Sv. Pavel a ženy

(c) Mgr. Jeroným KLIMEŠ

Poznámka: Článek pro KT.

Zamysleme se, co bychom si asi pomysleli o člověku, který by hlásal: "Ženy ať ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily. Mají se podřizovat. Chtějí-li se o něčem poučit, ať se zeptají svých mužů. Vyšlo snad Boží slovo od nich? Nebo přišlo jen k nim samotným?" Nevím, jak čtenář, ale já bych si o něm pomyslel, že je buď primitivní hulvát nebo další chudák s konfliktním vztahem k ženám jako Dr. Plzák nebo obojí.

Ale když autor vystoupí z anonymity, zděšení ve tváři a ruka na ústech prozradí, že za těmito slovy nestojí nikdo menší než sv. Pavel apoštol. Co ale teď s tím vyřčeným hulvátem?

Obvykle se takové texty přeskakují. Při mši se nečtou, aby nepopudily věřící. Obyčejný laik je tedy může vytěsnit z mysli, takže ho netrápí. Protože však odborníci touto cestou jít nemohou, vymysleli si jinou kličku: Podle dnes značně podloženého přesvědčení tato slova prý nepocházejí z pera sv. Pavla, nýbrž se jedná o pozdější vsuvku. Řešení je na světě: Co se nám nelíbí označíme za vsuvku a tu následně škrtneme.

Nezaujatá úvaha však ukáže, že nám může být zcela lhostejné, zda oním arogantním pisatelem je apoštol Pavel nebo jiný svatopisec. Jednou se tento citát stal částí NZ a tím je bez ohledu na autora potvrzena inspirace Duchem sv. a především z tohoto důvodu musíme jeho obsah brát se vší vážností.

Nicméně nedivím se ženám, že je tento styl mluvy uráží. Mě by také uráželo, kdyby mi někdo argumentoval stylem: "Copak přišlo slovo Boží jen k tobě?". Naštěstí můžeme při výkladu odhlížet od stylu textu a zaměřit se na obsah. Ale ani tak nevíme, zda je určitým, třeba nevybíravým způsobem vznesen požadavek, aby ženám nebylo udělováno kněžské svěcení. (Tento výklad je bohužel (pro ženy) v souladu s církevní praxí až do reformace.) Nebo odráží tato slova pouhé osobní přesvědčení jejich autora, nebo jsou požadavkem pouze pro určitou dobu a dnes jsou již překonána? S těmito problémy se musí potýkat každý vykladač Písma.

Myslím však že tato krátká úvaha jasně ukázala, že Pavlovy listy jsou v každém případě obtížným čtením. Nakladatelství Vyšehrad proto vydalo knihu předního biblisty Wolfganga Trillinga: Apoštol Pavel. Autor nepředpokládá, že sv. Pavel je naším oblíbencem, spíše ukazuje na jeho těžko stravitelná místa, jako je výše uvedené (str. 36).

V knize sice nenajdeme apoštolův životopis, ale náčrt jeho teologického způsobu myšlení. Což je možná důležitější pro to, abychom jej pochopili, pro to, abychom jej mohli osobně přijmout. Trilling nám ukáže, jak obrácení na cestě do Damašku mělo nesmazatelný vliv na Pavlovo uvažování. Mnozí konvertité s ním sdílí zážitek, který jim připadá zcela samozřejmý: Obrácení rozdělilo jejich život na dvě poloviny. Toto myšlení provází i teologii sv. Pavla.

Po přečtení pochopíme zdroje mnoha nedorozumění, která rozdělují křesťanské církve.

Počet normovaných stran (30 řádek po 60-ti úderech): 1,31

Počet slov: 390, datum vytištění: 09.01.95