Rozhovor pro PPA

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

Z výzkumu, který pravidelně provádíme mezi účastníky veletrhu, jasně vyplynulo, že ženy tvoří mezi sběrateli minoritu. Jaké jsou důvody, že ženy méně sbírají?

Veletrh je otázka sbírání předmětů. Ženy jsou však mnohem více orientovány na předivo mezilidských vztahů než na svět předmětů. Tedy i ženy sbírají, ale ne předměty. Bohužel jejich na sběratelství často muži hledí s despektem a označují to za drby, tj. nejrůznější informace, jak prospívají děti, kdo se s kým pohádal, rozvedl, kdo má kterou novinku atd. Tak si neustále udržují přehled o tom, jestli neexistuje nějaká lepší životní strategie, nebo zda někde nečíhá nějaké nebezpečí.

Proč zrovna ženy sbírají méně?

Psychologie říká, že obě pohlaví se liší v těch vlastnostech, kde na ně evoluční minulost kladla odlišné nároky. Muži mnohem více času trávili na lovu, na cestách, výrobou zbraní a nástrojů. Tedy jsou orientováni na předměty, rozumí mapám, vymýšlí počítače a mobily. Jakmile však ženy zjistí že tyto výdobytky civilizace jsou dobré ke komunikaci či k životu, zamilují si je a používají více než muži.

Ženy faktem dlouhého těhotenství, následného kojení a výchovy dětí jsou mnohem více formovány sociálními potřebami a tedy ke světu předmětů a potažmo i ke sběratelství mají odtaživý vztah.

Co vůbec vede člověka k tomu, že něco sbírá?

Sběratelství je především otázka vývojová. Objevuje se ve školním věku, kde se prvně objevuje schopnost třídění a kategorizování. Též je však v pozadí řada jiných procesů.

Jaké například?

U dospělých lidí má sběratelství charakter relaxace. Je to aktivita, kdy si odpočinou, zklidní. Během třídění známek si totiž setřídí i myšlenky. Na druhou stranu může to být i únik od řešení problémů.

Sběratelství též živí zvědavost a smysl pro kuriozity, které stály na počátku muzeí. Šlechtici si totiž vozili ze svých cest různé kuriozity, a pak si najali vzdělance, aby jim v tom kramářství udělali pořádek. Tak vznikala první muzea.

Sbíráte něco vy sám?

Já se obávám, že jsem pořád ve stádiu kramářství a hromadění zbytečných věcí. Jediné sběratelství, které má u mě smysl, je sbírání nejrůznějších odborných slovníků a encyklopedií.