Je evangelizace nemorální?

(c) Jeroným Klimeš 1996

Poznámka: Opět rozvedená reakce z BBS Liana

Budeme-li číst práce etnografů, jako například knihu Smutné tropy od slavného strukturalisty Levi Strausse, narazíme občas na výtky vůči misionářům, kteří svou systematickou a cílenou evangelizací zničili místní indiánské kultury. V pozadí stojí rovněž soudobý relativistický postoj: Jak mohou misionáři vědět, že právě ta jejich víra je ta pravá, že naopak kulty Indiánů jsou falešné ap. Pokud nechceme diskutovat o tom, jaká víra je ta pravá, neboť taková diskuse by byla nekonečná, musíme se na problém podívat z pragmatického hlediska - styk různých kultur a civilizací.

Pozorujeme-li vývoj náboženství, zjistíme poměrně snadno, že monoteistická náboženství získávají poměrně snadno převahu nad polyteistickými. A tak v průběhu dějin při styku různých civilizací ideově vítězila zpravidla ta náboženství, která prosazovala jednoho boha vůči jakémukoliv panteonu. Naše civilizace patří samozřejmě k těm, která vycházejí z monoteistického principu a z toho částečně vyplývá její faktická převaha.

Můžeme si představit jednoduchý příklad. Frazer ve své knize Zlatá ratolest popisuje dva druhy magie: kontaktní a homeopatickou. Kontaktní spočívá v tom, že získáním věci, která nějak patřila druhému člověku (například jméno, sliny, nehty ap.), získává nad ním moc. Homeopatická magie je založena na přesvědčení že podobné plodí podobné. Například obilí musí sít ženy, protože ony plodí, kdyby sili muži nic by nevzešlo. Představme si proto dobyvatele, který přichází do nové země, plivá kolem sebe, močí kdekoliv a každý zná jeho jméno. Divošský šaman sebere jeho slinu, odpadky, které pohodil, vyrobí z nich za zaříkávání figurku, kterou pálí a propichuje, a nic - neohrožený dobyvatel jej zastřelí ohnivou holí. Lidé z naší civilizace právem působí na divochy jako polobozi, neboť jsou boří ideologie daných neohrozitelní. I když samozřejmě nelze obhajovat zločiny, které byly při tzv. misionářské činnosti napáchány, a těch bylo taky hodně, je možno obhajovat misionářskou činnost jako takovou.

Do nových oblastí nezadržitelně proudí z naší civilizace několik typů lidí:

1) lidé hledající poznání - vědci

2) lidé hledající zábavu - turisté, sportovci, lovci a dobrodruzi

3) lidé hledající ekonomické či mocenské zisky - dobyvatelé, průmysl, těžba, obchodníci, reklama ap.

4) lidé šířící víru či určitou kulturu - misionáři a jiné charitativní spolky

Činnosti těchto skupin nelze prakticky zabránit. Lidé prvních tří skupin chtějí primárně něco získat, pouze čtvrtá chce něco dávat. Z těchto tří skupin má na život přírodních národů nejmenší vliv první skupina - vědci. Nic nepřináší, ale na druhé straně ani nic neberou. Dopad druhé a třetí skupiny je na každý přírodní národ doslova katastrofický. Turistika od obyčejné až k sexuální přináší kromě devastace přírody i dekadenci místních struktur, aniž by přinášela jakoukoliv náhradu. Stejně tak působí ekonomické zájmy: Každý ví, co udělala 'ohnivá voda' s Indiány.

Čtvrtá skupina představuje lidi, kteří přicházejí sice tyto národy měnit, ale přináší jim nějakou náhradu. Misionáři při své činnosti zpravidla zrušili sociální struktury daného společenství a přiměli divochy oblékat se, pracovat, postavit si domy a přestěhovat se do nich. Tak prakticky zanikla místní kultura, kulty a některé obyčeje. Divoši se však necítili být o svou civilizaci ožebračeni. Tito divoši totiž byli již křesťané, kteří se dobrovolně vzdávali mnohoženství, dobrovolně přijímali zvyklosti 'nového boha' a stávali se tak mnohem připravenější na styk s ostatními přicházejícími skupinami.

Na obhajobu křesťanských misionářů je možno uvést i jednu jejich zásadu, která se nazývá inkulturace: Ta misionářům praví, že mají usilovat maximální zachování místní kultury a měnit jen to, co je v zásadním rozporu s hlásanou vírou. Tato zásada byla samozřejmě různě zachovávána. Někdy příliš, takže misionáři pokoušející se ztotožnit místního boha s Bohem křesťanským, byly označování za lháře, někdy byla zachovávána méně.

Křesťanské misie jsou do značné míry založeny na přesvědčení, že větší cenu má život jedince či jedinců než civilizace jako taková, proto připouští zánik určitých kultur. I když primárním úmyslem misionářů je především šířit víru, přesto se tak děje skrze předávání nové kultury. V tom spatřuji hlavní rozdíl od předchozích skupin, jejichž působení chtě nechtě taky vede ke zničení místních kultur, ale narozdíl od misionářů a jiných charitativních organizací nepřináší řád a ideje, které vybudovaly naši civilizaci. Nicméně každému je zřejmé, že idea 'především nic nebrat' je neudržitelná: Člověk nebo jeho krajan vždy něco bere, proto vždy je třeba něco dávat. Každý dává to, co považuje za to nejlepší, někdo jídlo, někdo vzdělání, někdo víru.