Zbraně a dodatek ústavy

pro pořad Máte slovo

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2017-01-23

Postřeh z vlastního natáčení

Překvapilo mě, že navrhovatelé novely a dodatku do ústavy, neustále opakovali: "My nechceme nic měnit. My se bojíme Evropské unie, která chce nás chce odzbrojit." V tomto je naprosto podporuji: Evropská unie je banda šílenců a je třeba z ní vystoupit čím dřív, tím líp.

V čem se od nich odlišuji: Jsem proto, aby součástí zbrojního průkazu byl důkladnější výcvik, jak se zbraní zacházet v různých modelových situacích: Například pokud stojím proti někomu, kdo také drží střelnou zbraň, proti někomu, kdo drží nůž, jak reagovat, když jdu parkem a vidím, že mě někdo sleduje, jak reagovat, když dojde k rvačce v autobusu, když vidím, že někdo mnohem silnější než já, mlátí (svou) ženu na silnici, jsem svědek elpasa čili LP čili loupežného přepadení, jak se bránit, když proti mě jde skupina výrostků atd. Prostě jsou desítky modelových situací, o kterých ti prý dokonale prozkoušení držitelé střelných zbraní neví vůbec, ale zhola nic. Například můj kamarád byl svědek, jak rozdivočelý řidič po autohavárii šel rozbít hubu chodci, který ovšem za nic nemohl. Chyba byla prý na straně řidiče. Kamarád si taky nevěděl rady se svou devítkou. Prostě lidi neví, jak se zbraněmi zacházet v běžných životních konfliktech. Se zbrojním průkazem umí z praktických dovedností jen rozborku, sborku, čištění zbraně, možná trochu střílet, ale tím to končí. To je ale zoufale málo.

Souhlasíte nebo jste proti dodatku ústavy, kterou navrhuje min. vnitra? Z jakého důvodu?

Nesouhlasím, neboť mi příjde nadbytečné. S teroristy nám nepomůže, spíš přibude přestřelek opilců v hospodách, vystřílených tříd, sebevražd vlastní zbraní, zastřelených nevěrných partnerů ap.

Citace dodatku:

„Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo za účelem ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot a podílet se tak na zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti a ochraně územní celistvosti, svrchovanosti a demokratických základů České republiky. Podmínky a podrobnosti stanoví zákon…“

Myslíte, že "obyčejný" člověk - držitel legální zbraně, je schopen vyhodnotit kdo je a kdo není terorista? Jsou současné zkoušky, testy pro zájemce nebo držitele zbraní tak důsledné, že držitel legální zbraně je schopen vyhodnotit a zasáhnout v krizové situaci? Také s ohledem na to, jaké máme u nás zkušenosti s agresory. Nebo z vaší praxe máte zkušenosti spíše se zneužitím leg. držených zbraní? Jak pak specifikovat co je a co už není obrana?

Bez několikaletého výcviku stejně nedokáže člověk se zbraní účinně zacházet a chování člověka v extremním stresu je navíc hodně nepředvídatelné. Prostě když se dostaneme do tak vypjaté situace, tak stejně se chováme tak nějak automaticky. Když se začne střílet ve škole či v kostele, než se lidi vzpamatují, tak už je dávno po všem. Dnešní testy na zbrojní průkaz jsou jako příprava na chování v krizové situaci zcela jalové.

Obecně právníci dusí lidi zašmodrchanými výklady přiměřené a nepřiměřené sebeobrany. Prostě zloděj by měl počítat s tím, že pokud leze na cizí pozemek, do cizího bytu, auta ap. a něco tam krade, tak je to aktivita, která ho může stát život. Ne že musí vyděšený poctivý majitel přemýšlet, jestli je zloděj otočený zády, zda něco zakřičel, zda vystřelil na výstrahu, zda je to přiměřená obrana, zda dotyčný není náhodou nějak právně chráněný atd. Toto ale vůbec nesouvisí s dodatkem. To je to, co právníci neřeší, ale nesmyslný dodatek se řeší.

Citát z internetu:

Srovnejte jeho agresivní fantazie o sebeobraně v klidovém stavu a reálné inhibiční chování v reálné situaci.

"Přesto můj kamarád Pavel z Mostecka, na rozdíl ode mě, který z chladné oceli pistole dostává vyrážku a proto místo vojenské služby jsem raději fáral do hlubin šachet OKR, je do zbraní blázen, má svoji berettu vždycky pod polštářem. Vyprávěl mi, jak jednou v noci uslyšel šramot, pak uviděl zloděje, ale raději se ani nehnul, aby lumpa nevyrušil a nenechal se od něj zastřelit. Pár ukradených cetek mu za život nestálo, raději následně investoval do poplašného zařízení…"

Ne/měli bychom spíše spoléhat na ochranu ze strany policie, armády, tajných složek atd.? Koneckonců od toho jsou tyto složky námi placené.

