Suchá recidiva

Jsou termíny a teorie, které nás na škole nenaučili, i když si myslím, že by je měl každý psycholog znát jako své boty. Jedním z nich je právě termín suchá recidiva. Proto Vám tento termín přináším v článku, kde jsem se s ním sám seznámil, za což autorovi děkuji. :-)

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2013

Na závěr mé poznámky ještě příklad, jak vypadá suchá recidiva na snímcích fMRI, když zdravému člověku a alkoholikovi ukážete orosený půllitr piva:

Below is another picture of an MRI of two brains. One is of a social (non-addicted) drinker’s brain. The other is of an alcoholic’s brain. Each person was shown two pictures. First they were shown a picture of a chair… very non-threatening and generic, to get a baseline read. Next they were shown a picture of a glass of beer.

As you can see, the social drinker’s brain registered no difference between the chair and the beer, which is “normal.” But the alcoholic’s brain lit up in the area of the limbic system, sending “craving” and “seeking” signals immediately to the other parts of the brain.

http://www.enterhealth.com/faqs/why-alcohol-and-drug-a-brain-disease


Skálův institut

Praha 2, Apolinářská 4

Absolventské teoretické práce

frekventantů V. Komunity 5 Skálova institutu

Sebezkušenostního pětiletého výcviku ve skupinové psychoterapii

Zakončení v r. 2004

 

OBSAH

Fadrhonc Jiří: Suchá recidiva ………………………………………………………25

 

Suchá recidiva

Fadrhonc Jiří

 

Motto: Drogy jsou sázka s rozumem. Jim Morrison  

 

Molekula alkoholu, přesněji etylalkoholu, je malá, tvoří ji dva atomy uhlíku šest atomů vodíku, dva atomy kyslíku. Provází lidstvo a putuje dějinami celá staletí, pomocí lidí, kterési zabrala ovlivnila dějiny lidstva, jak žádná jiná molekula. Lidstvo malou molekulu pije rado a hojně.

Malá molekula vyhrávala a prohrávala bitvy, stála u kormidla lodí i u kniplu letadel za volanty aut, národy množila i hubila, léčila i usmrcovala, proplížila se mezi kněze i mezi katy. Povznášela a nechávala padnout, psala básně, romány, sochařila, malovala, brala a dávala křídla. Malá molekula platila i korumpovala, zatemňovala i vyjasňovala mysl, hubila a rodila. Pili jí králové i císaři, biskupové i papeži, prezidenti, ministři maršálové i vojíni, muži ženy ba i děti. Pili generální štáby a ústřední výbory, pila města vesnice i samoty, věznice i paláce, pijí ji ti, kdo ji vyrábějí i ti, kdo z ní vybírají daně. Pijí ji smutní, protože jsou smutní i veselí, protože jsou veselí, chytří, protože si myslí, že je zbavuje bolesti ducha, hloupí, neboť jim vdechne pocit, že hloupí nejsou. Pijí lidé osamělí, aby měli přítele, lidé přátelští, aby měli přátel víc a nejhorší je, že někteří ji pijí a už ani nevědí proč. Co s námi malá molekula dělá? Oslovuje náš systém odměny. Ten vývojově velmi starý, odhaduje se čtyři sta až čtyři sta padesát milionů let mají ho v mozku savci a odhaduje se, že i plazy. Tento systém rozlišuje příjemné od nepříjemného a patrně si to je i schopen zapamatovat. Systém odměny se nachází v mozkovém kmeni a táhne se vzhůru mezimozkem a komunikuje zejména s kůrou čelních laloků pomocí nervových přenašečů například dopamin, serotonin, noradrealin včetně endorfinů.

Jak tento systém pracuje? Vykonáváme li pohyb, svalovou činnost, potřebujeme dodat energii. Svaly tento nedostatek oznámí mozku a v něm vznikne nepříjemný pocit–hlad. Opatříme si potravu, nasytíme se a jsme odměněni pocitem blaha, to samé platí i pro uhašení žízně, pro ukojení pohlavní touhy, pro získání vyšší ho místa v sociálním žebříčku, při vítězství nad soupeřem.

Mít systém odměny je evoluční výhoda, protože geny, které ho dokáží postavit daleko snadněji přežijí a rozmnoží se, než geny, které ho postavit nedokáží. Má to, ale háček tento systém a vlastně celý mozek je chemickou laboratoří a proto se dá ošidit. Pracuje se všemi signály, které se k němu dostanou, nerozlišuje jsou li vlastní nebo cizí, z vnějšku a působí na systém odměny vlastně náhodou, přitom může být vliv tak silný, že přehluší všechny vlastní signály, toto dokáže nejenom alkohol, ale i nikotin, kokain, heroin a další. Tyto látky se na systém odměny zachytí (zaháčkují), některé pomaleji, některé rychleji, heroin například po několika dávkách a vznikne závislost.

