Nakolik máme věřit horoskopům?

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2019-12-09

Jaj, to by bylo krásné, kdyby horoskopy fungovaly. Nemusely by ani fungovat na sto procent. Stačilo by, kdyby zvyšovaly pravděpodobnost správného odhadu. Například při pojištění. Ti, co se narodili pod šťastnou hvězdou, by se mohli dožadovat zvýhodnění. Nebo naopak při cestě do zahraniční byste si museli připlatit, protože holt hvězdy by třeba nebyly vaší cestě nakloněni. Víte, kolik miliónů stojí výcvik vojenského pilota? Kdyby nám dokázaly horoskopy ušetřit alespoň 10 %, tak bychom skákali radostí. Nikdo ale radostí neskáče, ani pojišťovny, kterým by se to sec sakra vyplatilo.

Existují disciplíny, které generují nepřeberné množství zdánlivě exaktních čísel. Kromě horoskopů je to například grafologie, nebo například i oční kamera, se kterou jsem několik let pracoval. Největší problém není exaktnost měření, ale interpretace dat. Grafolog nám řekne stovky čísel charakterizující písmo daného člověka, ale nás zajímá, zda dotyčný má prsty ve zpronevěře ve firmě. U oční kamery známe parametry zraku člověka, které charakterizují, jak si dotyčný prohlíží výrobek, ale výrobce nejvíce zajímá, zda si dotyčný ten výrobek nakonec koupí. Jednoduše též spočítáte, že při narození Venuše svírala s Černou lunou 58,3 ° a k tomu ještě 3000 podobných čísel, ale co s tím, když vás zajímá otázka, jestli si máte připlatit pojištění na cestu do zahraničí, nebo jestli se máte vdát za Karla.

Řeknu to jinak. Různých esoteriků a šamanů máme plnou republiku, ale když jsme je skutečně potřebovali, tzn. při hledání pedofilního vraha malé Aničky, tak si vůčihledně všichni vzali dovolenou a odcestovali to Tramtárie, kde si asi ráchali reflexní body svých chodidel, popíjeli svou moč a rotovali kolečka horoskopů. Opět by stačilo, kdyby jenom zúžili množinu podezřelých. Jak říkám, když jsme je potřebovali, byli opět úplně na nic.

Hlavní problém při zkoumání astrologie je tzv. Barnumův efekt. Ten funguje takto. Sestavíte univerzální, nic neříkající popis osobnosti, např. „rád se seznámíte se zajímavými lidi, ale také chcete být někdy sám. Mrzí vás, když vás lidé pomlouvají, ale dokážete se přes to přenést atd.“ Pak vezmete tři skupiny. Jedné řeknete, že je to takový universální blábol, a jak prý na ně sedí? Oni řeknou, že minimálně, s bídou 10 %. Druhé skupině, řeknete, že lokalizujete nový psychologický test z Harvardu. Vyplní pět set otázek. Pak počítač bude šrotovat a za čtvrt hodiny vyplivne stejný univerzální blábol. Zkoumaní lidé však budou překvapeni, jak i ten nerozumný stroj dokáže odhalit tajemná zákoutí jejich duše – 60 %. Pak vezmete třetí skupinu, pošlete na ni vědátory v bílých pláštích, prostě dr. Voštěp, dr. Omedár i dr. Ak je budou proklepávat tři dny. Pak je pozvou do laboratoře, kde jim mezi křivulemi vážným hlasem přečtou zmíněný blábol coby výsledek jejich slovutného bádání. Testovaní pak budou říkat, že je to naprosto přesný popis jejich nitra, tak 95 %, že se cítí před výzkumníky jako svlečení... Rozdíl mezi těmi skupinami je čas, který strávily rozebíráním svého nitra. Čím víc času, tím přesnější považují daný text. Tak je to i s horoskopy, i ty fungují jako projektivní psychologická technika. Když nad nimi strávíte hodně času rozebíráním svého nitra, budete mít pocit, že fungují. Když nebude nad nimi rozjímat, snadněji nahlédnete, že jsou nefunkční. (To bohužel platí i pro některé psychologické testy.)

Existuje řada nadací u nás i v cizině, kde vám dají mnoho miliónů, když se vám podaří prokázat nějaký paranormální jev. V USA Randiho nadace přes padesát let nabízí milión dolarů, u nás je to klub skeptiků. A zatím tyto peníze leží ladem, takže kdyby něco fungovalo, bylo by to jako s každým jiným vynálezem. Za chvíli by se ze senzace stala trivialita a děti by se to musely otráveně učit ve škole. Jako s mikrovlnkou. To je přeci zázrak, že to funguje! Kolik ale lidí zajímá, jak mikrovlnka funguje? Téměř nikoho, protože to je prokázané, nudná fyzika. Kdyby se prokázala funkčnost horoskopů, stala by se z nich nudná matematicko-astronomická záležitost, která by byla dobrá jen na týrání školáků. Takže astrologové musejí být šťastní, že ty jejich pavědecká kolečka mají pel tajuplna. Protože jedině to je důvod, proč zde v MFDnes dnes rozbíráme horoskopy, a ne mnohem užitečnější a zajímavější mikrovlnku.

Kdysi jsem věnoval hodně času třem nejslavnějším astrologům, kteří z „kráčejících hvězd“, zřejmě z neuvěřitelně dlouhé, periodické konjunkce planet Jupitera, Saturna a Měsíce v roce 7 př. n. l. odvodili, že se v Jeruzalémě narodil židovský král. Když tam ale nakonec dorazili, zjistili, že to všechno bylo trochu jinak (http://betlemskahvezda.klimes.us). Takže osobně souhlasím, že mnohem více věcí mezi nebem a zemí je neobjevených než objevených. Určitě se objeví nové podivuhodné věci, ale počítejme s tím, že až se objeví, přestanou se o nich psát články v populárních periodikách. Přestane vás to zajímat, stejně jako nyní správně předpokládám, že jste si dnes nespočítali ani jeden příklad z fyziky, ale naproti tomu dočetli jste tento článek o nesmyslné astrologii. No tě pic!