Reply-To: =?iso-8859-2?Q?Ivan=20Havl=ED=E8ek?= Received: (qmail 29171 invoked from network); 18 Dec 2005 22:00:59 -0000 Received: from unknown (HELO vslesy.cz) (194.108.48.6) by gemini.go.seznam.cz with SMTP; 18 Dec 2005 22:00:59 -0000 Received: from ih ([80.188.79.162]) by vslesy.cz (8.13.1/8.13.1/SuSE Linux 0.7) with ESMTP id jBIM0uSE017030 for ; Sun, 18 Dec 2005 23:00:58 +0100 Message-Id: <200512182200.jBIM0uSE017030@ vslesy.cz> From: =?iso-8859-2?Q?Ivan=20Havl=ED=E8ek?= To: Jeronym.Klimes@seznam.cz Subject: Info Date: Sun, 18 Dec 2005 23:00:53 +0100 (CET) Mime-Version: 1.0 Content-Type: multipart/alternative; boundary="----=_NextPart_000_001B_01C60426.E74AB8A0" X-Mailer: Microsoft Office Outlook, Build 11.0.6353 X-Mimeole: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.2180 Thread-Index: AcYEHoPnUnvcqXjySqqKzHl6yCyITA== X-Nod32result: clean X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.0.4 (2005-06-05) on gemini.go.seznam.cz X-Spam-Status: No, score=-11.1 required=5.0 tests=ALICE,BAYES_00, HTML_BACKHAIR_2,HTML_BADTAG_00_10,HTML_MESSAGE,HTML_NONELEMENT_00_10, INVALID_MSGID autolearn=no version=3.0.4 X-Spam-Level: X-Seznam-Ffp: -1356594409 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_001B_01C60426.E74AB8A0 Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable U=BE jsem v=E1m v=EDcekr=E1t psal a dnes jen malou pozn=E1mku. Je dob=F8= e, =BEe se situace u v=E1s ve farnosti zm=ECnila, =BEe v=E1m tam p=F8i=B9el nov=FD kn=ECz.= Jsem duchovn=EDm t=F8in=E1ct=FDm rokem, =B9est let jsem slou=BEil a pracoval jako duchov= n=ED v arm=E1d=EC-super veget to byl, proto=BEe jsem tam m=ECl na starosti jen= pr=E1ci s lidmi. U=BE tehdy mi bylo jasn=FD, =BEe far=E1=F8ov=E1n=ED je jeden vel= k=FD stres. P=F8e=E8etl jsem si v=B9echny va=B9e dopisy a mluv=EDte mnoha b=EC=BEn=FD= m lidem a tak=E9 m=EC ze srdce. Probl=E9m nen=ED v celib=E1tu, ale ochot=EC a odvaze n=ECco z= kusit jinak. Za jinakost se v na=B9=ED svat=E9 c=EDrkvi plat=ED a to velmi tvrdou m=ECn= ou. Mo=BEn=E1 jsem skeptik (jinak v ostatn=EDm jsem naivn=ED optimista), ale na=B9i "hroba= =F8i" necht=ECj=ED zm=ECnu. S=E1m na vlastn=ED k=F9=BEi pro=BE=EDv=E1m jak je= m=E9mu biskupovi jedno jak =BEiji, jak se mi da=F8=ED a neda=F8=ED. Pokud se neozvu j=E1 a u=BE se= mi nechce se st=E1le oz=FDvat, je to =FAnavn=E9 =BEebrat o zcela legitimn=ED a pot=F8ebnou p= ozornost, tak on mi nap=ED=B9e k v=E1noc=F9m a k velikonoc=F9m a nyn=ED n=E1m rozeslal b= =E1je=E8n=FD dopis o spole=E8enstv=ED "olt=E1=F8n=EDch brat=F8=ED". Naz=FDv=E1 m=EC olt=E1=F8= n=EDm bratrem, ale je mu jedno jak a co tady je a nen=ED i k tomu slaven=ED eucharistie. Po nov=E9m roce se chyst=E1m napsat dopis sv=E9mu "p=E1novi" zam=ECstna= vateli. Jsem ve farnosti rok a za=E8al jsem tady s ochotn=EDky hr=E1t divadlo a ned=E1v= no jsem m=ECli premi=E9ru a tak jsem zva=BEoval zdali biskupa pozvat =E8i ne. Nakonec = jsem ho nepozval a jsem r=E1d, =BEe tu nebyl. Pravda smet=E1nku jsem sl=EDznul = j=E1 s=E1m - pochvaln=E1 slova a d=EDky od lid=ED i od Milon=EC =C8epelky (autora op= eretky). Ale pop=ED=B9u v=E1m, jak by ta n=E1v=B9t=ECva vypadala. Sed=ECl by ve t=F8= et=ED =F8ad=EC. Na konci by =F8ekl n=ECco jako pod=ECkov=E1n=ED za rozvoj kultury v tomto malebn=E9= m m=ECst=EC a chv=EDli by z=F9stal po premi=E9=F8e, no cca tak 30-50 min. a pak by se rozlou=E8= il, =BEe m=E1 je=B9t=EC dal=B9=ED povinnosti. J=E1 tam byl s lidmi a=BE do 02,35 a pa= k jsem za zaj=EDmav=FDch okolnost=ED vyrazil do prozat=EDmn=EDho bydlen=ED do pan= el=E1ku (jen po t=F8ech pivech-st=F8=EDzliv=FD). Ano r=E1no jsem byl p=F8i m=B9i svat=E9= trochu unaven=FD, ale m=ECl jsem radost v srdci, =BEe jsem mohl b=FDt bl=EDzko s lidmi a troc= hu jim poopravit pohled na kn=ECze. To=E8il jsem tam pivo a oni to kvitovali,= =BEe ho "maj=ED posv=ECcen=FD" a dal=B9=ED plky oby=E8ejn=FDch lid=ED. V=EDte j= e to mo=BEn=E1 hloup=FD, ale m=EC je z dob arm=E1dy l=E9pe s lidmi mimokosteln=EDmi ne=BE s katol=ED= ky. Oni si na nic nehraj=ED, jsou v=ECt=B9inou takov=FD jak=FD jsou. My katol=EDci chceme= b=FDt n=ECjak=FD jin=FD p=F8ed t=EDm Bohem. M=E1m pochybnosti zdali v=B9e co d=ECl=E1m, d=ECl=E1= m spr=E1vn=EC, ale to asi uk=E1=BEe =E8as. Vid=EDm na sob=EC, =BEe je to vy=E8erp=E1vaj=EDc=ED= vych=E1zet na trh s jinakost=ED, ale snad se poda=F8=ED n=ECco zm=ECnit. Trochu jsem se roz= pov=EDdal, tak u=BE kon=E8=EDm. Jsem u=BE pesimista, =BEe tito biskupov=E9 n=ECco zm=ECn=ED, nab=FDv=E1= m p=F8esv=ECd=E8en=ED, =BEe se jim hlavn=EC nechce cokoliv m=ECnit. Bohu=BEel se t=EDm svezeme i my os= tatn=ED. T=F8eba budeme muset odjet do t=E9 Afriky nebo Asie =E8i Ji=BEn=ED Ameriky a =BE= =EDt tam. Co kdy=BE je tohle ta cesta, kterou n=E1m chce pan kardin=E1l =A9pidl=EDk = doporu=E8it :-) :-):-) :-):-) :-). S pozdravem Mgr. Ivan Havl=ED=E8ek M=EDrov=E9 n=E1m=ECst=ED 1 T=FDni=B9t=EC nad Orlic=ED 517 21 tel. +420 777 34 41 59 ICQ: 99 190 871 _______________________________________________________________________= _________ http://www.spoluzaci.cz http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=3D121872 ------=_NextPart_000_001B_01C60426.E74AB8A0 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-2" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable =

