Jak mohl Bůh dopustit 2. světovou válku?

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2020-08-02

PDF tohoto článku a Starší článek na stejné téma

Argument „jak mohl Bůh dopustit Druhou světovou válku” se objevuje sice méně než dřív, ale přesto je to poměrně přežívající argument popírající existenci či dobrotu Boha. Problém je v tom, že Bůh sám se ani nám věřícím se svými úmysly nijak přímočaře nesvěřuje, především nemluví s námi lidskou řečí. My se proto musíme hodně snažit pochopit jeho myšlení, jinak žádnou odpověď nedostaneme. Takže apologetika čili obhajoba víry je vlastně taková mediace, při které se věřící pokouší přeložit nevěřícím to, co sám slyší od Boha. Snaží se zformulovat do lidských slov to, jak cítí a chápe Boha, aby mu rozuměli i ti, kteří jeho dobrotu či existenci popírají (většinou ne ze zlé vůle). Apologeta není mluvčím Boha, je jen jeho ne příliš zdatným tlumočníkem či překladatelem. Této tlumočnické role jsem si vědom nyní i já a rád bych, aby tak byly chápány i následující řádky.

Když jsem procházel zlým rozchodem tázal jsem se Boha, proč tímto peklem mám projít. Odpověď jsem tehdy nedostal, přesněji řečeno – dostal jsem ji až za 15 let, když jsem viděl, jak moje kniha o rozchodech pomáhá lidem, když jsem měl konečně rodinu a vztah, který jsem si představoval. Pak jsem konečně řekl: „Aha, tak už to, Bože, chápu... Těm, kteří milují Boha, vše napomáhá k lepšímu – i bláznivý rozchod... (Řím 8:28)” Podobně na tom byli i lidé v době války. Ti také tehdy žádnou odpověď nedostali, ale tu můžeme vidět my dnes, 75 let po válce. Hospodin totiž dosahuje svých cílů, proto můžeme usoudit z budoucího vývoje jak našich životů, tak dějin národů, čeho se chtěl vyvarovat, když nechal proběhnout Druhou světovou válku a jiná velmi tvrdá období. Všechna náboženství, která vycházejí z Abrahama, tzn. židovství, křesťanství i islám, totiž spojuje přesvědčení, že „u Boha není nic prázdného, nic bezvýznamného, nic, co by nemělo smysl.” (sv. Irenej, Lib. 4.18.1-5) Druhá světová válka (dále jen 2SV) tu tedy nebyla náhodou a má smysl se tázat Hospodina: K čemu bylo to peklo dobré?

Eugenika a jiné bohorovné praktiky meziválečného období

V meziválečném období kvetly silné eugenické tendence – prostě použijeme znalosti genetiky a vyšlechtíme si člověka k obrazu svému. Budeme mít nadlidi. V „pokrokovém” Švédsku se ve velkém kastrovaly ženy nežádoucích sociálních skupin. Je pravda, že se našli lidé, kteří z toho byli zoufalí – G. K. Chesterton(*) či H. Belloc, ale kdo zastaví rozjetý rychlík, který jede špatným směrem? To, o čem tehdy snil celý svět, přivedl k dokonalosti, kdo jiný než Němec. Konečné řešení, plynové komory a lampičky z lidské kůže je jen s německou důkladností do důsledku dovedená idea eugeniky: „Člověk je taky jen jeden z mnoha živočišných druhů, tak proč jej nechovat na žír či na kůži?” Kdo chce kam, pomožme mu tam. Co svět chtěl, to dostal.

(*) http://klimes.mysteria.cz/clanky/teologie/chesterton_eugenika.zip

Ano, můžeme se ptát Hospodina, proč ten rychlík zastavoval takto srážkou se zdí, a ne hezky pomalu sypáním písku do soukolí. Písek by byl asi méně bolestný než srážka se zdí, kterou představovala 2SV, ale bohužel na pomalá řešení nebyl tehdy čas. Proč? Protože roku 1896 Henri Becquerel objevuje radioaktivitu, což byl důsledek stejného nadšení pro přírodovědu jako eugenika. Je jen otázkou času, než lidi přijdou se sebedestruktivním nápadem, co s ní. Vymyslel se na konci války a jmenuje se atomová puma. Kdyby 2SV přišla o 15 let později, už by tento svět neexistoval. I dnes je oceán plný ponorek napěchovaných atomovými bombami. Když se začne střílet na zemi, za chvíli začne z moře vylítávat jedna raketa za druhou a budou lítat ještě dlouho po té, co na zemi už nebude ani velení, ani řízení, ba ani živáčka... Nehezká představa.

