Kartářky a horoskopy

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2018-09-04

Starší články na stejné téma

http://horoskopy.klimes.us

Proč jako největší ateisté v Evropě holdujeme kartářkám a horoskopům? Co je příčinou tohoto stavu?

Být ateista rozhodně neznamená být vědecky orientovaný. Češi nemají k vědě a vzdělání žádný vřelý vztah. Naopak pověrčivost tady kvetla, co paměť sahá. Stačí vzpomenout na populární spiritistické seance za První Republiky. Mnohem častěji než ateismus je v Čechách rozšířený skeptický agnosticismus - nevíme, jak to vlastně je.

Češi ale rozhodně nemají rádi církev jako instituci a nemají rádi náboženství jako způsob kolektivního života, protože jsou svou povahou soliterští a sebestřední. Obecně Češi inklinují k vývojově ranějším stádiím religiozity - pověrčivosti, animismu, panteismu, pohanskému pohledu na svět, tedy tomu, co prof. Halík označuje za něcismus: "Něco nad námi je. Možná po smrti něco je ap."

Máme předurčený osud?

Těžká teologická otázka, která souvisí otázkou svobody lidské vůle. Teologie odpovídá kladně - z pohledu Boha je život člověka předem dán a determinován - předurčen. Z pohledu člověka a obecně všech stvořených bytostí je život člověka jen velmi omezeně předvídatelný. Tedy je to jako počasí - jeho vývoj je zřejmě plně determinován přírodními zákony (tvůrce počasí ví, jaké bude počasí), ale nikdo jiný na světě ho nedokáže uspokojivě předvídat na delší časový horizont (efekt motýlích křídel a podobné stochastické jevy).

Tato nepredikovatelnost lidského chování se označuje za svobodu lidské vůle. To znamená, že žádná stvořená bytost nemůže člověka plně vnitřně ovládnout, znásilnit či předvídat (ani on sám), ale to neplatí o Bohu - ten člověka stvořil, určil, jak se bude vyvíjet jeho osud, a zná ho zcela. Tolik teologie.

Důležitá otázka ale zní, zda metodami synchronicity, které využívají astrologové a jiní věštci, se dá předvídat osud člověka.

Věda nezná žádnou spolehlivou metodu, jak z těchto informačních zdrojů (hvězdy, kávová sedlina, ptačí vnitřnosti či datum narození) získat spolehlivou předpověď. Například přijímáme studenty na letce - to je velmi drahé studium. Můžeme udělat psychologické testy - mají sice ne velkou účinnost, ale přeci jenom i tak ušetří hodně peněz a času. Když uděláme astrologické či jiné dnes esoterické zkoumání, tak nemají účinnost žádnou. Podobně jako telepatie či telegnoze, telekineze. Je dost pravděpodobné, že takové vlastnosti lidé v nějaké vznikající formě mají (pociťování úzkosti při smrti blízkého člověka), ale věda nezná žádný způsob, jak to uspokojivě využít (spojení mezi ponorkou a základnou na břehu). Viz tento článek

Proč se lidé neobracejí jen na odborníky s klasickým (státem podporovaným) vzděláním?

Člověk potřebuje na vypovídání 1,5 hodiny. Lékaři mají na něho 15 minut. Psychologové sice víc, ale tonoucí se stébla chytá. Známí udělají se "šamanem" dobrou zkušenost - poradensky jim sedl, takže ho doporučují dalším známým. Někteří z nich mohou být srovnatelně dobří poradci jako psychologové, pokud moc nefušují do psychologie a mají přirozenou moudrost.

Jedna moje klientka je kartářka a říká: "Vždy jsem chtěla být psycholožkou, ale nemám na to vzdělání, tak dělám karty. Vyloží je, "odpíchne" se od nich a dál pokračuje normálním psychologickým poradenstvím. Talent na to má, vzdělání je trochu slabší, ale znám mnoho psychologů, kteří jsou na tom se znalostmi ještě hůř než ona. Zapálený amatér bývá často lepší než profesionál, který jen kdysi dávno vystudoval školu.

Může záporná nebo kladná předpověď budoucnosti ovlivnit osud člověka?

No bodejť. Určitě znáte tzv. sebenaplňující se proroctví. Kartářka předpověděla muži, že v 60 letech zemře. Když mu bylo 60, začal být tak strašně nervozní, kdy konečně dostane tu ránu z milosti, že vzal osud do vlastních rukou a oběsil se, což mu zjevně jisté zklidnění přineslo.

Je možné, že věštci a kartářky vidí to, co ostatní nevidí? Dá se to dokázat?

Ne, tito lidé jsou asi tak chytří či moudří jako jakýkoli jiný člověk z hospody či z ulice - někdy vám dá dobrou radu, někdy špatnou, někdy se trefí někdy ne. Trefy se pamatují více, bláboly se ochotně zapomínají. Ale někteří z nich jsou přirozeně moudří, takže ty rady do života nemusejí být až tak špatné. Ale dost pravděpodobně by Vám stejně dobrou radu do manželství dala zadarmo teta z Horní Dolní.

Každopádně je nepochybné, že senzibilové "něco cítí", ale je nikdo, bohužel ani oni, není schopen spolehlivě propojit své prožívání s objektivní realitou. Navíc jejich zkušenosti jsou nestabilní, nedají se předávat jako řemeslo z generaci na generaci, nejsou žáci. Takže i když by někdo mohl mít nakrásně nějaké mimořádné schopnosti, tak si je zase vezme do hrobu.

