Výroční zpráva 2015

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2016-06-22

Kulaté výročí Lymfom Helpu volá po malé bilanci toho, co se podařilo uskutečnit za dekádu fungování našeho sdružení. Shodou okolností byl Lymfom Help založen právě v roce, kdy jsem se sám léčil s difusním velkobuněčným lymfomem. Přemýšlím tedy, co se za těch deset let změnilo nejen v oblasti léčby lymfomů, ale i v mém životě.

Vzpomeňme tedy Petru Štětkovou, která nejenom stála při zrodu Lymfom Helpu, ale pak v něm i řadu let působila. Od začátku se Lymfom Help zaměřoval především na informování zejména nových pacientů o jejich chorobě. Nejde jen o to poskytnout odborné lékařské informace o specifikách choroby a způsobech léčby, ale i umožnit pacientům kontakt mezi sebou, protože pacient vnímá svou chorobu jinak než lékař.

Sdílení informací, zkušeností a zážitků je stále jedním z hlavních a nekončících úkolů Lymfom Helpu, protože cílí na šokovou fázi, kterou mají noví pacienti po té, co jim lékař sdělí diagnosu. Do této skupiny úkolů, patří konzultace s nezávislými lékaři, webové stránky, vydávání nejrůznějších příruček až po únavné a nevděčné neustálé udržování nástěnek v nemocnicích.

Dalším úkolem, který na sebe v průběhu let Lymfom Help vzal, byla následná péče o pacienty v rekonvalescenci a pro bývalé pacienty. Tito pacienti se dělí na dvě skupiny. Tu, která by nejraději na svou chorobu zapomněla a ta po vyléčení promptně ukončuje s Lymfom Helpem spolupráci. Druhá skupina ale je schopna tuto zkušenost o něco zdravěji zakomponovat do svého životního oblouku, aniž by se nějak dramaticky hroutila. Pro tyto pacienty se organizují přednášky na centrále, ozdravné akce, o kterých se včas dozvíte ze stránek Lymfom Helpu.

Samozřejmě ne vše se podařilo. Rezignovat se muselo na projekt doprovázení. Důvodů byla řada, ale především personální - samozřejmě jako v každé dobrovolnické organizaci, je i zde předpokladem úspěšných projektů především motivování nových osobností, kteří mají časoenergii na dotažení nových projektů do zdárného konce a jsou schopni týmové práce.

Za léta v dozorčí radě Lymfom Helpu každoročně připomínám náš dluh vůči pacientům, u kterých nepokračuje léčba, jak by měla, a oni směřují ke konci života. Ale i zde tato vize končí na tom, že neexistují dobrovolní nadšenci, kteří by byli schopni a ochotni tento projekt dotáhnout do určité formy doprovázení těchto terminálních pacientů.

Prostě Lymfom Help táhne celých deset let několik osobností (upozorňuji, že mezi ně nepatřím, jen je obdivuji), kteří obětují Lymfom Helpu velkou část svého soukromého života. Těm patří hlavní dík za to, že tato organizace měla sílu přežít deset let. Poděkování patří i všem dárcům - malým i velkým, kteří pomocí svých darů, odkládají část své životní energie na pomoc těm, kterým tato nesympatická skupina chorob zkomplikovala život. I když nemohu na svou chorobu až tak nadávat, protože jen díky ní jsem mohl přijít se svou trochou do mlýna. Například napsat pro Lymfo Help příručku, kterou bych jistě jinak nenapsal (Nemoc a naše psychika).