Co se vzpomínkami na starý vztah

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2006

Jsem dva roky vdaná, jsme s manželem, myslím, spokojený pár a vzájemně se doplňujeme. Jen mě občas trápí mé vzpomínky na předchozí známost, která byla poměrně krátká, ale velmi intenzivní (byli jsme si intimními partnery) a ukončila jsem ji kvůli vztahu, který jsem pak navázala se svým stávajícím manželem. Cítím se z tohoto občasného vzpomínání provinile vůči manželovi a někdy mě napadá, jestli to vlastně také není jistý druh nevěry, i když se odehrává jen v mé mysli?

Tyto jevy lze hodnotit, teprve když jim dobře rozumíme. Existuje totiž propastný rozdíl mezi silami, které nás odpuzují, a silami, které nás k sobě poutají. Odpudivé síly - zlozvyky, nepříjemnosti, vzájemná ublížení ap. jsou často velmi intenzivní, ale jak jsou silné, tak i rychle odeznívají. Sloužily totiž odnepaměti k sebezáchově. Na druhé straně přitažlivé síly jsou sice slabší, ale působí na dlouhou vzdálenost i čas. Jejich úkolem je přitahovat partnery k sobě i za dlouhý čas odloučení - bez ohledu na to, zda toto odloučení představoval dobrovolný rozchod, nebo jej vynutily okolnosti. Něco nehmatného totiž táhlo otce ke své ženě a dětem, i když se díky válce neviděli třeba deset let. Tyto děti, a tedy i geny takových vracejících se rodičů měly větší šanci na přežití.

To, co nyní zažíváte, jsou tedy zbytky přitažlivých síly. Ty působí dlouhý čas a nejde je utnout silou vůle, proto taky rozchody trvají tak dlouho. Tři roky - žádná doba. Protože tyto přitažlivé síly není možno si z hlavy vymazat, při terapii usilujeme spíše o to, aby poklesla jejich intenzita a ony pak přestánou člověka obtěžovat.

Chceme-li pochopit, co znamenají, musíme znát dvě pravidla - zaprvé podvědomě si je vyvoláváme, když nám něco chybí, a zadruhé pravidelným vybavováním se stávají symboly pro určité situace. Pozorujte chvíle, kdy se vám tyto vzpomínky vloudí do hlavy. Jakmile je přistihnete, zkuste se zeptat sama sebe: "Na co jsem myslela poslední tři minuty? Proč se mi vybavují právě teď a ne například před třemi hodinami?" Pokud toto děláte dostatečně dlouho všimnete si zákonitostí, které jsou pak klíčem k pochopení těchto stavů.  Například vybavujeme-li si je ke konci pracovní doby, nebo k večeru, pak jsou příznakem únavy. Místo jejich analýzy je tedy lepší si jít si odpočinout. Pokud se vybavují, když jsme sami, pak jsou příznakem, samoty a touhy po blízkém člověku. Pak je nejlépe zvednout telefon a zavolat stávajícímu partnerovi. Stejně tak mohou být projevem touhy po dětech, nedostatku sexu ap.

S výčitkami opatrně. Právě pocity viny mohou tyto vzpomínky živit. Například pokud má stávající partner sklony k vyčítání a moralizování, mohou tyto vzpomínky nabírat na intenzitě a vy můžete mít pocit, že jsou neovladatelné. Tedy to, co je mělo zastavit - pocity viny, je naopak rozdmýchávají. Protože právě hrozí nebezpečí takových bludných kruhů, vždy je třeba zjistit, co za těmito vzpomínkami ve skutečnosti stojí. Když uspokojíme zdrojovou potřebu, tyto vzpomínky zeslábnou a přestanou nás obtěžovat.