v Praze 2016-03-02

Věc: Snížení hranice trestní odpovědnosti

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

Je pravda, že narůstající brutalita dětské kriminality je problém, který se má řešit. Nemyslím si však, že by plošné snížení trestné odpovědnosti bylo k užitku. Problém je v konci puberty. Jakmile snížíme hranici trestní odpovědnosti, tak do výběru zahrneme mnoho dětí, které jsou od 13 do 15 letech stále ještě psychicky, nebo i biologicky dětmi. Když ty zavřeme do vězení čí výchovných ústavů, tak je zmrzačíme a nasměrujeme na kriminální kariéru do konce života.

Doporučuji zavést možnost jakéhosi zplnoletnění i v trestním právu. Tedy pokud nějaké dítě do 15 let udělá trestný čin, tak soud by nařídil soudně znalecký posudek, který ukáže, zda v době spáchání činu, dítě bylo před pubertou či po ní, čili jestli na něj máme nahlížet spíš jako na dospělého, nebo spíš jako na dítě. Stejnou logiku bych doporučoval i u sexu - je-li dívka v 14 letech biologicky dospělá, pak bych jí sex sice stejně nedoporučil, ale pokud s ním začne, tak bych ji či jejího věkově přiměřeného partnera trestně nepostihoval.

Jinak ze své praxe vidím jako celorepublikově plošný problém, že tzv. přezaměstnaní rodiče neuvěřitelně zanedbávají výchovu zejména po 10 roku dětí. Prakticky vůbec se jim nevěnují. Podobně jsem viděl, že pokud rodiče ve věku od puberty do konce adolescence (12-22 let) došlápnou na děti, tak je většinou dokáží usměrnit lépe než instituce či psychologové. Tedy státu se vyplácí došlápnout spíš na rodiče, než se pokoušet nezvedené a zanedbané adolescenty léčit sám. Ano, jsou vyjímky, kdy si rodiče s dětmi opravdu nejsou schopni poradit, ale to by měl řešit právě zmíněný institut trestního zplnoletnění.

Dnes je možno zplnoletnit například těhotnou dívku, aby se mohla vdát, ale pokud vím, pokud kluk v 14 spáchá vraždu, tak není možno na něj nahlížet jako na dospělého, i když může být oproti svým vrstevníkům napřed a mít pubertu už za sebou. Jen na okraj upozorňuji, že hormonální nástup puberty je raketový a je to otázka dvou tří měsíců. Podívejte se na grafy v přiloženém článku, nebo na webu: http://trestniodpovednost.klimes.us.

Každopádně počítejte s tím, že jakmile se mladý kluk dostane do vězení, tak ho při nejbližší příležitosti ostatní vězni znásilní, ať MON (možný objekt násilí) nebo ne. Pořád jsem přesvědčený, že je lépe, aby v tom vězení znásilnili spíš jeho otce, který zanedbává výchovu, než toho syna. Tátu to spíš formuje a připomene mu, že když nebude víc doma s dětmi, tak jeho děti takto dopadnou. Pokud to schytá dítě, tak je o jeho budoucnosti rozhodnuto.

Opravdu spíš vymyslete nějaký institut, jak došlápnout na rodiče zanedbávající výchovu (viz nárůst počítačové závislosti děti; http://pocitacovazavislost.klimes.us), nebo možnost individuálního snížení trestní odpovědnosti podle úrovně psychobiologického vývoje, ale prosím nesnižujte plošně trestní odpovědnost.

s úctou a přáním moudré volby