. Kdysi ho někdo ze zástupu požádal: "Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví." Ježíš mu odpověděl: "Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?" A následně dodal: "Mějte se na pozoru před každou chamtivostí." Proto se i já omlouvám Vám, nevěřící, za své chrapounské bratry a sestry.