Zrušení farnosti Líbeznice

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2006

Cílem těchto stránek je ilustrovat na názorném příkladu zrušení naší farnosti, že naše církev nevymírá kvůli nějakým abstraktním těžko postižitelným zlým silám, ale naopak kvůli ignorování naprosto triviálních pravidel komunikace a starých katolických zásad. Pokud nemáte zájem, nemusíte číst vše do detailu, stačí si přečíst úvod a dole dva dopisy Dr. Slavíkovi. 

Na Tři krále jsme u nás v Líbeznici přišli do kostela a dozvěděli se, že už od Nového Roku nejsme farnost. I když v poslední době navštívili naši farnost dva biskupové (Vlk, Malý), přesto nikdo, ani náš kněz, o tomto neměl ani tušení. Není třeba žádné velké inteligence, aby bylo všem jasné, že na arcibiskupství zase něco zfušařili. Zde jsou dopisy antidatované do září, i když přišly v lednu a byly zřejmě vytvořeny na konci prosince:

Já jsem nevydržel ani do příštího týdne a poslal jsem biskupům dopis s první verzí tohoto článku: Program obnovy farností v praxi.

Následující neděli přinesl Ing. Stoll, CSc. tento dopis, které potom podepsala řada farníků a obyvatel Libeznice. Tato petice se taky přeložila do němčiny pro papeže. Kromě věřících ještě reagoval starosta a jiní aktivisté v obaci.

Na tento dopis následovalo cca měsíční mlčení a pak přišel dopis - slavik_prvni_odpoved.pdf. Samozřejmě ne od biskupů, protože ti s věřícími zásadně nic přímo neprojednávají, ale s generálním vikářem. Ten je zřejmě rozumnější než kardinál Vlk, ale na druhé straně je bez faktických pravomocí stejně jako pomocní biskupové.

Reakci na tento dopis jsem měl napsat já. Tady je moje první verze, kterou pak upravil náš farář do definitivní verze a v té to schválila i farní rada a věřící při mši.

Mezi tím přijel generální vikář přijel k nám na návštěvu do Líbeznice. Bylo to shodou okolností právě v den, kdy napadlo třicet centimetrů sněhu, takže v kostele místo obvyklých 30 lidí bylo asi patnáct. Ale radost byla i tak, že vůbec přišel. Chvíli se posedělo u Konopásků, ale žádné definitivní slovo nepadlo.

Mezi tím jsem se však osobně setkal s generálním vikářem Dr. Slavíkem. Z čehož vznikly tyto dva dopisy. Ty obsahují hlavní sdělení. K záchraně církve vede jasná a jednoduchá cesta. Pár pravidel, které dávno dobře známe:

dopis_slavikovi01.htm

dopis_slavikovi02.htm