Důkaz jsem nyní převedl do PDF, aby byl dobře čitelný na všech počítačích.

Zde je starší verze z roku 2008, významově shodná, ale ne tak přehledná.