Tři otázky časopisu KOINONIA

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2014-12-19

1. Nakolik je pro vás důležitá otázka vzniku života a původu člověka?

Jsem věřící psycholog a přírodovědec, tedy principy života, biologie, etologie, evoluce jsou nutný základ pro pochopení, proč se lidi chovají tak jak se chovají, proč dělají právě takové chyby a ne jiné. Například neznám lepší definici manželství, než je ta v Genesis: Proto muž opustí otce i matku a přilne ke své ženě a ti dva se stanou jedním tělem čili jedním organismem. V tom okamžiku jsme v biologii - jak vlastně fungují organismy?

2. Co pro vás znamená, že Bůh je Stvořitel?

To znamená, že jsou nesmyslné jakékoli debaty na téma Bůh nebo evoluce, nebo evoluce versus stvoření. Jsou stejně nesmyslné jako debata Bůh versus gravitace. Prostě Bůh stvořil jak gravitaci, tak evoluci a ty chválí dílo jeho rukou, mám-li to říci poeticky.

Problém je jen v tom, že neumíme hovořit jazyky. Přírodovědci neznají jazyk teologie. Teologové neznají jazyk přírodovědy. Učme se cizím jazykům, byť by měly být psány česky!

3. Jaké jsou konkrétní důsledky tohoto vašeho postoje?

Je zajímavým zjištěním, že věřící sice evoluci moc nemusí, ale přesto se chovají víc evolučněji než nevěřící, kteří si z evoluce udělali modlu. Věřící mají více dětí, méně se rozvádějí, lépe se k sobě chovají atd.

Bůh dal člověku čtyři knihy, ze kterých ho může poznat: Jednak je to svět a jeho zákonitosti, pak inspirovaná Bible, pak svědomí, které mu pomáhá aplikovat ty dvě předchozí knihy na jeho konkrétní případ, a nakonec církev - tělo Kristovo - kde participujeme na životě organismu, který nás samotné přesahuje. Z těchto čtyř zdrojů čerpáme informace a v nich hledáme Boží vůli.