Jak malá molekula dokáže, co dokáže. Štěpením etanolu enzymy vzniká acetaldehyd, dalším štěpením kysličník uhličitý a voda. Etanol je mohutným energetickým zdrojem, jeden gram obnáší 7,1 kilokalorii (29,7 kJ), tvoří polovinu denního energetického příjmu [Pozor, toto je nesmysl. JK]. Kalorie přijaté z etanolu nazýváme „prázdné „, protože nic jiného neobsahují, proto bývají alkoholici, ač obézní, špatně živeni a trpí avitaminózou.

V játrech malá molekula způsobuje řadu změn, ztučněni, alkoholický zánět až po jaterní cirhózu, která může přejít přes rakovinu, po smrt. Ve slinivce břišní dokáže způsobit zánět, který sám osobě může být smrtelný, ale minimálně je bolestivý a způsobuje poruchy výživy. U srdce působí na systém, který hlídá srdeční rytmus, způsobuje arytmii srdce. Neuniknou ji ani kosti, kde způsobuje řidnutí kostí a poškození krvetvorby. Malá molekula je i příčinou vzniku žaludečních a dvanácterníkových vředů, má vliv na vaječníky a varlata. Lidé holdující etanolu snáze podléhají infekcím.

A co mozek, jak ten ovlivňuje malá molekula. Zmenšuje počet nervových buněk hlavně v čelních lalocích, v systémech, které jsou důležité pro tvořivé myšlení. Takto postižený člověk je schopen vykonávat opakované úkony, setká li se s novým problémem, vyžadující si nové řešení, neví si rady, zvětšuje mozkové dutiny, zmenšuje objem mozkové kůry. Způsobuje Korsakovovu psychózu, to znamená, že poškozuje dlouhodobou paměť.

Při léčbě závislostí se užívají různá názvy a termíny jedním z těchto názvů je bažení (craving). Craving bychom dále mohli přeložit, jako dychtění, velmi silnou touhu. Definice bažení je touha pociťovat účinky psycho aktivní látky, s níž měla osoba dříve zkušenost.V mezinárodní klasifikaci nemocí je bažení – craving popsáno, jako „ silná touha nebo pocit puzení užívat látku nebo látky“. Rozlišujeme bažení tělesné a psychické. Bažení tělesné vzniká při odeznívání účinku návykové látky, nebo krátce po něm, vědci popsali útlum aktivity řady mozkových center po jejich předchozí nadměrné aktivaci. Psychické bažení může být obranou proti nepříjemným duševním pocitům, které vznikají při abstinenci např. při kontaktu s alkoholem, nebo když se pohybují v, pro ně nebezpečném prostředí. Mozková aktivita se objevuje v poměrně omezených oblastech mozku, které mají blízko k emocím a paměti. Bažení je nejsilnější když je látka po které touží dostupná, je silnější v počátcích abstinence, bažení zvyšují negativní duševní stavy (úzkost, deprese). Bažení je jednou z příčin vzniku relapsu, recidivy podle známého schéma – riziková zevní situace (návštěva restaurace ‚ setkání s lidmi s kterými jsme pili, užívali drogu) - aktivace názorů a očekávání související s návykovou látkou – automatické myšlení-bažení – zesílení očekávání související s návykovou látkou – strategie, jak si látku opatřit – recidiva.

Dalším prvkem znepříjemňujícím abstinenci je suchá recidiva, tento termín se v léčbě závislostí užívá desítky let, ale nikde jsem nenašel jeho definici, o kterou se následně pokusím. Termín suchá recidiva jsem asi poprvé slyšel během své léčby, přiznávám, že kdybych měl pře několika měsíci sdělit definici suché recidivy zněla by stejně,jako bažení – craving, takže téma suché recidivy se mi zdálo jasné. Pro hledání odpovědí na zvolené téma jsem, jako jedny z prvních kontaktoval Anonymní alkoholiky, někteří moji definici suché recidivy někteří nepopírali, ale někteří ji tvrdě zamítali a nabízeli jinou verzi. Obrátil jsem se s dotazem na odborníky, kontaktoval jsem prof. J. Hellera, MUDr. K.Hampla, MUDr.J. Profouse, MUDr. M. Bukovjana (Opava), MUDr. A. Černá (AT Mělník) a dále ty, kterých se to také týká, abstinující alkoholiky, těch bylo dvacet dva. Odpovědi byli různorodé, ne úplně jednotné, ale na verzi, kterou předkládám se shodla většina.

