Drewermann a Malý princ

(c) Mgr. Jeroným Klimeš 1996

Poznámka: Psáno na zakázku pro Getsemany.

Centrum pro studium demokracie a kultury vydalo ve velmi pěkné vazbě knihu Eugena Drewermanna: Co je důležité, je očím neviditelné; s podtitulem: Hlubinně psychologický výklad Malého prince. Knihy známého, byť i trochu kontroverzního německého teologa a psychoterapeuta se vyznačují květnatým stylem a dokonalým čtivým slohem. Zážitek z četby umocňuje i mistrný překlad Jana Spousty.

Přestože větší část textu se týká Malého prince, je nutno upozornit, že Drewermann ve svém díle sleduje spíše psychiku spisovatele Antonia de Saint-Exupériho, než že by se omezoval pouze na výklad jeho útlé knížečky. Proto výklad Malého prince není ani systematický ani úplný, a Drewermann podle potřeby používá a analyzuje i jiné prameny, především Citadelu, Noční let a Exuperiho korespondenci.

Dílo samo se skládá ze dvou resp. tří nesourodých částí. První, nazvaná Poselství, nemá s psychologií moc společného, jedná se spíše o filosofující a zčásti teologizující úvahy. Naproti tomu druhá část - Otázky a analýzy - je již výrazně psychologická a přináší vše, co se na hlubinně psychologickou analýzu sluší a patří, tj. psychoanalytický výklad symbolů, oidipovský komplex, pocity viny, orální slast, kastrační komplex atd., i když, nutno podotknout, text bude srozumitelný i laikovi, který není sběhlý v psychoanalytické terminologii. Třetí, dá se říci, pseudočástí jsou obsáhlé poznámky k textu, které jsou jakoby ozvěnou Werichova citátu z jeho známých forbín: "Někdy je těch poznámek více - tlustěji, než je kniha, kterou to vlastně vysvětluje."

Psychologie má fascinující, až téměř děsivou možnost dostat se lidem pod kůži a odhalit to, co sami skrývají ať sami před sebou nebo před světem. Psychologie boří iluze a osobní mýty. V tomto díle nám Drewermann přivádí ukázat Exupéryho, jak v jeho velikosti, tak v jeho malosti a slabosti. Odhaluje jeho ambivalentní závislost na matce, ukazuje na překvapivou podobnost autora něžného Malého prince s Fridrichem Nietzschem a fašismem. Někdy je až bolestné pozorovat, jak díla světové kultury jsou jakoby vedlejším produktem nevyřešených neurotických konflitků, aniž by jim tento fakt jakkoli ubíral na kvalitě.

Závěrem můžeme konstatovat, že posuzovaná kniha představuje kvalitní a fundované dílo ve svém oboru, které bezpochyby uspokojí všechny milovníky Malého prince, ale i všechny příznivce hlubinné psychologie

Počet normovaných stran: 1,2