V Českých Budějovicích, 30. 11. 2006

Vážená redakce,

velmi mě zklamalo, když jsem v posledním čísle studentských novin AGORA nalezl text Romana Míčky Ctirad “Ovád” Pospíšil. Moje zklamání vychází z toho, že Roman Míčka je doktorandem na fakultě, kde působím, a to tím spíš, že studuje v oboru teologie, kde se jistá slušnost a noblesa přece jen očekává, a konečně, že bulvarizace českého tisku zasahuje i vaše noviny. Chápu, že u studentských novin se s jistým stupněm provokativnosti a zaujatosti počítá, ale přece jen se domnívám, že i toto má své hranice, které by se neměly překračovat. Zmíněný text pokládám za nepřijatelný a vulgární a jeho publikaci mám za vážnou chybu autora i redakce.

Autor vychází ze svědectví druhých lidí, kteří žádnou “obranu v tisku” po autorovi nežádali. V případě dosti závažného obvinění z nemanželských dětí pak vychází pouze z diskusí na webových stránkách (!). Poslední věta článku ve stylu “jestli se náhodou mýlím, tak se omlouvám” působí na závěr článku plného vulgarit spíše opačným dojmem, než její obsah naznačuje. Kromě toho je dosti zarážející, že autor používá tak expresivní dikce v textu, který vytýká prof. Pospíšilovi neslušné chování.

Měl bych také jisté výhrady k informaci, že autor působí na TF JU. Taková formulaci vzbuzuje dojem, že je daná osoba v pracovně-právním vztahu jako zaměstnanec. Roman Míčka je přitom externím doktorandem, který oficiálně fakultu nereprezentuje.

Pokud se někdo sníží k sepsání tak nevhodného a neslušného článku, očekával bych že si chladnou hlavu uchová aspoň redakce. Opravdu nevidím žádný důvod k otiskování článků, které zbytečně urážejí, nepřinášejí konstruktivní řešení a jen radikalizují vztahy mezi lidmi v akademickém světě.

Tento můj dopis berte jako můj osobní postoj, s nímž seznamuji také níže uvedené kolegy.

S pozdravem

Dr. Tomáš Machula

katedra filosofie a religionistiky

Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích

 

Na vědomí: PhDr. Roman Míčka, prof. Ctirad V. Pospíšil, prof. Ludvík Armbruster (děkan KTF UK), doc. Jiří Kašný (děkan TF JU)