Kdo zachránil jeden život, zachránil celý svět!

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.  2012


Naše Žofie Vám právě jde ukázat, jak takový svět vypadá

Pojďme si vyjmenovat argumenty pro darování dítěte do adopce:

1. Dítě přežije, bude adoptováno a bude mít přiměřeně šťastné dětství.

2. Žadatelé o adopci se dočkají vysněného dítěte.

3. Matka se vyhne chirurgickému zákroku, nebezpečí neplodnosti, zažije těhotenství.

4. Případná neplodnost v dospělosti nemůže být připsána na vrub interrupci a vlastní vině.

5. Matka a její okolí mají jedenáct měsíců na rozmyšlenou, zda by si raději dítě nenechali (jedenáct měsíců představuje těhotenství a následné šestinedělí, kdy ze zákona nemůže dát souhlas k osvojení).

6. Matka bude mít mnohem otevřenější postoje vůči náhradní rodinné péči: proč by nemohla adoptovat starší dítě, když pravě takové její dítě je někde adoptováno?

7. U mladých dívek se navíc vyhneme nezralým sňatkům a následným tragikomickým rozvodům.

 Více viz http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/potraty2011_2.htmI tak mohla naše Žofie dopadnout,
vždyť kolik rodin si přeci nedokáže představit třetí dítě...