Lidi jsou vražedný živočišný druh. S technickou revolucí jim ale narůstají vražedné možnosti za hranici totální sebedestrukce. Jediná možnost, jak je zbrzdit, je strašná válka těsně před vynálezem atomové pumy. To, že toto Hospodinovo mementum lidé pochopili, vidíme na tom, že jsme už 75 let bez globálního masakru.

Shodou náhod mám v knihovně vzácnou knihu z poválečného období, kdy ještě Rusové neměli atomovou bombu(*). Na jedné straně hezky vysvětluje, jak postupně došlo k objevení radioaktivity, ale na druhou stranu je plná bagatelizování ničivé síly atomové bomby. „Účinek exploze atomové bomby nepřevyšuje škody obyčejně největší bomby. […] Dnes se atomová bomba používá hlavně – ne-li výhradně – jako politický prostředek pro zastrašení pokrokových společenských sil reakčními vrstvami. […] Přesto není zmíněná nemoc [z ozáření] vážnějším nebezpečím. […] Atomová bomba [...] ani trochu nenahradí jiné zbraně. […] 'Dnešní válka je válka motorů; vyhraje ji ten, kdo má největší převahu ve výrobě motoru,' říká zcela nedvojsmyslně největší vojevůdce a stratég naší doby, J. V. Stalin.”

(*) Polikarov, Azari. Atom a vesmír. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1950. 232, [2] s. Věda mládeži; Sv. 11.

Důvod je prostý – kdyby nebylo 2SV, nikdo by nepřesvědčil vládnoucí psychopaty, jako byl J. V. Stalin (a že jich je stále hodně), aby uvěřili, že nějaký podivný vědecký vynález je schopen vymazat lidstvo z této planety. Jinými slovy jen díky 2SV a atomovým zbraním vůbec žijeme 75 let v míru, přesněji řečeno, že vůbec žijeme. Jistě nás čeká kybernetické zotročení lidí a pronásledování křesťanů, ale lidstvo jako celek se (snad, zatím) nevymaže ze zemského povrchu.

Tedy osobně se domnívám, že pokud chtěl Hospodin zastavit eugeniku a zachovat nějak lidstvo, musel nechat lidi projít čelním nárazem s jejich vlastními hříšnými sklony – s eugenikou a vražednými tendencemi. To, že se mu to podařilo, je zjevné z toho, že vůbec mohu psát tyto řádky.

Šéf inspektor Jacques Clouseau ze Sureté se bravurně vypořádal s 22 atentátníky, kteří byli posláni, aby jej zlikvidovali. Tato smyšlená postavička si ale v ničem nezadá se zcela reálným Adolfem Hitlerem, na kterého bylo uspořádáno okolo 40 atentátů(*). Ani jeden se nepovedl. Proti Hitlerovi je Clouseau naprostý cucák. Z toho je zřejmé, že Hitler musel požívat plné ochrany Nejvyššího. Myslím, že z důvodů, které jsem uvedl výše. Hitler a Němci byli jediní, kdo byl schopen vysvětlit celému světu: „Dejte si, vy blbci, pozor, ať se nevyhladíte.”

(*) https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Attentate_auf_Adolf_Hitler

Problém Němců je, že do nejzazších důsledků dotahují mírně ujeté ideje. Němci jsou soudržnější národ než Češi a mají sklon dělat věci echt důkladně. Bohužel škoda, že nedotahují do konce i rozum. Takže si vždy vytyčí nějakou mírně ujetou ideu (čistá rasa; dnes lidská/autorská práva; otevřenost vůči uprchlíkům), na tu nasadí svou přehnanou důslednost a vytvoří z dané myšlenky Absurdistán.