U=BE jsem v=E1m v=EDcekr=E1t psal a dnes jen malou p= ozn=E1mku. Je dob=F8e, =BEe se situace u v=E1s ve farnosti zm=ECnila, =BEe v=E1m tam = p=F8i=B9el nov=FD kn=ECz. Jsem duchovn=EDm t=F8in=E1ct=FDm rokem, =B9est let jsem slou=BEil a pra= coval jako duchovn=ED v arm=E1d=EC-super veget to byl, proto=BEe jsem tam m=ECl na staro= sti jen pr=E1ci s lidmi. U=BE tehdy mi bylo jasn=FD, =BEe far=E1=F8ov=E1n=ED je jeden velk=FD st= res.

P=F8e=E8etl jsem si v=B9echny va=B9e dopisy a mluv=ED= te mnoha b=EC=BEn=FDm lidem a tak=E9 m=EC ze srdce. Probl=E9m nen=ED v celib=E1tu, ale o= chot=EC a odvaze n=ECco zkusit jinak. Za jinakost se v na=B9=ED svat=E9 c=EDrkvi pl= at=ED a to velmi tvrdou m=ECnou. Mo=BEn=E1 jsem skeptik (jinak v ostatn=EDm jsem naivn=ED = optimista), ale na=B9i „hroba=F8i“ necht=ECj=ED zm=ECnu. S=E1m na vlastn=ED= k=F9=BEi pro=BE=EDv=E1m jak je m=E9mu biskupovi jedno jak =BEiji, jak se mi da=F8=ED a neda=F8=ED. Pok= ud se neozvu j=E1 a u=BE se mi nechce se st=E1le oz=FDvat, je to =FAnavn=E9 =BEebrat o zcela leg= itimn=ED a pot=F8ebnou pozornost, tak on mi nap=ED=B9e k v=E1noc=F9m a k velikonoc=F9= m a nyn=ED n=E1m rozeslal b=E1je=E8n=FD dopis o spole=E8enstv=ED „olt=E1=F8n=EDch = brat=F8=ED“. Naz=FDv=E1 m=EC olt=E1=F8n=EDm bratrem, ale je mu jedno jak a co tady je a nen=ED i k&n= bsp;tomu slaven=ED eucharistie.

