hlavní strana objednávka english ukázka 

Psycholog a jeho svědectví o Kristu

- podrobný obsah-

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2008

titul.jpg (218389 bytes)

Úvod ... 7

Víra jako svědectví o Kristu ... 8

Ježíš jako člověk a jako Bůh ... 11

Autentičnost zázraků a znamení ... 14

Problém rekonstrukce Kristovy psychiky ... 24

Kristovo božství ... 25

Kristova omylnost a postupné poznání ... 32

Jak vypadají fantazijní výtvory ... 37

Maria – Boží otrokyně ... 39

Josef – adoptivní otec ... 42

Svatý Josef a příbuzní ... 45

Kristovo adoptivní synovství ... 48

Hledání identity adoptovaného dítěte ... 50

Jan Křtitel – předchůdce Ježíše ... 57

Rodinné příběhy, Jan Křtitel a Ježíšův křest ... 57

Pochyby Jana Křtitele ... 59

Kristova introspekce ... 61

Sociální identita – Syn člověka ... 63

Modlitba a Otčenáš ... 68

Boží otcovství ... 71

Ježíšova agrese a časová posloupnost ... 72

Agrese a naivní obraz věřícího ... 76

Kristova smrt ... 80

Poslední pokus – vzkříšení Lazara ... 83

Hledání subjektivní jistoty ... 86

Další důvody Kristovy smrti ... 89

Soudní proces ... 91

Smrt na kříži ... 93

Lidská nesmrtelnost ... 99

Nesmrtelnost dynamických struktur v přírodovědě ... 101

Měření komplexity a rovnováha s parazity ... 104

Evoluční komprese ... 109

Evoluce jako generátor nových přírodních zákonů a životní energie ... 113

Mýtus ... 119

Dědičný hřích ... 121

Posmrtný život versus reinkarnace a karma ... 123

Vzkříšení ... 126

Teorie nesmrtelnosti ... 128

Konec světa ... 135

Vzkříšení versus nanebevstoupení ... 143

Existence Boha a jeho mentální reprezentace ... 145

Představa adoptivního rodiče je nejlepší model Boha ... 149

Boj s magií a manipulacemi ... 151

Překonávání rozporů mezi vírou a vědou ... 153

Racionální důkaz Boží existence ... 154

Srovnání reálného a fantazijního Boha ... 166

Hledání reálného Boha ... 170

Faktická izolovanost lidí od Boha ... 173

Kdyby Bůh mohl mluvit jako člověk ... 174

Andělé, ďábel a jiné nehmotné bytosti ... 178

Nezávislé teorie, které tvoří křesťanství ... 185

Morálka a náboženství jako evoluční kompenzační mechanismy ... 195

Hřích a přirozená morálka ... 197

Postoj ke zlu ... 200

Postoj ke zlu a nevědomosti u křesťanství a buddhismu ... 203

Postoj k práci ... 208

Sociální struktura ... 208

Kristus a životní strategie ... 209

Evoluční výhoda morálky ... 214

Evoluční výhoda pocitů viny ... 216

Evoluční výhoda náboženství ... 217

Selhávání systému víry a morálky ... 227

Postupné zpřísňování morálky v budoucnu ... 229

Otázka potratů – otázka pedagogická ... 231

Sexuální a rodinné hodnoty ... 232

Kristus, my a církev ... 237

Církev jako banda blbců ... 238

Církev jako tělo Kristovo ... 242

Pluralita svědomí, proroci a samozvaní pošuci ... 246

Technika opřeného prkna ... 248

Ekumena je kompenzační mechanismus ... 253

Tradice, Písmo a rekonstrukční paměť církve ... 254

Mše a svátosti ... 255

Eucharistie ... 257

Nesplněné předpovědi a rozpory v evangeliích ... 264

Církev bez zázraků ... 265

Osobní zázraky a Boží jazyk ... 271

Jak řešit situaci katolické církve v českých zemích? ... 275

Vedení církve ... 276

Skutečná podpora života ... 285

Mše ... 286

Svátost smíření neboli zpověď ... 294

Literatura ... 301

Slovník a poznámky ... 303