K čemu ale bylo dobrých 6 miliónů mrtvých židů?

Možná se tážete: „Dobrá, tak 2SV bych chápal, proč to ale odskákali židé?” To také není lehká otázka. Jak křesťané, tak židé jsou přesvědčeni, že vývoj světa není nahodilý, ale že jej Hospodin řídí a že ví, co dělá. I zde se proto nabízí otázka: „Proč jsi, Hospodine, nechal zmasakrovat svůj milovaný národ?”

Co asi udělá Žid po osvobození s Nacistou? Čí byly původně hodinky na jeho ruce (tehdy luxus)? V případě této fotografie nevíme, jak to dopadlo, ale víme, že jako celek Izraelité mají od 2SV do hlavy vrytou větu: Pamatuj, že jsi byl otrokem v plynové komoře [Dt 5,15].

I zde bych postupoval stejně. Podívejme se, co následovalo, jaký dopad měla 2SV na myšlení Židů. Židé si pořídili vlastní stát. Jsou nejchytřejší na celém světě. Prudí je ale Palestinci – neustálé žhářské požáry, zápalné bomby, rakety, vybuchující autobusy. Irán zkouší neustále vyrobit atomovou pumu a netají se, že prvním cílem bude Izrael. Já nevím, jak vy, ale já bych s Palestinci a Iránci už dávno neměl tu nekonečnou trpělivost, jako s nimi dnes mají Izraelci. Zcela na rovinu. Palestinci by měli postavit sochu „sv. Adolfa Hitlera” a pravidelně se jí klanět, neboť nemít Židé zkušenosti s Holokaustem, tak už by žádní Palestinci dávno nebyli. Všimněte si, že ještě dnes, když záhadně vybuchují iránské továrny na obohacování uranu či plutonia, že vždy vybuchují v nočních hodinách – okolo 2:00 – aby bylo co nejméně lidských obětí. Kdo asi na Blízkém východě má soucit s lidskými životy?

Jinými slovy Hospodin řekl Židům: „Ano, dám vám zpět zemi, do které vás přivedl Mojžíš, ale pamatujte, byli jste otroci v Egyptské zemi, nevyhubíte mi ani palestinský, ani iránský pronárod ostřím meče.” Židé to pochopili, i když se jim musí svírat zadek strachem, že budou co nevidět smazáni z povrchu zemského první atomovou bombou, kterou se snaží Iránci vyrobit celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí (Dt 6,4).

Doporučuji si občas pomocí translate.google.com přečíst titulky (כותרות) na stránce https://hadshon.edu.gov.il. Například dnes, co píši tyto řádky, se dočtu: „Na severu: Síly IDF zabily čtyři teroristy, kteří včera infiltrovali na izraelské území ze Sýrie a umístili výbušná zařízení blízko hraničního plotu. Na jihu: Včera večer byla z pásma Gazy vypálena raketa do města Sderot. [Ochranný systém Železná kopule ] 'Iron Dome' raketu zachytil. Nebyly žádné oběti.” Mezi Židy a Iránci je totiž jeden velký rozdíl. Zatímco Iránci by rádi vyhladili Židy, ale nemohou, protože jsou technologicky neschopní, tak Izraelité by mohli lusknutím prstu vyzmizíkovat Iránce z povrchu zemského, ale neudělají to, protože jim Hospodin připomíná: „Pamatuj i ty jsi byl otrokem v plynové komoře.” I ve mě se to hádá. Nejraději bych "přivolal oheň s nebe, aby ty teroristy zahubil, jako to učinil Eliáš (Lk 9, 54)", ale pak se se ozve Hospodin a říká: „Klid, Jerome, neboj se těch, kteří zabíjejí tělo (Lk 12, 4;(*)) a vůbec netrhej koukol, neumíš to, poničíš mi pšenici (Mt 13, 29).” Tak sice poslechnu, ale pravda jen se skřípěním zubů. Ale to je třeba nevěřícím připomínat – jestliže jsou věřící umírnění, tak jsou umírnění jen proto, že je jim to nakazuje Hospodin. Jak vidíte, jsou přímo podobenství a místa v Evangeliích, která brzdí křesťany v tom, aby se vyvarovali svatého vraždění. Když ale věřící dospěje k opačnému názoru, tzn. že Hospodin je volá do akce, sedne do letadla a proletí panelákem: „Allah akbar!” Angažovanost věřících pro Boží království totiž nekončí na hranici, která je typická pro nevěřící: "už si to neužívám," ale na hranici: "už pro tebe, Bože, opravdu nemohu víc udělat". Ano, mezi těmi dvěma hranicemi leží oblast nepříjemných prožitků, jenže ta skýtá ohromné množství energie (ergo i peněz), kterou obecně věřící disponují. Cíleně se totiž školí, aby uměli fungovat v nepříjemných i zoufalých situacích, tj. na cestě kříže. To, co liší věřící jednotlivých náboženství, není míra angažovanosti pro Hospodina, ale postoje ke svatému vraždění. Prostě není náboženství jako náboženství.