Po nov=E9m roce se chyst=E1= m napsat dopis sv=E9mu „p=E1novi“ zam=ECstnavateli. Jsem ve farnosti= rok a za=E8al jsem tady s ochotn=EDky hr=E1t divadlo a ned=E1vno jsem m=ECli pre= mi=E9ru a tak jsem zva=BEoval zdali biskupa pozvat =E8i ne. Nakonec jsem ho nepozval a jse= m r=E1d, =BEe tu nebyl. Pravda smet=E1nku jsem sl=EDznul j=E1 s=E1m – pochvaln=E1 = slova a d=EDky od lid=ED i od Milon=EC =C8epelky (autora operetky). Ale pop=ED=B9u v=E1m,= jak by ta n=E1v=B9t=ECva vypadala. Sed=ECl by ve t=F8et=ED =F8ad=EC. Na konci by =F8ekl n=ECco j= ako pod=ECkov=E1n=ED za rozvoj kultury v tomto malebn=E9m m=ECst=EC a chv=EDli by z=F9stal= po premi=E9=F8e, no cca tak 30-50 min. a pak by se rozlou=E8il, =BEe m=E1 je=B9t=EC dal=B9=ED= povinnosti. J=E1 tam byl s lidmi a=BE do 02,35 a pak jsem za zaj=EDmav=FDch okolnost=ED vyrazil= do prozat=EDmn=EDho bydlen=ED do panel=E1ku (jen po t=F8ech pivech-st=F8=EDzliv=FD). Ano r=E1= no jsem byl p=F8i m=B9i svat=E9 trochu unaven=FD, ale m=ECl jsem radost v srdci, =BEe jsem= mohl b=FDt bl=EDzko s lidmi a trochu jim poopravit pohled na kn=ECze. To=E8il jsem tam= pivo a=A0 oni to kvitovali, =BEe ho „maj=ED posv=ECcen=FD“ a dal=B9=ED pl= ky oby=E8ejn=FDch lid=ED. V=EDte je to mo=BEn=E1 hloup=FD, ale m=EC je z dob arm=E1dy l=E9pe= s lidmi mimokosteln=EDmi ne=BE s katol=EDky. Oni si na nic nehraj=ED, jsou v=ECt=B9inou tak= ov=FD jak=FD jsou. My katol=EDci chceme b=FDt n=ECjak=FD jin=FD p=F8ed t=EDm Bohem. M=E1m poc= hybnosti zdali v=B9e co d=ECl=E1m, d=ECl=E1m spr=E1vn=EC, ale to asi uk=E1=BEe =E8as. Vid=EDm n= a sob=EC, =BEe je to vy=E8erp=E1vaj=EDc=ED vych=E1zet na trh s jinakost=ED, ale snad se= poda=F8=ED n=ECco zm=ECnit. Trochu jsem se rozpov=EDdal, tak u=BE kon=E8=EDm.

Jsem u=BE pesimista, =BEe = tito biskupov=E9 n=ECco zm=ECn=ED, nab=FDv=E1m p=F8esv=ECd=E8en=ED, =BEe se jim hlavn=EC= nechce cokoliv m=ECnit. Bohu=BEel se t=EDm svezeme i my ostatn=ED. T=F8eba budeme muset odjet do t=E9 Afr= iky nebo Asie =E8i Ji=BEn=ED Ameriky a =BE=EDt tam. Co kdy=BE je tohle ta cesta, kterou n=E1= m chce pan kardin=E1l =A9pidl=EDk doporu=E8it J JJ JJ J.

 

S pozdravem

 

= Mgr. I= van Havl=ED=E8ek

= M=EDro= v=E9 n=E1m=ECst=ED  1

= T=FDni= =B9t=EC nad Orlic=ED

= 517 21=

= tel. += 420 777 34 41 59

= ICQ:&n= bsp;99 190 871

 


http://ww= w.spoluzaci.cz
------=_NextPart_000_001B_01C60426.E74AB8A0--