JAK POSTUPUJEME PŘI SNIŽOVÁNÍ HOREČKY?

<opsáno z letáku>

Normální hodnoty tělesné teploty jsou 36/37°C naměřeno v podpaží. TT naměřená v konečníku je o 0,5°C vyšší. Zvýšená TT je průvodním jevem nejrůznějších onemocnění. Je důkazem mobilizace obranných sil organismu v boji proti infekci. Z toho důvodu TT do 38°C nesrážíme. TT nad 38°C ovšem začíná již organismus obtěžovat, vyčerpávat a ohrožovat nežádoucími průvodními jevy.

A tady je již na místě léčba formou léků a v případě vysokých horeček se kombinuje i se zábaly a koupelí.

VLAŽNÉ ZÁBALY

Osušku namočíme do vlažné vody a lehce vyždímáme. Do osušky zabalíme nahé dítě tak, aby osuška byla mezi tělem a ručičkami a aby dítěti ze zábalu koukala jen hlavička. ničím již nepřikrýváme!

Dítě ponecháme v zábalu 3-7 minut (než se osuška zahřeje), pak jej vybalíme, osušíme, chvíli pochováme ještě v suchém ručníku a lehce oblékneme (jen do body nebo tričíčka).

Nebalíme do teplého oblečení!

Pokud TT neklesne alespoň na 38,5°C, lze zábal ještě 2x opakovat v 15 min intervalech. Při následných zábalech saháme dítěti na ruce a nohy a jsouli chladné, balíme již trup.

VLAŽNÁ KOUPEL

Obdoba zábalů - dítě osprchujeme či opláchneme ve vlažné vodě.

Při teplotách nenutíme dítě do jídla, ale je bezpodmínečně nutný přísun tekutin a to spíše vlažných až chladných, ne horké čaje!!!

Oblékáme jej do lehkého pyžama, nebalíme do duchen (tím bychom již tak vysokou TT ještě zvyšovali).

V místnosti dostatečně větráme.