Z těchto odpovědí jsem vytvořil definici :

Suchá recidiva je silná touha, nebo puzení po alkoholu, nebo droze, odehrávající se ve snu.

Pokusím se vysvětlit a objasnit, proč jsem dospěl k této formě definice. Různé možnosti například – obnovení touhy po alkoholu, droze, bez napití, užití, se podle mého názoru blíží a je totožné s definicí bažení – craving. Dále jsem odmítl do této definice vložit další termín který mi byl nabídnut a to snění. Snění jsem nepoužil, protože je ovlivňováno vědomím, ve fázích snění je vědomí stejně intenzivní, jako v běžném stavu, předpokládá se, že mozek nedělá rozdíl mezi bděním a sněním, že je blokován jen přenos signálů do hybných svalů těla. Další zamítnutý tip, pití nealko piva, pita.

Toto je jeden z nabídnutých názorných příkladů :

Abstinující alkoholik vstoupí do restaurace, objedná si nealkoholické pití a sní o tom, jaké by to bylo se napít ( suchá recidiva).

Abstinující alkoholik konzumuje v restauraci nealkoholický nápoj a vzrůstá v něm chuť se napít alkoholu (bažení, craving).

Abstinující alkoholik jde do restaurace za svými přáteli, ti konzumují alkohol, nabízejí mu jej má chuť se napít (rituál, opakované chování).

Suchá recidiva vzniká potlačováním bažení, chutě se napít, užít drogu a vytěsněním tohoto problému do podvědomí a následně dochází ke konfliktu mezi vědomím a nevědomím. Projevem tohoto je konfliktní sen – suchá recidiva.

Doba trvání touhy po alkoholu je nejintenzivnější první týdny a měsíce po léčbě, délkou abstinence se snižuje, jedním ze zlomů je změna ze stavu „Já nemůžu„ ve stav „Já nechci“.

Při dotazování mezi abstinujícími alkoholiky jsem se setkal s těmi, kteří nepoznali suchou recidivu pouze bažení- craving, druzí, kteří si odžívali, jak bažení- craving tak suchou recidivu a další, kteří tvrdili, že neznají bažení –craving, ale pouze suchou recidivu. Nesetkal jsem se s nikým, kdo by řekl, že si suchou recidivu užívá, že není pro něho zatěžující. Kontaktoval jsem však pouze abstinující alkoholiky, kteří mají náhled a směřují k úspěšné abstinenci. Většinou uváděli pocity, zdrcení, otřesení, psychicky na dně, výčitky svědomí, výčitky, že se napili i když ve snu, v nejlepším případě se probudí a jsou šťastni, že je to sen. Já sám osobně jsem poznal oba dva stavy, kdyby se mě někdo zeptal, který je lepší, dal bych přednost bažení – craving, trvá sice déle a zvětší intenzitou, ale když se naučíš rozeznávat pak i zvládat, je díky tomu, že se odehrává v realitě, vědomém světě příjemnější.

Podle mého názoru, díky rozvoji léčby závislostí v posledních letech rozvojem drogové závislosti, vstupem nových léčebných metod, došlo i ke změně názvů pojmů. Tak, jako recidiva byla správně zaměněna pojmem relaps, tak pojem suchá recidiva změnil původní význam.

Hledal jsem v literatuře pomoc, pro určení způsobu léčby, terapie pro suchou recidivu. Díky tomu jsem se seznámil s velkým množstvím informací o snech, druhů a typů terapii. Například mě zaujala Gestald terapie, díky svému způsobu práce se sny, nechává snícího znovu prožívat snové postavy, jak ve smyslu snového já a dalších snových postav, tak dalších objektů, které byli součástí snu. Žádná mě dostupná literatura mi nedala úplný návod, jak v případě suché recidivy postupovat.

Navrhovaný způsob, jak postupovat v případě suché recidivy – řešením je nechat mluvit klienta o potlačované chuti se napít a zároveň mít připravený scénář zdravého způsobu života, doporučit se suchou recidivou nebojovat, nezahánět ji, ale naopak přijmout ji, o co dříve bude přijata, o to dříve ustoupí. Tuto část považuji za základní, další postupy bych volil podle délky terapie, délky abstinence, počtu relapsů, atd. Při větší četnosti, bych společně s klientem hledal zda není něco co tyto sny spouští (únava, stres, konflikt, kontakt s určitým prostředím) v předchozím období i několika dnů. Klienta, který chce mluvit, vyjádřit emoce, nálady, pocity, bych nechal tyto odžít.