Není větší hloupost, než v krizové chvíli spoléhat na stát. Jestliže vznikne kalamita, tak během prvních tří týdnů se vyrabují supermarkety, lynčující bandy psychopatů vykradou obchody se zbraněmi. Obyčejní lidé mají střelné zbraně, ale nemají náboje. První se vzpamatuje domobrana - sousedi se domluví. Armádou vytvořené zásobování přijde až tak za měsíc. Navíc to, co máme, se nedá nazvat akce schopnou armádou. Prostě ČR byla schopna se bránit jakémukoli vážnějšímu napadení z vnější už dobře sto let.

Stejně tak pokud vám chatu pětkrát za sebou vykradou zloději. Je to váš problém. Policie nepomůže. Místo dodatku, bychom měli zjednodušit a zfunkčnit policii.

Nemůže u nás nastat situace jako v Americe, že je velký počet zabití právě leg. držiteli zbraní, protože je prostě mají? I tam se vede diskuze, zda by nebylo naopak lepší druhý dodatek zrušit a tedy odzbrojit obyvatelstvo.

Samozřejmě to by čekalo i nás. Ale platí jednoduchá zásada: Když je mír, tak odzbrojovat obyvatelstvo. Je-li válka, vyzbrojit obyvatelstvo. Složitější je otázka, zda dnes jsme ve válečném stavu, když nám muslimové válku nepokrytě vyhlásili a partizánským bojem ji průběžně realizují. Proti jejich stylu boje bude mít rozdání zbraní nulovou efektivitu, viz výše. Když na diskotéce někdo začne střílet, tak než se okolí vzpamatuje a dojde si do šatny pro svůj kvér v kabátu, tak bude u dávno po všem.

Proti teroristům nám pomůže nešaškovat s nesmyslně vykládanými lidskými právy. Rychle vyexpedovat každého migranta, který se dopustí jakéhokoli trestného činu.

Má být podle Vás mezi občany více zbraní? Zájem o zbraně roste Hrozí nám snad válka?

Tak ve válce už dávno jsme. Válka se vyhlašuje jednostranně. To, že se tváříme, že jako na válku nehrajeme, ještě neznamená, že druhá strana tu válku nebere smrtelně vážně.

Myslíte, že lze uhlídat, aby zbraně nedostali, potažmo pak nepoužili lidé, kteří jsou psychicky nevyrovnaní? Jak?

Vemte to analogicky: Zabránit dopravním nehodám zcela nelze, ale jde je výrazně omezit tím, že nastavíme ostřejší pravidla.

Roste také agresivita ve společnosti - nemyslíte, že by bylo bezpečnější právě odzbrojit lidi?

Ano, s ozbrojováním populace opatrně. Jak jsem řekl přibude víc zastřelených partnerek než zastřelených teroristů.

A je vůbec nutné více zbrojit? Je naše policie a armáda snad málo vyzbrojená a nedostatečně silná? Jsme koneckonců součástí velké armády - nestačí to?

Cože? Jaké velké armády? :-) Pokud by byl jakýkoli mezinárodní konflikt, tak ČR se předá z područí do poručí jako při Mnichovu. O tom už mnoho set let nerozhodujeme. Kdyby byla válka, tak nás převálcují cizí vojska dřív než vstaneme ráno z postele. Je zbytečné si dělat iluze.

Ne/bude vyzbrojování na jedné straně nutit potencionálního nepřítele vyzbrojovat i stranu druhou, a pak zbraně logicky taky "vyzkoušet"?

Ano, prodávat muslimům naše zbraně a učit je našim způsobům boje se moc nevyplácí. Připomněl bych zkušenost 2000 let starou. Velkého germána Arminia, který v roce 9 po Kr. elegantně zmasakroval římské legie v Teutoburgerském lese, si také vzdělali a vychovali sami Římané. My jsme stejní blbci.

Ne/jde spíše o zvyšování tlaku ze strany zbrojařů a o zbytečné vyvolávání strachu?

Zájmy zbrojařů pochopitelné. Strach z budoucnosti je naopak opodstatněný.

Souhlasíte nebo jste proti, že násilí plodí jen násilí?

Ano, jak řekl Ježíš sv. Petrovi, když ho ten chtěl bránit: "Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou." Stejně tak je tamtéž: "Kdo seje vítr, sklízí bouři." S násilí je třeba vždy velmi opatrně zvážit, jako krajní možnost.

Problém je v tom, že dnes je to ta druhá strana, která přichází pod praporem násilí a která seje vítr. Naše společnost nechce válčit, ta chce jenom hnít za živa.

Pokud byste měl/a jednou větou specifikovat dané téma, jak by zněla?

Již zmíněné starověké Římany nezlikvidovali barbarské kmeny. Ale Řím shnil sám. Nás také nezničí muslimští fanatici. My se zničíme sami naším dekadentním životním stylem. Pokud neopravíme svůj styl života, nepomohou nám žádné zbraně.