(*) http://klimes.mysteria.cz/clanky/teologie/bezmocny_buh_versus_silni_vikingove.htm

Když potřeboval Hospodin naučit Židy písmenka, poslal je do Egypta. Jen díky tomu poslouchali vzdělaného Mojžíše a začali uctívat písmenka (יהוה) a vzniklo náboženství knihy a Jména. Když potřeboval Hospodin, aby se Židé vzdělali, poslal je do Babylónu. Založili tam mocnou diasporu, sepsali stěžejní knihy Starého Zákona, konec konců i židovské měsíce (tišri, nisan ap.) jsou zřejmě babylonského původu(*). Byl to vždy národ tvrdé šíje, už Mojžíš i Šalamoun si na ně stěžovali. Hospodin u nich zřejmě proto musel vždy používat tvrdé metody, aby něco vzali za své.

(*) viz http://betlemskahvezda.klimes.us

Ale to samozřejmě platí v neztenčené míře i na křesťanské církve. Jestliže za můj život katolická církev přišla o více než pět miliónu věřících, tak je to samozřejmě proto, že si dělá z Hospodina dobrý den, ne proto, že tu kdysi byli komunisti či fašismus. Kdyby církev hlásala slova věčného života, lidi by to k ní táhlo, protože by jim řešila jejich problémy (partnerské, ekonomické, životní). Prostě stromy, co nenesou ovoce, budou vyťaty (Mt 3,10). To se ale bohužel týká celé naší civilizace, která t.č. vymírá. Ale tady to Hospodin řeší mírně, sypáním písku do soukolí, ne čelním nárazem, jak bylo zjevně nevýhnutné v případě 2SV.

Shrnutí

Jak lidem narůstá vzdělání, disponují se stále větší energií, a jsou stále více nebezpeční sami sobě. Tato velká energie a možnosti jsou odvrácenou stránkou rozumového poznání. Rozum vymyslel žárovku, díky ní chodíme spát pozdě a máme deprese. Nestačí jen vymyslet žárovku, musíme mít rozum a chodit i se žárovkami včas spát. Rozum vymyslel antikoncepci, díky tomu máme porodnost 1,3 dítěte na ženu, tzn. vymíráme. Nestačí jen vymyslet antikoncepci, musíme mít i rozum a i s antikoncepcí mít 3-4 děti na plodící pár. Známe radioaktivitu, máme k dispozici ohromné množství energie, ale nemáme moudrost a neumíme žít v tomto ne-normálním světě, který jsme si sami vytvořili. To je největší problém Hospodina, který řeší v těchto století s lidstvem. Druhá světová válka a jiné pohromy jsou jen sekundární důsledky této hádanky, kterou Hospodinovi opravdu nezávidím: „Jak dát lidem rozum a s ním nekonečné množství energie, aby se zároveň tím samým rozumem ti pitomci nevyvraždili?” Hm, to je těžší otázka, než proč byla 2SV. Na tu už moc odpověď nemám. Doufám, že ji má Hospodin...