Je Bolek metafyzik?

(c) Mgr. Jeroným KLIMEŠ 1993

Poznámka: Z dob, kdy jsem ještě psával pro Katolický týdeník.

Minulou neděli jsme měli možnost shlédnout na Nově film Dědictví aneb Kurvahošigutntag. Mohlo by se zdát, že tento ne příliš zdařilý film, nemá žádnou myšlenku, ale opak je pravdou. Není to jen smutný příběh o lidské hamižnosti, ale za nevázanou komediálností se skrývá téma, které je hluboce náboženské.

Toto tvrzení možná někoho překvapí, ale uvědomme si, že se pokouší vymezit vztah mezi člověkem a Bohem: Bohouš, který z ničeho nic zdědí obrovské jmění, o něj z dobrácké, naivní velkomyslnosti přijde. Vzápětí jej také opustí většina jeho přátel, kteří ho následovali, poněvadž měl spoustu peněz. V tomto okamžiku však přenese celou záležitost na svého anděla, jako zástupce Boha a garanta spravedlnosti a žádá na něm, aby zjednal pořádek. Anděl této žádosti vyhoví. Jedná se v podstatě o sujet antických dramat, kdy autor dovede děj do patové situace a potom sešle dea ex machina, který dá celou záležitost do pořádku.

Toto téma je však tak plytce presentováno, že jeho závažnost není pro diváka strhující, avšak přesto je to určité řešení otázky dobra a zla, které se táhne dějinami lidstva. Lidé se dovolávají Boha, aby přišel a udělal na světě pořádek: Kdyby Bůh existoval, tak by nebylo válek, tak by mě nepostihlo toto neštěstí. Podobné hlasy zaznívají z Kalvárie: Jsi-li syn Boží, zachraň nás i sám sebe.." Konečně i celé židovstvo očekávalo příchod Mesiáše, který jako již zmíněný Deus ex machina udělá konec s římskou nadvládou atd.

V našem filmu anděl promptně vyhovuje Bolkovu požadavku. Můžeme se však ptát, zda Bůh v našem životě taky tak jedná, nebo zda je to jen naše zbožné přání. Odpověď můžeme vidět v Kristu: Ano, ale ne tak, jak to lidé očekávají. Kristus vítězí nad zlem tím, že vstává z mrtvých, avšak všichni očekávali, že ho Bůh zachrání ještě před smrtí. On jej však zachránil až po smrti!

Bůh sice zaručuje lidem, že dobro zvítězí nad zlem a spravedlnost nad křivdou, ale není řečeno, že lidé budou uchránění před utrpením a smrtí. Věřící musí počítat s tím, že ho může potkat utrpení, o kterém se mu ani nesnilo. Stejně tak jako může takové utrpení potkat i nevěřícího, v tom není rozdílu mezi lidmi. Bůh nikoho též neochraňuje od následků chyb, hlouposti, nevědomosti, lehkovážného spoléhání na jeho pomoc ap.

Zaměření věřícího na Boha, na dobro mu však umožňuje překonat zlo a utrpení, kterého potká, ať je toto utrpení nutné k dosažení nějakého vzdálenějšího cíle (jako bylo utrpení Krista pro naši spásu) nebo je to jen zlo, které musíme překonat, abychom mohli jít dále.

Na tuto nelichotivou stránku je lépe být předem připraven, neboť je snazší takovou událost přijmout, pokud jsme na ni připraveni než, když nás potká takové zlo, které nabourá náš vztah k Bohu a my mu to pak nespravedlivě vyčítáme.

Počet normovaných stran (30 řádek po 60-ti úderech): 1,60

Počet slov: 476, datum vytištění: 01.12.94