Bůh není žádný kazišuk! 

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2009

 Britské humanistické asociace šíří na autobusech reklamní plakáty: "Bůh pravděpodobně není, přestaňte si dělat starosti a užívejte života". Už se objevilo pár článků na toto téma, ale žádný, co jsem četl, si nevšiml jednoho detailu. Tento výrok dává do přímé souvislosti životní pohodu s otázkou Boží existence: "Když Bůh existuje, budeme si dělat starosti a neužijeme si světa. Když Bůh neexistuje, konečně si užijeme života."

Toto by stálo za malou anketu. Stačily dvě otázky: Věříte v Boha? a Máte pocit, že vám Bůh brání užít si života? Ale proč ne, tak to rovnou vyzkušíme. Vyplňte ji tady (ale prosím samozřejmě jen jednou). Dnes samozřejmě neznám výsledky, ale jako (ne)nulovou hypotézu očekávám, že výsledky by mohly vypadat třeba takto:


Je-li tomu tak, pak jsem přesvědčen, že místo bručivého nesouhlasu by ze strany věřících měl zaznívat rozhodný souhlas: "Ano, přátelé, Bůh není žádný kazišuk. Žádný Bůh, který by vám bránil užít si života, reálně neexistuje. Bůh nám dává křídla, nese dobrou zvěst nebo poslal skvělýho chlapíka jménem Ježíš, ale můžeme vás ubezpečit, že pindíka nám rozhodně neuřezává!"

Každopádně nechejme se překvapit... :-)