Jak vyrobit stereogram z videa z dronu

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2020-12-12Horní video má zpoždění 0,33 sekundy a dolní 0,66 s.

Můj bývalý kolega Martin Kaňok má krásnou sbírku fotek a videí, jak cestuje po světě. Když jsem si je prohlížel, došlo mi, že některé z nich jsou jako stvořené, aby se z nich udělal stereogram. Ty jsem studoval v Texasu a není to složité na pochopení.

Zato poměrně složité a drahé jsou stereofotoaparáty, protože jsou to dvě spřažené fotokomory, ale v některých případech se bez nich dokážeme obejít. To je případ i tohoto Martinova videa z dronu. Vidíme, že dron letí dlouhou dobu paralelně podél pobřeží a odkrývá hluboké údolí, která se zařezávají do vrchů. Kdyby jeho dron měl stereokameru, tak by určitou stejnou scenérii napřed viděla levá kamera, pak za chvíli pravá, protože obě kamery prolétávají postupně stejnými místy. Protože před kamerou neposkakují lidé, tak můžeme toto zpoždění imitovat zpožděním stejného videa v druhém políčku. Jak prosté.

Při prohlížení stereogramu roztáhneme oči tak, aby každé oko koukalo na střed svého obrázku. V praxi si můžeme pomoci velkými písmeny O. Každé oko vidí dvě O, tak je očima dáme před sebe, abychom viděli jako by tři O, kde to tučné O jsou vlastně dvě překrývající se O:

O                        O                        O

Někomu pomáhá, když si podél nosu a střední čáry u obrázku dá čtvrtku A4. Mně pomáhá, když si najdu na obrázku dvě jasné budovy, které spáruji. Prostě je třeba to zkoušet. Za chvíli to naskočí, pokud nemáte nějakou vadu zraku (strabismus ap.).

O

O


Video
 


Stejné video posunuté o 0,5 s
 

Musíme dát pozor, aby rozteč oněch dvou O čili i středů obrázků na obrazovce, byla menší, než je rozteč našich zornic. Oči totiž umíme stahovat k sobě, ale ne od sebe (jen trochu). Tedy, když si na stereogram položíme brýle, tak O musejí být blíž než středy brýlí. Proto nemá cenu dělat ta videa v nějakém velkém rozměru, stejně je musíme zmenšit (zde na šíři 700px).

Pokud bychom dělali tento stereogram pomocí barevných či polarizujících brýlí, tak bychom ty obrázky promítali přes sebe. Pak mohou být jakkoli velké, ale musíme mít speciální brýle či ještě polarizační monitor.

Jestli to dobře chápu, tak už Vám nic nebrání, abyste si udělali pomocí dronu svůj stereogram, jen znát ten příkaz na párování videí do stereogramu. Ten je asi na tom to nejsložitější.

Příkaz na sloučení videí do stereogramu

ffmpeg \

-i video_vstup.mkv \

-itsoffset 0.66 \

-i video_vstup.mkv \

-filter_complex '[0:v]pad=iw*2:ih[int];[int][1:v]overlay=W/2:0[vid]' \

-map [vid] \

-c:v libx264 \

-crf 23 \

-preset veryfast \

video_vystup.mp4

Zmenšení na šírku 1k

ffmpeg -i vstup_velke_video.mp4 -vf scale="1024:-1" vystup_male_video.mp4