Selhání duchovních nebo biskupů?

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2004

Sexuální závislost (sexual addiction) je psychická porucha, které je věnován celý jeden odborný časopis. Spočívá v tom, že postižený narozdíl od normálních lidí není schopen zvládat své sexuální chování silou vůle. Může se jednat o nutkání onanovat několikrát denně nebo každý den vyhledávat náhodné sexuální kontakty, souložit v situacích ohrožujících život ap. Tito lidé jsou v podstatě sexuální štvanci. Tato porucha postihuje svobodné i ženaté, muže i ženy, věřící i nevěřící, kněze i laiky. Bohužel u duchovních je tato porucha obzvláště nápadná. Jestliže někdo okázale proklamuje sexuální zdrženlivost a nakonec jí není schopen dostát, tak je k smíchu pochopitelně mnohem více, než ten, kdo má stejnou poruchu, ale nikde slavnostně neslibuje doživotní sexuální zdrženlivost. Přesto je zcela zákonité, že v každém lidském společenství, tedy i v církvi, budou jedinci, kteří touto poruchou budou trpět. Stejně jako tam budou lidi s rakovinou či chřipkou. V tomto jsou si všechna lidská společenství rovná.

Rovná si však nejsou, co se týká způsobu, jak se s těmito jevy vypořádává jejich vedení. V tomto smyslu bychom těžko hledali nějakou skupinu, která má horší public relation než katolická církev. Církev i v dobách, kdy se jinak tato porucha léčí, praktikuje svou oblíbenou praktiku: škatule, škatule, hejbejte se. Jinými slovy pokud biskup zjistí, že nějaký jeho kněz je promiskuitní, zneužívá děti ap., tak jej v soukromí pokárá. Když tento lituje svých hříchů, tak mu dá novou šanci - převelí jej do jiné farnosti. Nové farníky samozřejmě nevaruje, aby se nedopustil nactiutrhání. Tato praxe vznikla z nouze a uplatňuje se po celém světě už celá století.

Dnes je o to horší, že biskupové navíc nemají náhradní kněze. Podmínky pro kněžství jsou nastaveny tak, že o kněžství není prakticky žádný zájem. Podmínkou kněžství totiž je celibát, tj. celoživotní bezženství, a studium na semináři, kde panuje vcelku tvrdý režim. Pražská diecéze má všeho všudy deset kandidátů kněžství, za poslední rok přibyl pouze jeden z nich. Biskupové jsou zoufalí a například kardinál Vlk se táže: "Ptáme se tedy před Bohem, co máme dělat, když je v arcidiecézi málo kněží: z 355 farností je jich 239 bez kněze!" V jižních Čechách, odkud pocházím, se začínají objevovat neobsazené farnosti, které mají i padesát věřících.

Dokážete se vžít do situace biskupa, který za takové situace zjistí, že jeden jeho kněz je sexuálně závislý? On opravdu nemá na vybranou. Musí jej podržet, protože jinak má na krku dalších pět neobsazených farností. Takže například v Praze slouží jeden kněz, alkoholik, který po večerech rozesílá svým milenkám sms: "Dobrou noc, prdelko." Biskupové moc dobře vědí, o koho se jedná, protože je to rovněž jeden z pravidelně přemisťovaných. Tento není schopen ani opustit své milenky, ani přestat pít, ani opustit kněžskou službu, prostě je to nemocný člověk, který se však, pokud vím, neléčí. Je tam a zřejmě i zůstane, protože biskupové za něho nemají náhradu. Stejně tak na fakultě učí jeden řeholník, kterému se přednedávnem narodila roztomilá dcerka. Myslíte, že teď založí rodinu a bude se o dcerku starat? Ani náhodou! Biskupové mu za žádnou cenu neřeknou: "Podívej se, stal si se otcem, tak holt půjdeš jí dělat tátu." V těchto chvílích biskupové zapomínají na Kristovu výzvu: "Kdo by přijal jedno z těchto nejmenších, mě přijímá." a tolerantně podporují toto rodičovské selhání. Ale on by mohl překládat a přednášet, i když se ožení a bude řádným otcem.

Zdálo by se, že biskupové nemají volbu, že prostě katoličtí kněží se nemohou ženit. Ale není to pravda. Biskupové nejsou nic víc než svědci Krista. Ten ustanovil za prvního papeže sv. Petra, který však ženatý byl. Jestliže Ježíšovi nevadil ženatý papež, proč biskupům vadí ženatí kněží? Těch by mohli mít jistě více než celibátních. Jděte a zeptejte se jich sami, proč se křečovitě drží zvyklostí, které si sami zavedli? Proč nezabraňují bezpráví na slabých a ostudě církve? A když už tomu bezpráví nebrání a podporují ho, proč se pak nazývají učedníky Krista? Proč se vůbec ptají Boha, co mají dělat, když nedělají ani to, co dělal Kristus?

- - -

Více ke tématu sexuální závislosti viz moje diplomová práce.