 Zde je několik ukázek, které pro mě nasbírala Jiřina Kopecká v Klubu abstinujících alkoholiků :

 Starší pán ve snu popíjel se svým synem. Ráno byl tak přesvědčený o noční pijatice a tak rozzuřený na syna, že mu naléval, že popadl sekeru a syna napadl. Po tomto zážitku nastoupil do léčebny na doléčení.

Žena, po třech letech abstinence si začala zahrávat s myšlenkou, že se ji nic nemůže stát. Ve snu pila na oslavu šampaňské. Ráno měla pocit kocoviny. Pochopila, že si s takovými myšlenkami není radno hrát.

Léčený gambler se ve snu posilňoval alkoholem a pak se zmítal ve víru barev a chaosu. Ráno se vzbudil uštvaný, zpocený, jako by celou noc lámal kámen.

 Dívka s přesvědčením, že se nikdy nesmí napít, ve snech vždy vylévala alkohol. Po určité době se alkoholu napila. Ráno se cítila tak otřesena, že musela vyhledat lékaře.

Beze snů bychom snad ani nebyli lidmi. Sny provázejí celý náš život i dějiny lidstva. Jsou záhadou pro vědce, inspirací pro básníky únikem z reality pro trpící. Každá civilizace se vypořádává se sny po svém. Skrze sny promlouvala božstva, věštila se budoucnost, podle výkladů snů se dělala státnická rozhodnutí. Například divoši afrických kmenů jsou přesvědčen, že ve spánku se oddělí jejich duše od těla a ta putuje po vzdálených krajích, proto se brání, aby je kdokoliv pozoroval ve spánku.

Sen a snění jsou prožitkovou reakcí na nějaký vnitřní, nebo vnější podnět. Jsou to v zvláštní obsahy vědomí, které obsahují pocitové, představové i snahové skladby duševního dění.

Je známo, že každý normální člověk má za noc osm až deset různých snů i když někteří lidé tvrdí, že sny nemívají, ve skutečnosti své sny neuvědomují.Trvání snů dosahuje 10 až 30 a více minut ba dokonce tak dlouho, jako děj odehrávající se v něm. Neví se nakolik je sen ovlivněn vnějšími podněty ( hluk ulice,tělesné potřeby atd.). Nepotvrdilo se, že se člověk snící ve spánku pohybuje, je klidný, pouze nastávají rychlé pohyby očí. Snové fáze zvané podle rychlých pohybů očí REM- fáze se vyskytuje už i u novorozenců ( jiný zdroj uvádí i nenarozené děti) v trvání 50% spánku, u dospělých zaujímá 20-25%. Soudí se, že má důležitou úlohu v detoxikaci produktů látkové výměny mozku. Uznává se, že sen slouží k udržení spánku a neutralizuje stresogenní působení negativních zážitků. Sen je vyvolán nějakým minulým zážitkem, nebo podněty vycházející z těla.

Zdrojem snů bývají zážitky, které představují naše nevyřešené záležitosti, to co jsme nedokázali vyřešit, co nás tíží, v co doufáme. Sen za nás dělá pořádek, „řeší“ problémy. Sny nám mohou naznačovat skryté informace o našem já, o našich problémech, konfliktech, mohou signalizovat zdravotní problémy, interpersonální konflikty, zdroje strachu, nejistot atd.

Opakující se sny, jsou výpovědí o tom, že určitý problém je ještě nezvládnutý, nevyřešený. Sny jsou jako teploměr, který měří, monitoruje to, co se děje v hlavě, v našem podvědomí, aniž bychom si toho byli vědomi, to je hlavní přínosem snů.

Chtěl bych tímto poděkovat za pomoc a odpovědi, které mi poskytli zejména sdružení Anonymních Alkoholiků, kteří ochotně zodpovídali mé otázky a byli inspirací, pro tuto práci a zároveň nabízím AA, jako typ pro ty kdo by hledali námět pro práci v oblasti závislostí.

Děkuji dále MUDr. Janu Flídrovi za pomoc při výběru námětů a za odpovědi, které mi poskytli prof. Jiří Heller, MUDr. Karel Hampl, MUDr. Jiří Profous, MUDr. Miroslav Bukovjan, MUDr. Alena Černá.

 

Použitá literatura :

František Koukolík: O nemocech a lidech

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., PhDr. Ladislav Csémy Bažení (craving)

Vladimír Smékal: Spánek a sen (Psychologie Dnes 6/2002)

Mgr. Jeroným Klimeš: Sny- brána do přítomnosti (paralelní varianta článku časopisu Elle)

Zážitkové aktivity v léčbě závislých mladých lidí

Model používaný v terapeutické komunitě White Light I.