Preferenční křivky a jejich vliv na rétoriku v páru

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2017-04-22

Osa x je psychická vzdálenost. Osa y je aktivace organismu. V tomto 2D prostoru dochází k často skokovému změnění chování a rétoriky. Křivky propojují body, kde dochází k této změně chování. Například křivka apetence říká, kde se zapíná či vypíná touha po druhém člověku, když se na tuto křivku jen brnkne, tak člověk pocítí nával lásky. Pokud se dlouho o tuto křivku nezavadí, tak dotyčný může dospět k mylnému závěru, že druhého nemiluje. Víc Partneři a rozchody, disertace.
Stručné vysvětlení preferenčních křivek naleznete na stránce: http://preferencnikrivky.klimes.us