Prof. Pospíšil odchází z řádu

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

S pocitem zadostiučinění jsem si přečetl informaci, že prof. Pospíšil odchází alespoň z řádu Františkánů:

Vystoupení z řádu

P. prof. Ctirad Václav Pospíšil OFM, Th.D. požádal Kongregaci pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života o dovolení vystoupit z Řádu menších bratří františkánů (institut). Arcibiskup pražský udělil v této souvislosti dovolení podle kán. 693 CIC přijmout jmenovaného na zkušební dobu tří let do duchovní služby v Arcidiecézi pražské. (Zpravodaj Pražské arcidiécéze 3/2013)

Co dodat? Snad jemu popřát, ať to nese dobře. Protože samozřejmě měl o svém životě jiné představy a chápu, že někdy nejsme schopni své chování ovládat. Je však třeba z toho vyvozovat důsledky - odejít nejen z řádu, ale i kněžské služby zejména, pokud je stále vyžadován celibát. Ale především je třeba se starat o své děti, neboť ony jsou Božím darem v každém případě - i když jsou nemanželské. Když na to nemá dotyčný sílu, tak by mu měli pomoci biskupové a nadřízení. Ti v tomto procesu z velké části selhali. Nemusel jsem se v tom angažovat já na veřejnosti, kdyby měli dost rozumu a odvahy oni.

Doufejme jen, že se v pražské arcidiecézi nedočkáme dalších nemanželských dětí, a že ho biskupové nestrčí k nám do Koloděj. Bohužel biskupové mají tak málo kněží, že berou za vděk i takovými otci několika nemanželských dětí, kteří se navíc o ně nestarají. Je to názorná ukázka, jaký hodnotový žebříček klerus má - než ženaté kněze, to raději nemanželské děti všude možně. To jsme to dopracovali...

Mt 5, 20: Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.

To platilo za Ježíše, platí to i dnes o nás. Naše církev bude tak úspěšná, do jaké míry bude svatá. Kdyby hodinář opravoval hodiny takovým stylem, jakým se řídí církev, tak bychom se taky nedivili, že mu hodiny nejdou...

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 6/2016; ročník 24

INKARDINACE

Prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D., byl na základě vlastní žádosti a v návaznosti na indult Kongregace pro společnosti zasvěceného života a pro společnosti apoštolského života s účinností od 1. května 2016 inkardinován do Arcidiecéze pražské.

Prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D., byl od 1. května 2016 jmenován a ustanoven výpomocným duchovním ŘKF u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice.