Dar víry

(c) Mgr. Jeroným KLIMEŠ 1993

Poznámka: Recenze pro KT.

Před časem se nám dostala do ruky velice zdařilá publikace Dar víry z nakladatelství Zvon. Jedná se o populární výklad Katolického učení. Kniha skládá se ze tří částí: v první je výklad Věřím v Boha, v druhé jsou probrány svátosti a bohoslužba, ve třetí desatero a základy morálky.

Kniha je psána čtivě a srozumitelně a je vhodná jako úvod do katolického náboženství, například jako dárek pro katechumeny, biřmovance či snoubence. Není však vhodná pro hlubší studium, neboť ačkoliv čtenář může tušit odborné definice mezi řádky, není tam po výtce žádná uvedená výslovně.

Kniha vybízí k toleranci a otevřenému postoji ke světu v duchu II. vatikánského koncilu. Není uzavřená ani psychologickému pozadí víry.

Zdařile je vyložen rozdíl mezi chybou a hříchem (str. 156). Je ukázáno, že pouhý fakt, že cítíme výčitky svědomí či pocity viny, nejsou neomylnou známkou toho, že jsme zhřešili!!! Kniha klade velký důraz na osobní přesvědčení: "Křesťan se musí nechat vést svým svědomím, i když se jeho svědomí mýlí." Při této příležitosti je citován sv. Tomáš Akvinský: "Dojde-li někdo k názoru, že Kristus není Bůh a člověk, nesmí vyznávat víru v Krista. Jinak hřeší ve svém svědomí." Což jsou i pro mnohé dnešní křesťany velice odvážná slova.

V knize je však předkládána řada názorů, se kterými čtenář nemusí nutně souhlasit, např. otázka, zda "zrušení trestu smrti je" opravdu "pokrokem lidstva". Někdy jsou příklady tak nejasné, že je těžké si udělat představu o tom, co vlastně měli autoři na mysli: "Učinit nepravdivou výpověď, abychom někoho morálně nebo fyzicky chránili, není totéž jako lhát, např.: 'Ne můj otec není alkoholik...'; 'Ne, zde se nikdo neschoval...'" (str. 199) Opravdu stěží by se hledala situace, kdybych byl oprávněn říci, že můj otec není alkoholik v případě, že by skutečně alkoholikem byl. Myslí se výpovědí: "Zde se nikdo neschoval." výpověď policii, která hledá zločince, nebo nějaká krizová situace za druhé světové války. Nicméně takové nepřesnosti jsou problémem všech populárch výkladů.

Počet normovaných stran (30 řádek po 60-ti úderech): 1,19

Počet slov: 338, datum vytištění: 10.11.94