Výklad desatera na Christnetu

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2014-12-30

Z knihy Křesťanství vztahy a sex, kterou vydalo nakladatelství Novela Bohemica.

 1. přikázání - Já jsem Hospodin, tvůj Bůh
 2. přikázání - Pomni, abys den sváteční světil
 3. přikázání - Nevezmeš jméno Božího nadarmo
 4. přikázání - Cti otce svého i matku svou
 5. přikázání - Nezabiješ
 6. přikázání - Nezcizoložíš
 7. 9. 10. přikázání - Nepokradeš a nepožádáš manželky, ni statku bližního svého
 8. přikázání - Nevydáš křivého svědectví 1. díl
                    Nevydáš křivého svědectví 2. díl

 9. Všechny mé články na portálu Christnet