Silvestr

Jeroným Klimeš 2004

NS: Myslíte si, že je na škodu, když lidé očekávají od samotného 31. prosince příliš? Třeba skvělou zábavu, pohodu a pak bývají zklamaní.

Otázka z psychololgického hlediska zní jinak: Jací lidé mají sklon od Silvestra očekávat příliš? Obecně platí, že čím víc je člověk v psychické nepohodě, tím více se upíná na význačné životní události. Od těch pak očekává, že jej vytrhnout z rutiny, nudy, prázdnoty, deprese, ztráty smyslu života ap. Znal jsem jednu ženu, která říkala, že když je v depresi, tak se musí "katapultovat" - mínila tím, že se opije téměř do němoty. Je zřejmé, že problém leží ne v Silvestru samotném, ale způsobu života před ním, proto je též zbytečné před Sivestrem psát: Lidé nepijte moc, opatrně zacházejte s pyrotechnikou ap., protože lidé nás neslyší, protože takto bychom jim vzali to, od čeho očekávají, že je konečně vybudí do opravdu skvělé nálady, kterou už dávno neměli.

NS: Přináší bilancování uplynulého roku a případný neveselý pohled do toho příštího ve větší míře úzkost? Případně může odstartovat i vznik depresí?

Samozřejmě. Vánoce a Nový Rok je zátěžové období, které polarizuje lidi na dvě skupiny, ty kterým tato zátěž přinese radost a štěstí, a ty, které uvrhne do deprese. Dříve byla solidarita s chudými, kteří chodili koledovat (vznešená forma žebroty), aby na vánoce nikdo netrpěl hlady. To dnes nehrozí, ale přesto bychom měli pamatovat na opuštěné. Jedné mé klientce zemřel letos tragicky muž, který byl na ni hodný a kterého velmi milovala. Říkala, že si nedokáže vánoce představit. To jí věřím. Předejít úzkosti a depresím z pohledu do budoucna, není vždy zcela jednoduché. V těžších případech doporučuji navštívit odborníky, v lehčích pomáhá, když se bilancování roku trochu strukturuje: Například na každou negativní událost z minulého roku, si najdeme dvě pozitivní - ať malé či velké. To nám pomůže se zbavit černých brýlí na nose. I do budoucna je dobré si říci ne plán či pevná předsevzetí na příští rok, ale PŘÁNÍ, co bychom rádi dosáhli, o co se budeme snažit. Tedy ne: "Od Nového Roku nekouřím!", ale "Tento rok bych se chtěl více zaměřit na to, abych přestal kouřit, abych to přestal bagatelizovat. I když se mi to samozřejmě na první pokus asi nepodaří, přál bych si, abych to letos zkoušel znova a znova."