Je třeba znát Barnumův či Forerův efekt

Třem skupinám lidí se přečte jeden popis jejich povahy:

První skupině se řekne na rovinu: "To je takový obecný popis. Jak moc to sedí na vás?" Oni říkají: 20%

Druhá skupina dělá hodinu testy na počítači a za hodinu vyleze stejný popis: Jak to na Vás sedí? Oni říkají: Docela dobrý, tak 50 %

Třetí skupinu proklepává tým psychologů tři dny. Pak zasedne komise a pan profesor přečte stejný popis. "Jak to na Vás sedí?" "No, úžasné, jak jste mě vystihli. To aby se člověk bál před psychology něco říci. Zkrátka 90%!"

Problém astrologů a obecně všech esoteriků je, že tento jev nezahrnují do svých výpovědí. Když se eliminuje, tak výpovědi astrologů se dostanou na úroveň náhody. To je problém i projektivních testů v psychologii, například Lüscherův test barev má taky tuto horoskopickou vlastnost, že sedí prakticky na každého člověka.

Je úspěšnost předpovědi budoucnosti větší než pravděpodobnost, že se to stane? Změřil to někdo? Jde to?

Měřilo se to tisíckrát - není metoda, jak získat nějakou spolehlivou předpověď, ani alespoň pravděpodobnostní jako u psychologických testů. Jistě něco existuje mezi nebem a zemí, co ještě neznáme, ale problém astrologů a jiných esoteriků, že ani oni nemají způsob, jak to uchopit, předat další generaci, nějak spolehlivě využít. Věřící taky věří na zázraky, ale netvrdí, že zrovna oni umí udělat zázrak na hvízdnutí. Jen tvrdí, že zázraky se občas (Božím přičiněním) dějí. Astrologové tvrdí, že něco je, a že ONI to umějí využít. První část tvrzení je pravdivá - jistě existuje mnoho nepoznaného za hranicemi vědy, ale druhá část tvrzení je nepravdivá. Nic pořádného se jim nepodařilo prokázat. Existují nadace Randiho, kteří dají lidem 1.000.000 $, když něco spolehlivě předvedou. Celé roky nic. Takže ještě si budeme muset nějaký čas počkat.

Česká nadace klubu Sysifos

Americká Randiho nadace

Nebo je předpovídání toho, co se stane, podvod a vyhazování peněz?

Jít ke kartářce nablint je vyhození peněz, jít k někomu, koho vám doporučili známí, že dává dobré rady, není až tak marné. Prostě lidé se tisíce let konzultují své životní problémy s těmi, kteří se specializují na řešení problémů. Jestli kolem toho vaří obyčejný čaj, magické lektvary, točí astrologická kolečka temné Luny, nebo si prohlížejí vnitřnosti ptáka, je už jedno.

Která otázka nebo problém Vám tu chybí a chtěl byste o ní diskutovat?

Každý vědec musí jako Sokrates vyznat: "Vím, že toho strašně moc nevím." Ano, je mnoho jevů, které jsou za branami vědy:

Mrtvoly, které se nerozkládají, i když nejsou mumifikované.

Odkaz1 Odkaz2 Odkaz3 Odkaz4

Tělo sv. Bernardety je prý dokonce v lepším stavu, než bylo v okamžiku smrti... S tím si taky nikdo neví rady.

Turínské plátno, které ční z historie a nikdo neví, jak vzniklo, nikdo ho není schopen zreplikovat. Ve středověku nikdo neuměl někoho ukřižovat, protože se to staletí už nedělalo, a ve starověku taky to plátno neuměl nikdo vytvořit - nikdo neznal obraz v negativu., Ani dnes neznáme žádné záření, které by bylo schopno vypálit takovým způsobem obraz na lněné plátno.

Placebo efekt vědecky dělá problémy při výzkumu léků, ale nikdo ho není schopen cíleně využít k léčení.

Před 100 lety v této skupině byla radioaktivita, hypnoza i mikrovlná trouba. Určitě za sto let zase lidi něco nového objeví. Ale problém astrologů a horoskopů je, že tvrdí, že něco vědí/umějí, i když nevědí.

Další zajímavým faktem je, že jak židé, tak křesťané mají k astrologii hodně chladný postoj, protože útočí na svrchovanost Hospodina. Ale přesto tři králové šli za Ježíšem na základě astrologického výkladu rok trvající konjunkce tří planet (Jupiter+Saturn+Měsíc = král+židovský+zrozený) (http://betlemskahvezda.klimes.us).

Morální odpovědnost za mimořádné schopnosti

Člověk je odpovědný za správné využití svých schopností, tedy i mimořádných. Pokud jsou esoterici schopni předvídat například úmrtí či pomáhat odhalovat zločince a nečiní tak, stávají se spolupachateli těchto zločinů. Například z Kuřimské kauzy se stále skrývá hlavní aktér tzv. Škrla. Jestliže janovidci mohou odhalit, kde je, ať tak učiní a předají informace k jeho dopadení policii. Jinak Škrlu kryjí. Jestliže před automobilovým závodem jasnovidci vidí, kdo zemře, jsou morálně povinni ho varovat. Bohužel každá schopnost, ať přirozená či mimořádná, je nejen privilegium, ale především dost obtížný závazek.